Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

  Publicat: 25 Dec 2013       124850 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(1) Consiliul baroului va hotari prin decizie inscrierea avocatului stagiar pentru sustinerea examenului de definitivat, in baza evaluarii activitatii sale de pregatire profesionala.
(2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) se va realiza in baza:
a)calificativelor si notelor acordate de consilierul coordonator al conferintelor de stagiu, daca este cazul;
b)raportului avocatului indrumator;
c)referatului consilierului coordonator al serviciului de asistenta judiciara a baroului.
Articolul 308
(1) La sfarsitul perioadei de stagiu, avocatul este obligat sa sustina examenul de definitivare.
(2) Avocatul stagiar declarat respins sau care nu s-a prezentat la examenul de definitivat, precum si cel care nu a promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. sunt inscrisi din oficiu in urmatoarea sesiune a examenului de definitivat/absolvire a I.N.P.P.A.
(3) Avocatul stagiar respins sau care nu s-a prezentat la 3 sesiuni ale examenului de definitivat/absolvire a I.N.P.P.A. va fi exclus din profesie.
SUBSECTIUNEA 6: Examenul de definitivare in profesia de avocat
Articolul 309
(1) Examenul de definitivare in profesia de avocat se organizeaza anual de U.N.B.R. la nivel national si se desfasoara, in mod unitar, in centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., potrivit regulamentului de examen de absolvire a I.N.P.P.A. in vederea asigurarii caracterului unitar al examenului de definitivare, Consiliul U.N.B.R., cu luarea in considerare a propunerilor formulate de I.N.P.P.A., va stabili data examenului, tematica, bibliografia si metodologia de examinare, care vor fi unice la nivelul U.N.B.R. Examinarea candidatilor se va face atat cu privire la pregatirea profesionala generala, cat si cu privire la deprinderile practice specifice profesiei. Prevederile art. 33 alin. (3) privitoare la locul desfasurarii examenului se aplica prin asemanare.
(2) Regulamentul de examen va fi publicat pe pagina web a U.N.B.R. cu minimum 45 de zile anterior datei stabilite pentru desfasurarea examenului national de definitivare.
(3) Prevederile art. 33 alin. (3)-(5) se aplica prin asemanare si examenului de definitivare.
(4) La data inscrierii la examenul de definitivare candidatul este obligat sa depuna o taxa de participare la examen, stabilita de Consiliul U.N.B.R. Dispozitiile art. 36 alin. (2) si (3) privind taxa de participare la examen se aplica in mod corespunzator.
Articolul 310
(1) Rezultatele examenului vor fi comunicate, spre validare, Comisiei permanente a U.N.B.R. I.N.P.P.A. va comunica, in mod corespunzator, rezultatele examenului de absolvire.
(2) Dupa promovarea examenului, candidatul dobandeste titlul profesional de avocat definitiv. De acelasi drept se bucura si avocatul stagiar care a promovat examenul de absolvire a I.N.P.RA.
(3) In baza rezultatelor examenului de definitivare, validate potrivit dispozitiilor alin. (1) sau, dupa caz, a rezultatelor examenului de absolvire comunicate de I.N.P.P.A., Comisia permanenta a U.N.B.R. va emite hotararea de constatare a calitatii de avocat definitiv, pe care o va comunica barourilor in vederea efectuarii inscrierii in tabloul avocatilor definitivi si o va publica pe pagina web a U.N.B.R.
(4) Data dobandirii titlului profesional de avocat definitiv va fi considerata data implinirii termenului stagiului prevazut la art. 18 alin. (1) din Lege, chiar daca promovarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. are loc inainte sau dupa aceasta data . Exercitiul efectiv al drepturilor si obligatiilor aferente acestui titlu profesional va putea avea loc numai cu incepere de la data emiterii hotararii prevazute la alin. (3).
(5) In cazul acordarii calitatii de avocat definitiv in baza prevederilor art. 20 alin. (5)-(7) din Lege, se va aplica procedura reglementata la art. 294. In cazul acordarii calitatii de avocat definitiv in baza prevederilor art. 20 alin. (5) si (6) din Lege, data dobandirii calitatii de avocat definitiv va fi data deciziei prevazute la art. 37 alin. (1), iar exercitiul efectiv al drepturilor si obligatiilor aferente acestei calitati va avea loc la data inscrierii in tabloul avocatilor. In cazul acordarii calitatii de avocat definitiv in baza prevederilor art. 20 alin. (7) din Lege, data dobandirii calitatii de avocat definitiv va fi data aprobarii cererii avocatului stagiar de catre consiliul baroului, data cu incepere de la care va putea avea loc si exercitiul efectiv al drepturilor si obligatiilor aferente acestei calitati.
(6) De la data dobandirii titlului profesional de avocat definitiv curge termenul prevazut la art. 23 alin. (3) din Lege.
SECTIUNEA 2: Organizarea si functionarea I.N.P.P.A.
Articolul 311
