Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

  Publicat: 18 Dec 2015       53809 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
LEGEA nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

k) ia masurile necesare pentru ca activitatea de asigurare sa fie gestionata cu respectarea normelor prudentiale specifice;
l) aplica masurile prevazute de lege privind redresarea financiara, reorganizarea sau, dupa caz, falimentul asiguratorilor si reasiguratorilor, precum si a/al sucursalelor si filialelor acestora;
m) aplica masurile de sanctionare prevazute de lege, inclusiv in legatura cu exercitarea unei influente directe sau indirecte, care este incompatibila cu principiile de conducere prudentiala a activitatii asiguratorilor, stabilite prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
n) primeste si raspunde la toate sesizarile si reclamatiile privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari;
o) aproba propriul buget de venituri si cheltuieli;
p) participa, in calitate de membru, la comitetele sau organismele specifice domeniului asigurarilor de pe langa Comisia Europeana, la asociatiile internationale ale autoritatilor de supraveghere in asigurari si reprezinta Romania la conferinte si intalniri internationale;
q) informeaza autoritatile competente din statele membre pe teritoriul carora sunt sucursale ale asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare ori a agentilor de asigurare romani sau unde se presteaza de catre acestia servicii, despre orice masuri sanctionatorii luate impotriva acestora, inclusiv despre retragerea autorizatiei de functionare;
r) deschide si mentine Registrul asiguratorilor/ reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, precum si Registrul actuarilor, ale caror forma si continut sunt stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi;
s) indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege.
Art. 6
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nu poate dezvalui informatii obtinute in timpul exercitarii atributiilor sale.
(2) Obligatia de confidentialitate prevazuta la alin. (1) nu se aplica in cazul in care informatia este data:
a) cu acordul scris al asiguratorului implicat;
b) la solicitarea instantei judecatoresti;
c) in interesul asiguratilor.
d) in baza schimbului de informatii, a memorandumurilor de colaborare sau a acordurilor de cooperare, conform conditiilor stabilite la art. 4 alin. (25) , (251) si (252) .
Art. 7
(1) In numele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, presedintele acesteia prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale si raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va edita si va publica un raport informativ anual asupra pietei de asigurari si asupra institutiilor si organismelor acesteia, cu respectarea prevederilor art. 6.
Art. 8
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta norme in aplicarea prevederilor prezentei legi, precum si norme prudentiale specifice, conform practicilor in asigurari.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor emite decizii sau, dupa caz, circulare, prin care:
a) impune interdictii, acorda, suspenda sau retrage autorizatii;
b) modifica sau revoca conditii, cerinte sau termeni impusi de aceasta prin actele sale;
c) aproba divizarea sau fuzionarea asiguratorilor/ reasiguratorilor/brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare;
d) aproba transferul de portofoliu de asigurari;
e) inregistreaza si aproba actuarii;
f) aproba, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi, la asiguratorii/reasiguratorii autorizati, inclusiv la cei ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata bursiera, persoanele fizice sau juridice care doresc sa devina actionari semnificativi direct si/sau indirect, dupa caz, care doresc sa isi majoreze drepturile de vot ori a pozitiei de actionar semnificativ direct sau indirect, care doresc sa renunte la calitatea de actionar semnificativ direct sau indirect sau sa isi diminueze drepturile sale de vot ori a pozitiei de actionar semnificativ direct sau indirect, dupa ce a fost aprobata intentia acestora de a deveni actionari semnificativi, de a-si majora cota de participare, de renuntare la calitatea de actionar semnificativ sau de diminuare a cotei de participare;
g) aproba criteriile si conditiile de inscriere in Corpul expertilor in asigurari, care functioneaza pe langa ea, precum si statutul acestuia;
h) stabileste salarizarea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si a personalului sau, cu respectarea dispozitiilor art. 4;
h1) actualizeaza nivelul taxei de autorizare pentru asiguratori sau reasiguratori;
h2) stabileste/precizeaza alte obiective de interes si/sau instituie obligatii privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, Fondului de protectie a victimelor strazii si a entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala;
i) exercita de la sediul sau, prin directiile de specialitate, un control permanent, prin analizarea datelor si informatiilor cuprinse in rapoartele si informarile periodice si anuale, precum si a documentelor prin care se solicita aprobarea prealabila a modificarilor la conditiile initiale de autorizare, asupra activitatii asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, si dispune efectuarea actiunilor de control periodic sau inopinat la sediile acestora;
j) da dispozitii privind prezentarea de documente, situatii, informatii si audieri;
k) constata si aplica sanctiuni, ca urmare a controlului permanent, periodic sau inopinat, asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, actionarilor semnificativi ori persoanelor semnificative ale acestora sau Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii ori conducerii entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala pentru incalcarea prevederilor prezentei legi, a normelor, deciziilor si avizelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
k1) toate deciziile de sanctionare vor cuprinde justificarea legala a aplicarii acestora si vor fi comunicate persoanelor fizice sau juridice impotriva carora s-a dispus sanctiunea. In deciziile de sanctionare se vor mentiona si dreptul de contestare de catre persoanele in cauza a masurilor sanctionatorii dispuse, termenul pana la care se poate depune contestatia, precum si autoritatea sau instanta catre care trebuie adresata contestatia;
l) aplica alte masuri prevazute de legislatia in vigoare.
(3) Avizele sunt acte prin care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor formuleaza raspunsuri oficiale la chestiuni privind activitatea de asigurare sau care au implicatii asupra acesteia.
(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor face precizari sau clarificari la probleme de interes comun pentru toti asiguratorii, reasiguratorii sau intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari, prin emiterea unor circulare. Circularele nu instituie obligatii si in baza lor nu se pot constata sau aplica sanctiuni.
(5) In indeplinirea atributiilor sale, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si personalul acesteia nu vor solicita sau primi instructiuni de orice natura de la nicio institutie ori autoritate publica.
Art. 9
(1) Normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu atributiile prevazute in prezenta lege vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Deciziile, avizele si circularele nu sunt supuse publicarii, cu exceptia celor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) , c) , d) si h1) .
Art. 10
(1) Constituie venit propriu la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor:
a) taxele si majorarile prevazute la art. 13 si 36;
a1) sumele provenite, potrivit legii, din amenzi contraventionale;
b) veniturile provenite din donatii, publicatii si din alte surse legale.
b1) contributia prevazuta la art. 5 lit. c) ;
(2) Excedentul bugetului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se reporteaza in anul urmator.
Afişează Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 32/2000    Legea 32/2000 actualizata 2016    Legea asigurarilor actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de mandat. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2060 din 5 iunie 2014

Contract de transport international. Avarii produse in timpul transportului. Despagubiri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.299 din data 29.06.2011

Plata suma reprezentand zile de concediu neefectuate. Plata salariu compensatoriu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.954 din data 14.03.2011

Accident rutier. Contract de asigurare
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 31.12.2009

Contract de asigurare. Exceptia necompetentei teritoriale
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1801 din data 01.11.2011

Accident de circulatie. Plata despagubiri civile
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 3148 din data 07.12.2011

Societate comerciala. Activitati neautorizate. Culpa administratorilor. Eroare de fapt
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA I PENALA, DECIZIA NR. 1168/R DIN 19. 08. 2010, DEFINITIVA

Accident. Actiunea in regres a asiguratorului impotriva vinovatului este de natura comerciala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie