din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1696 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara

  Publicat: 13 Mar 2019       5207 citiri       Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR        Secţiunea: Drept Civil  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cabinetul de avocat este una din formele individuale de exercitare a profesiei de avocat, forma recunoscuta ca atare de Legea nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat (art. 5 din lege consacra aceasta forma, alaturi de cabinete asociate, societati civile profesionale sau societati profesionale cu raspundere limitata, aspect reiterat si in art. 180 alin. 1 lit. a din Statut).

Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Ceea ce este ingaduit de lege,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru �completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator�, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Calitate a unui act juridic sau a unui drept subiectiv, de a produce efecte intre partile raportului juridic si de a impune respectarea lui si de catre alte persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Categorie de operatiuni intalnita in clasa 1 de conturi si care se refera la operatiunile de casa, operatiunile care se realizeaza in relatie cu BNR;
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Persoana careia i se atribuie bunul castigat - adjudecat la o licitatie
Persoana careia i se atribuie bunul castigat - adjudecat la o licitatie
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,

Asa cum este firesc, cabinetul de avocat isi gaseste reglementarea, in ceea ce priveste infiintarea, functionarea, actele juridice ce pot fi incheiate, incetarea, in Legea nr. 51/1995 si Statutul profesiei de avocat, fiind in ipoteza unor norme legale speciale, derogatorii care se pot completa cu dreptul comun, numai in masura compatibilitatii.


Dintre entitatile (formele) in care se poate exercita profesia de avocat (cabinet individual, cabinete asociate, societati civile profesionale sau societati profesionale cu raspundere limitata),legiuitorul a inteles sa confere, in mod expres, personalitate juridica proprie numai societatii profesionale cu raspundere limitata din avocatura. Aceasta interpretare rezulta din faptul ca art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 care mentioneaza casocietatea profesionala cu raspundere limitata este o societate cu personalitate juridica, constituita in conditiile prevazute de prezenta lege si de Statutul profesiei de avocat.In cazul celorlalte forme de exercitare a profesiei nu exista aceasta mentiune legala.


Cu privire la aceasta prevedere legala, trebuie subliniat faptul caaceasta personalitate juridica proprie atribuita numai uneia dintre formele de exercitare a profesiei trebuie interpretata si inteleasa in contextul legii speciale(Legii nr. 51/1995 si Statutului), fiind in consecinta o personalitate juridica speciala specifica activitatii de avocatura. Conferirea acestei personalitati are efecte in functionarea acesteia si in plan patrimonial (de exemplusocietatea profesionala cu raspundere limitata este titulara a unui patrimoniu propriu, obligatiile si raspunderea societatii profesionale cu raspundere limitata sunt garantate cu patrimoniul propriu- art. 6 alin. 3 si 4 din Legea nr. 51/1995, etc.).


Per a contrario, pentru celelalte forme de exercitare a profesiei de avocat nu sunt aplicabile aceste consecinte legale speciale (mai sus-mentionate). Totusi, trebuie mentionat faptul ca neconferirea prin lege a personalitatii juridice proprii pentru cabinetul de avocat, cabinete asociate/grupate, societati civile profesionalenu trebuie sa ne conduca la ideea ca aceste forme de exercitare a profesiei de avocat nu pot participa, in nume propriu, la circuitul civil, respectiv nu ar putea dobandi separat, drepturi sau obligatii. Aceasta participare fireasca la circuitul civil este permisa, asa cum vom detalia, atat de reglementarea legala speciala, cat si de dreptul comun.


Astfel,in cabinetul individualisi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau impreuna cu alti avocati colaboratori, respectivcabinetele individuale se pot asociain scopul exercitarii in comun a profesiei; in mod corespunzatorcabinetele individuale se pot asociasi cu societatile civile profesionale- art. 5 alin. 2 si 3 din Legea nr. 51/1995. Este recunoscut faptul ca aceste cabinete individuale pot incheia, in conditiile legii, conventiei de asociere, pentru exercitarea in comun a avocaturii. Totodata,cabinetele individuale se pot grupain scopul folosirii in comun a unui patrimoniu profesional si/sau a unor salariati, iar fiecare cabinet isi pastreaza individualitatea in raport cu clientii- art. 181 alin. 1 din Statut . Mai mult decat atat,intre formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesionala, iar conventia de conlucrare profesionala se inregistreaza la barou- art. 184 din Statut .


