Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

  Publicat: 31 Mar 2017       22515 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Publicata in Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017

Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

b) poate fi obtinut de un potential investitor in mod gratuit, pe suport hartie, la sediile ofertantului si intermediarului respectivei oferte, sau la sediul operatorului pietei reglementate pe care sunt admise la tranzactionare respectivele valori mobiliare;

c) este publicat in format electronic pe website-ul ofertantului sau, dupa caz, al intermediarului ofertei;

d) este publicat in format electronic pe website-ul operatorului de piata pe care se intentioneaza admiterea la tranzactionare a respectivelor valori mobiliare;

e) este publicat in format electronic pe website-ul A.S.F., in situatia in care aceasta a decis sa ofere acest serviciu .

(4) Ofertantul sau persoanele responsabile cu realizarea prospectului, care publica prospectul potrivit modalitatilor prevazute la alin. (3) lit. a) sau b), au obligatia sa publice prospectul si in format electronic potrivit prevederilor alin. (3) lit. c).

(5) Daca prospectul/documentul de oferta a fost facut disponibil publicului in format electronic, o copie pe suport hartie trebuie furnizata, la cererea oricarui investitor, in mod gratuit, de catre emitent, ofertant sau intermediarul ofertei.

Art. 9. - (1) Oferta publica de cumparare devine obligatorie la data la care sunt publicate anuntul si documentul de oferta, iar in cazul ofertei publice de vanzare de valori mobiliare de la data la care este publicat prospectul, potrivit reglementarilor emise de A.S.F.

(2) Prospectul sau documentul de oferta trebuie sa fie disponibil publicului ulterior aprobarii acestuia de catre A.S.F., in forma si avand continutul in care a fost aprobat.

Art. 10. - (1) Perioada de derulare a ofertei este cea prevazuta in prospect, in cazul ofertelor publice de vanzare de valori mobiliare sau in anuntul si documentul de oferta, in cazul ofertelor publice de cumparare de valori mobiliare, dar nu poate depasi termenele stabilite prin reglementarile emise de A.S.F. La expirarea perioadei de derulare, oferta publica devine caduca.

(2) Oferta publica poate fi inchisa anticipat in conformitate cu prevederile reglementarilor A.S.F. si ale prospectului, respectiv ale documentului de oferta.

Art. 11. - (1) Orice comunicat cu caracter publicitar care se refera la o oferta publica de valori mobiliare sau la admiterea unor valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentului articol . Prevederile alin. (2)-(5) nu se aplica in cazul in care oferta publica de valori mobiliare nu se afla sub incidenta obligativitatii de publicare a unui prospect.

(2) Comunicatele cu caracter publicitar anunta ca un prospect/document de oferta a fost sau va fi publicat si indica locul si data din/de la care investitorii pot sau vor putea procura respectivul prospect/document de oferta.

(3) Difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, anterior

emiterii deciziei de aprobare a documentului de

oferta/prospectului, este interzisa.

(4) Informatiile furnizate in cadrul comunicatelor cu caracter

publicitar trebuie sa fie corecte, complete si precise. De asemenea, informatiile trebuie sa fie in concordanta cu cele precizate in cadrul prospectului/documentului de oferta, in cazul in care respectivul prospect/document de oferta a fost deja publicat sau in concordanta cu informatiile care trebuie sa figureze in acesta, in cazul in care respectivul

prospect/document de oferta se publica ulterior.

(5) Orice informatie difuzata oral sau in scris, inclusiv in format electronic, in ceea ce priveste oferta publica sau admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, chiar daca aceasta nu are caracter publicitar, trebuie sa fie in concordanta cu informatiile prevazute in prospectul/documentul de oferta.

(6) Orice forma de publicitate care incita la acceptarea ofertei publice, facuta cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calitati decurgand din decizia A.S.F. de aprobare a documentului de oferta/prospectului, constituie publicitate inselatoare, conform Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, republicata, care viciaza tranzactiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.

(7) In cazul in care publicarea unui prospect nu este obligatorie in sensul prezentei legi, informatiile importante furnizate de catre un emitent sau un ofertant si adresate investitorilor calificati sau categoriilor speciale de investitori, inclusiv cele difuzate cu ocazia reuniunilor care au legatura cu ofertele de valori mobiliare, se comunica tuturor investitorilor calificati sau categoriilor speciale de investitori carora aceasta oferta li se adreseaza in exclusivitate. In cazul in care publicarea prospectului este obligatorie, aceste informatii figureaza in prospect sau intr-un amendament la prospect, in conformitate cu prevederile art. 12.

(8) A.S.F. verifica daca desfasurarea activitatilor publicitare privind oferta publica sau admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata de valori mobiliare este conforma cu prevederile alin. (2) (5) si (7).

Art. 12. - (1) Orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materiala ori inexactitate privind informatiile cuprinse in prospect, care este de natura sa influenteze evaluarea valorilor mobiliare si survine sau este constatata intre momentul aprobarii prospectului si cel al inchiderii ofertei publice ori, dupa caz, al inceperii tranzactionarii pe o piata reglementata, se mentioneaza intr-un amendament la prospect.

(2) Amendamentul prevazut la alin. (1) este aprobat de A.S.F. In termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii acestuia cu respectarea aceleiasi proceduri aplicabile in cazul aprobarii prospectului si este adus la cunostinta publicului in aceleasi conditii in care prospectul a fost adus la cunostinta publicului.

(3) Rezumatul si orice eventuala traducere a acestuia sunt modificate si/sau completate, daca este necesar, in concordanta cu noile informatii din cadrul amendamentului.

Art. 13. - (1) Fara a aduce atingere competentelor prevazute la art. 2 alin. (9), care se aplica in mod corespunzator, A.S.F. poate, in situatia in care este solicitata cu privire la aprobarea unui prospect/document de oferta:

a) sa solicite emitentului, ofertantului sau persoanei care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata sa insereze informatii suplimentare in prospectul/documentul de oferta in cazul in care protectia investitorilor o cere;

b) sa solicite emitentului, ofertantului sau altor persoane implicate in oferta, persoanei care solicita admiterea pe o piata reglementata si persoanelor care ii controleaza sau sunt controlate de acestia, sa furnizeze informatii si documente;

c) sa solicite auditorilor si conducerii emitentului, a ofertantului sau a persoanei care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, precum si intermediarilor ce intermediaza efectuarea ofertei publice sau solicitarea admiterii la tranzactionare, sa furnizeze informatii;

d) sa dispuna suspendarea derularii unei oferte sau admiterea la tranzactionare, pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare consecutive, atunci cand aceasta are indicii temeinice privind incalcarea prevederilor prezentului titlu si a reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acestuia;

e) sa dispuna interzicerea sau suspendarea difuzarii comunicatelor cu caracter publicitar aferente unei oferte publice, pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare consecutive, atunci cand aceasta are indicii temeinice privind incalcarea prevederilor prezentului titlu si a reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acestuia;

f) sa interzica o oferta publica prin:

(i) revocarea aprobarii prospectului/documentului de oferta, daca constata ca derularea ofertei publice se face cu incalcarea prevederilor prezentei legi, ale reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acesteia, precum si in urmatoarele situatii:

1. daca apreciaza ca circumstante ulterioare deciziei de aprobare determina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o;

2. cand ofertantul informeaza A.S.F. ca retracteaza oferta, inainte de lansarea anuntului de oferta;

(ii) anularea aprobarii prospectului/documentului de oferta, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false ori care au indus in eroare;

g) sa dispuna suspendarea in orice moment sau sa solicite pietelor reglementate sa suspende tranzactionarea pe o piata reglementata pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare consecutive atunci cand aceasta are indicii temeinice privind incalcarea prevederilor prezentului titlu si a reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acestuia;

h) sa interzica tranzactionarea pe o piata reglementata, daca exista indicii temeinice privind incalcarea prevederilor prezentului titlu si a reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acestuia;

i) sa faca public faptul ca un emitent nu isi respecta obligatiile asumate.

(2) Odata ce valorile mobiliare au fost admise la tranzactionare pe o piata reglementata, A.S.F. poate de asemenea:

a) sa solicite emitentului dezvaluirea tuturor informatiilor importante care pot sa influenteze evaluarea valorilor mobiliare admise la tranzactionare pe piata reglementata, pentru a garanta protectia investitorilor sau buna functionare a pietei;

b) sa suspende sau sa solicite pietei reglementate sa suspende tranzactionarea valorilor mobiliare in cazul in care, in opinia sa, situatia emitentului este de asa natura incat tranzactionarea ar prejudicia interesele investitorilor;

c) sa se asigure ca emitentii ale caror valori mobiliare se tranzactioneaza pe o piata reglementata furnizeaza informatii echivalente tuturor investitorilor si aplica un tratament echivalent tuturor detinatorilor valorilor mobiliare care se afla intr-o situatie similara, in toate statele membre in care aceste valori fac obiectul unei oferte publice sau sunt admise la tranzactionare;

d) sa efectueze inspectii la fata locului pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia interna, pentru a asigura respectarea dispozitiilor prezentului titlu . A.S.F. poate exercita aceasta prerogativa adresandu-se autoritatii judiciare competente si/sau in colaborare cu alte autoritati competente potrivit legii.

Art. 14. - (1) Suspendarea ofertei publice opreste curgerea perioadei de derulare a acesteia. La ridicarea sau la incetarea suspendarii, derularea ofertei publice va fi reluata.

(2) Revocarea deciziei de aprobare a prospectului/documentului de oferta, pe timpul derularii ofertei publice, lipseste de efecte subscrierile efectuate pana la momentul revocarii.

(3) Anularea deciziei de aprobare a prospectului/ documentului de oferta lipseste de efecte tranzactiile incheiate pana la data anularii, dand loc la restituirea titlurilor, respectiv a fondurilor primite de ofertanti, voluntar sau pe baza unei hotarari judecatoresti, precum si la posibilitatea investitorilor de a solicita daune interese.

Art. 15. - (1) Sunt responsabili pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor din prospectul/documentul de oferta si din anunt, in functie de rolul si responsabilitatile conferite de lege si/sau conventional, dupa caz, urmatorii:

a) emitentul;

b) membrii consiliului de administratie al emitentului;

Afişează Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 24/2017    Banca Nationala a Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea ajutorului financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic. Legea 315/2006
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data 15.11.2011

T.V.A. Export. Conditiile cotei 0 a taxei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ,Articole Juridice

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate – mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se impoziteaza veniturile obtinute de persoanele fizice din inchirieri?
Sursa: Contexpert.ro

Contracte comerciale: Noi reglementari privind executarea creantelor
Sursa: Avocatnet.ro