(1) I.N.P.P.A. este persoana juridica de drept privat, nonprofit, aflata sub autoritatea Consiliului U.N.B.R., care nu face parte din sistemul national de invatamant si nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare.
(2) I.N.P.P.A. are personalitate juridica si buget propriu, care se aproba anual de catre Consiliul U.N.B.R.
(3) Consiliul U.N.B.R. adopta si modifica statutul I.N.P.P.A., prin care se stabileste organizarea si functionarea acestuia.
(4) Conducerea I.N.P.P.A. este asigurata de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A., denumit in continuare Consiliul Institutului.
(5) Consiliul Institutului este format din 9 membri, desemnati pentru o perioada de 4 ani, conform Statutului INPPA.
(6) Presedintele Consiliului Institutului este directorul I.N.P.P.A.
(7) Conducerea executiva a I.N.P.P.A. este asigurata de un director executiv numit de Consiliul Institutului.
(8) Veniturile I.N.P.P.A. provin din:
a)resurse provenite de la bugetul U.N.B.R. si bugetele barourilor;
b)donatii, sponsorizari sau legate;
c)venituri realizate din activitati economice directe;
d)alte venituri prevazute de statutul propriu.
Articolul 312
(1) In temeiul Legii, al prezentului statut si al statutului sau de organizare si functionare, I.N.P.P.A. are urmatoarele atributii:
a)organizeaza pregatirea si formarea profesionala initiala a avocatilor stagiari la standarde de competenta profesionala stabilite de organele profesiei;
b)elaboreaza programele de studiu ale avocatilor stagiari si propune Consiliului U.N.B.R. adoptarea programei anuale de studiu;
c)elaboreaza in conlucrare cu barourile proiectul programului anual de realizare a pregatirii continue si propune Consiliului U.N.B.R. adoptarea acestuia;
d)asigura cursantilor stagiile de practica la cabinete individuale de avocat, cabinete asociate, societati civile profesionale sau societati civile profesionale cu raspundere limitata;
e)organizeaza examenul de absolvire, in conformitate cu regulamentul de organizare si desfasurare aprobat de Consiliul U.N.B.R.
(2) Cursurile organizate de I.N.P.P.A. se desfasoara sub forma de prelegeri si ateliere incadrate in module de pregatire, in urma carora cursantii obtin calificative.
(3) Dispozitiile referitoare la formarea profesionala initiala sunt aplicabile si formelor de exercitare a profesiei care asigura stagiile de practica ale cursantilor.
Articolul 313
(1) La finalizarea cursurilor si a stagiului de practica organizate de I.N.P.P.A., avocatul stagiar este obligat sa sustina examenul de absolvire.
(2) Certificatul eliberat absolventilor care au promovat examenul de absolvire atesta formarea profesionala initiala in profesia de avocat si are regimul prevazut de lege in materia formarii profesionale initiale si in materia recunoasterii calificarilor profesionale reciproce a profesiilor legal reglementate.
SECTIUNEA 3: Pregatirea profesionala continua
Articolul 314
Afişează Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Statutul profesiei de avocat    Statutul profesiei de avocat actualizat 2014    Avocati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020

Incidenta dispozitiilor art. 488 pct. 6 din noul Cod de procedura civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 968 din 26 mai 2016

Recuperarea cheltuielilor de judecata de la partea cazuta in pretentii: onorariu fix si onorariu de succes
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a V-a Civila

La incheierea contractelor privind patrimoniul societatii nu este necesara Hotararea AGA ori a celuilalt administrator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 731 din 5 martie 2015

Contract de asistenta juridica. Pact de quota litis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2131 din 30 mai 2013

Dovada unei creante
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A VI-A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 658 din 26.03.2013

Cerere de primire in profesie cu scutire de examen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal Decizia nr. 2010 din 22.06.2011

Retragerea cererii de renuntare la judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 2851 din 07.06.2012

Recunoasterea calitatii de avocat definitiv. Reinscriere pe Tabloul Avocatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2851 din data de 7 iunie 2012 pronuntata in recurs de Sectia de contencios-administrativ si fiscal

Eliberarea autorizatiei de mediator. Conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 46 din 11.02.2009Articole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Reprezentarea conventionala a partilor in lumina Noului Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de asistenta juridica. Model
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de salarizare in interiorul profesiei de avocat
Sursa: EuroAvocatura.ro