Avocatul care profeseaza individual (in cadrul unui cabinet de avocat)are dreptul la sediu profesionalin circumscriptia baroului in care este inscris sila sedii secundarein alt barou din tara sau din strainatate - art. 37 din Legea nr. 51/1995. Asadar, cabinetul de avocat, pentru a avea sediul profesional principal sau secundarori va trebui sa aiba in patrimoniu un imobil cu aceasta destinatie, ori va incheia un contrat de inchiriere sau comodat cu privire la un imobil unde urmeaza sa fie fixat sediu.


In ceea ce priveste patrimoniul propriu, mentionam faptul cain cazul transformariiunei forme de exercitare a profesiei,avocatii titulari ai cabinetelor individuale, avocatii asociati ai cabinetelor asociate, ai societatilor civile profesionale si ai societatilor profesionale cu raspundere limitatapot contribui cu titlu de aport la forma de exercitare a profesiei rezultata din transformare cu cota-parte indiviza din patrimoniul de afectatiune profesionala, astfel cum acesta este reflectat in evidentele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transforma, intocmind in acest scop actele financiar-contabile de transfer catre forma de exercitare a profesiei in care au optat sa se transforme.Aporturile transferate se vor opera la valoarea nominala reflectata in evidentele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transforma- art. 182 alin. 4 din Statut . Este indubitabil faptul calegiuitorul a recunoscut faptul ca un cabinet de avocat poate avea patrimoniu propriu de afectatiune (bunuri mobile sau imobile). Textul legal prevede ca aceste bunuri de afectatiune sunt reflectate in evidentele financiar contabile ale ``formei de exercitare a profesiei care se transforma``.


Tot cu privire la actele juridice ce pot fi incheiate de cabinetul de avocat mentionam ca art. 186 din Statut prevede catoate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal auxiliar, fiind interzisa angajarea ca personal auxiliar a persoanelor cu studii juridice superioare.Asadar cabinetul de avocat, ca atare, poate angaja, pe baza de contract de munca, personal auxiliar (altul decat juristi).


In raport cu dispozitiile legale analizate se pot trage urmatoarele concluzii:  • Legea nr. 51/1995 si Statutul profesiei de avocatconfera, in mod expres, personalitate juridica proprie numai societatii profesionale cu raspundere limitata din avocatura. Aceasta personalitate juridica proprie are un caracter special prin raportare la specificul activitatii avocatiale si la modul in care poate fi exercitata aceasta

  • Cabinetul de avocat nu are personalitate juridica proprie, conferita ca atarede Legea nr. 51/1995 si Statutul profesiei de avocat

  • Legea nr. 51/1995 si Statul profesiei de avocat, desi nu confera personalitate juridica proprie cabinetului de avocat,permite totusi ca aceasta forma de exercitare a profesiei sa incheie, in nume propriu, o serie de acte juridice si, mai mult decat atat, sa aiba un patrimoniu propriu afectat exercitarii profesiei de avocat (evidentiat ca atare fiscal contabil). Aceasta presupune, si prin prisma reglementarii speciale, faptul ca exista o capacitate civila de folosinta si de exercitiu speciala potrivita scopului pentru care a fost creat, a cabinetului de avocat - chiar daca nu are personalitate juridica. In acest context, se poate opina caforma de exercitare a profesiei analizata - respectiv cabinetul de avocat, poate participa la circuitul civil, devenind titular de drepturi si obligatii civile.


Pe langa dispozitiile legale speciale mai sus-mentionate, este necesar a fi analizate si regulile de drept comun in materie, respectiv compatibilitatea acestora cu normele speciale din materia avocaturii. Astfel, potrivit art. 188 NCCsunt persoane juridiceentitatile prevazute de lege,precum si orice alte organizatii legal infiintate care, desi nu sunt declarate de lege persoane juridice, indeplinesc toate conditiile prevazute la art. 187.Conditiile impuse de art. 187 NCC sunt : (1) organizare de sine statatoare, (2) patrimoniu propriu , afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general.


Prin prisma acestor texte legale generalese poate opina ca forma de exercitare a profesiei - cabinet de avocat are o personalitate juridica generala (si nu cea specifica data de reglementarea speciala), care ii permite sa fie un participant la circuitul civil, putand dobandi drepturi si obligatii . Criteriile impuse de Codul civil sunt respectate:  • Cabinetul de avocat nu este declarat, de lege, ca avand personalitate juridica proprie (art. 188 teza a II-a NCC)

  • Cabinetul de avocat este legal infiintat prin actul constitutiv aprobat si inregistrat la barou, potrivit legii

  • Organizare de sine-statatoare - cabinetul de avocat are un sediu, o denumire, in cadrul lui functioneaza un avocat fondator, eventual alaturi de alti avocati colaboratori, personal auxiliar, etc.

  • Cabinetul de avocat poate avea patrimoniu propriu care este afectat exercitarii profesiei de avocat : sediu (imobil), disponibilitati financiare in cont bancar, bunuri mobile, logistica de birou, etc.


In aceasta interpretare, sub auspiciile acestei capacitati civile generale (alta decat cea speciala conferita de Legea nr. 51/1995 si Statutul profesiei de avocat), cabinetul de avocat poate participa la circuitul civil (art. 218 NCC), existand o capacitate de folosinta si de exercitiu speciala (art. 205 - 211 NCC).


Cu privire la aceasta interpretare poate exista si o abordare critica.Se poate sustine ca art. 188 NCC nu se aplica cabinetelor de avocat (deci nu le confera nici macar o personalitate juridica generala, de drept civil) deoarece legea speciala nu confera personalitate juridica decat societatii de avocatura cu raspundere limitata(in concluzie se va aplica norma speciala care va inlatura de la aplicare art. 188 NCC - norma generala). Totusi, trebuie observat faptul careglementarea speciala nu exclude expres cabinetul de avocat de la orice forma de personalitate juridica, iar in ceea ce priveste societatea din avocatura cu raspundere limitata nu se prevede ca ``numai aceasta`` poate avea personalitate (formularea legala nu este restrictiva). Ca atare, nu exista un conflict intre norma speciala si norma generala (care ar exclude norma generala), ci mai degraba ar putea fi o completare a normei speciale cu regula de drept comun.


Existenta unei eventuale personalitati juridice de drept civil a cabinetului de avocat, respectiv a posibilitatii acestuia de a dobandi un patrimoniu, in numele formei de exercitare a profesiei,trebuie analizata si in contextul Noului Cod civil care statueaza cu privire la patrimoniul de afectatiune (art. 31 -33 NCC). Astfel, conform art. 31 NCC oricepersoana fizica sau juridica este titulara unui patrimoniu care poate face obiectul unei afectatiuni, inclusiv pentru exercitarea unei profesii autorizate (cum este cazul avocaturii). In completare, art. 33 NCC statueaza:constituirea masei patrimoniale afectate exercitarii in mod individual au unei profesii autorizatese stabileste prin actul incheiat de titular, cu respectarea conditiilor de forma si de publicitate prevazute de lege.


Intrebarea fireasca care se impune este daca cabinetul de avocat poate dobandi un patrimoniu propriu, patrimoniu care sa fie afectat exercitarii profesiei de avocat, ori aceasta afectatiune este specifica numai avocatului - persoana fizica autorizata?


In conformitate cu art. 176 alin. 3 din Statutul profesiei de avocatla constituirea formelor de exercitare a profesiei, precum si ulterior acestui moment,avocatii au dreptul sa stabileasca patrimoniul afectat exercitarii profesiei, in conditiile legii, cu respectarea procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. cu privire la constituirea Registrului electronic al evidentei patrimoniului de afectatiune al avocatilor; inscrierea efectuata in registru are efecte de opozabilitate fata de terti in conditiile prevazute de lege.Din acest text legal ar rezulta faptul canumai avocatii - persoane fizice autorizate au aceasta posibilitate a afectatiunii speciale(care nu constituie instrainare potrivit art. 32 alin. 2 NCC), nu si formele de exercitare a profesiei. Totusi, mentionam si art. 182 alin. 3 din acelasi Statut care precizeaza in legatura cu ipoteza transformarii formelor de exercitare a profesiei :transformarea se poate realiza separat sau deodata cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de avocat, prin fuziune, absorbtie, divizare totala sau divizare partiala (desprinderea unei parti din patrimoniul de afectatiune profesionala, astfel cum acesta este reflectat in evidentele financiar-contabil ale formei de exercitare a profesieisupuse divizarii partiale).Din interpretarea acestui text legals-ar deduce aparent ideea ca exista un patrimoniu de afectatiune profesionala propriu formei de exercitare a profesiei, evidentiat ca atare in evidentele financiar-contabile. Existenta acestui patrimoniu de afectatiune propriu formei de exercitare este ``aparenta`` deoarece aceasta ar putea fi constituit potrivit art. 176 alin. 3 din Statut, text mai sus-invocat (insa reglementarea nu exclude ca forma de exercitare a profesiei sa-si constituie, in mod propriu, pe parcursul derularii activitatii, un patrimoniu profesional).


Din coroborarea acestor texte legale (cele din Codul civil si din Statul profesiei de avocat)se poate concluziona ca un cabinet de avocat, pe parcursul derularii activitatii, poate dobandi bunuri mobile ori imobile care pot fi afectate exclusiv exercitarii profesiei de avocat(daca avem in vedere principiul specialitatii persoanei juridice - in cazul nostru - forma de exercitare a profesiei - art. 207 NCC). De altfel, din practica, a rezultat faptul ca bunuri mobile sau imobile au fost achizitionate, in nume propriu, de catre cabinete de avocat, fara sa existe vreun impediment juridic u privire la aceste operatiuni .


La fel de adevarat este faptul ca dupa intrarea in vigoare a Noului Cod civil si, implicit a textelor legale (art. 31 - 33 NCC) referitoare la patrimoniul de afectatiune in cazul unei profesii autorizate,atat in practica notariala, executionala cat si cea referitoare la inscrierea in cartea funciara, exista o ``reticenta`` in a se accepta faptul ca un cabinet de avocat (similar biroului notarial, biroului de executor judecatoresc, etc.) nu poate si de exemplu cumparator sau adjudecatar al unui imobil, neavand personalitate juridica, aparand inerent si imposibilitatea inscrierii in cartea funciara, ca proprietar, a cabinetului de avocat.


In aceste situatii in care nu se accepta, ca un cabinet de avocat, ar avea personalitatea juridica, daca acest cabinet ar fi adjudecatar al unui imobil in urma unei executari silite,inscrierea in cartea funciara urmeaza a se face in baza actului de adjudecare si, eventual, in baza unei declaratii autentice a avocatului fondator al cabinetului(in sensul ca aceasta forma de exercitare a profesiei ii apartine, fiind fondator si ca atribuie acestui imobil destinatia de bun afectat exercitarii profesiei). Intr-un atare context,opinam ca se va inscrie in cartea funciara, ca proprietar avocatul titular al cabinetului adjudecatar, cu notarea faptului ca acest imobil este destinat afectatiunii profesionale speciale.Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU


Material publicat pe site-ul UNBR la data de 3 decembrie 2016

Citeşte mai multe despre:    Cartea funciara    Cabinet de avocat    Sediu profesional    Avocat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Nulitate, cu efect retroactiv, a unui contract incheiat de banca cu un consumator. Competenta instantei.
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. �Asteptare legitima� de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020