Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

  Publicat: 16 Oct 2018       9847 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Publicata in Monitorul Oficial numarul 868 din data de 15 octombrie 2018.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

(2) Suspendarea din functie se dispune pana la insanatosire, constatata prin expertiza medicala de specialitate efectuata de comisia medicala. Prin raportul de expertiza comisia stabileste termenul in care magistratul urmeaza sa revina la reexaminare.

(3) Dispozitiile art. 62 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

(4) In cazul in care magistratul refuza in mod nejustificat sa se prezinte, in termenul stabilit, la expertiza de specialitate, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune suspendarea din functie a acestuia pe o perioada de un an. Pe perioada suspendarii din functie pentru acest motiv, judecatorului si procurorului nu i se platesc drepturile salariale si nu ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege. Aceasta perioada nu constituie vechime in functie si in magistratura. Suspendarea din functie inceteaza prin hotarare a sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a prezentarii magistratului la expertiza de specialitate.

(5) Dispozitiile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator auditorilor de justitie, suspendarea calitatii de auditor putand fi dispusa de Consiliul Stiintific al Institutului National al Magistraturii. In acest caz, suspendarea se dispune pana la insanatosire, constatata prin expertiza medicala de specialitate efectuata de comisia prevazuta la alin. (2), dar nu mai mult de 2 ani de la data constatarii bolii prin expertiza, caz in care ii inceteaza calitatea de auditor ."

117.Dupa articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641, cu urmatorul cuprins:

"Art. 641

In cazul in care judecatorul sau procurorul este numit in functia de magistrat sau alte functii judiciare la instante sau curti de arbitraj europene sau internationale, raportul de munca al acestuia se poate suspenda la cerere pe perioada respectivei numiri, prin hotarare a sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Pe aceasta perioada, judecatorului sau procurorului nu i se platesc drepturile salariale. Perioada respectiva constituie vechime in functie si vechime in magistratura."

118.La articolul 65 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) condamnarea, amanarea aplicarii pedepsei si renuntarea la aplicarea pedepsei, dispuse printr-o hotarare definitiva, precum si renuntarea la urmarirea penala, confirmata de judecatorul de camera preliminara, pentru o infractiune prin care se aduce atingere prestigiului profesiei;"

119.La articolul 65 alineatul (1), litera f1) se abroga.

120.La articolul 65 alineatul (1), literele h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"h) neprezentarea, in mod nejustificat, la expertiza de specialitate, pana la implinirea duratei suspendarii din functie dispuse potrivit art. 64 alin. (4);

i) neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si e) ori a conditiei privind lipsa cazierului fiscal, daca in acest ultim caz se apreciaza ca nu se impune mentinerea in functie;"

121.La articolul 65 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:

"j) nepromovarea examenului prevazut la art. 26."

122.La articolul 65, alineatul (11) se abroga.

123.La articolul 65, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Eliberarea din functie a judecatorilor si procurorilor se dispune prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Sectiei pentru judecatori sau, dupa caz, a Sectiei pentru procurori.

.......................................................................................................................................................................................

(4) Eliberarea din functie a judecatorilor stagiari si a procurorilor stagiari se face de Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, Sectia pentru procurori.

(5) In cazul in care judecatorul sau procurorul cere eliberarea din functie prin demisie, Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, Sectia pentru procurori poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia sa devina efectiva, daca prezenta judecatorului sau procurorului este necesara."

124.La articolul 651, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) In cazul in care judecatorul sau procurorul exercita calea de atac prevazuta de lege impotriva hotararii de eliberare din functie sau impotriva hotararii prin care se propune eliberarea din functie, acesta va fi suspendat din functie pana la solutionarea definitiva a cauzei de catre instanta competenta .

(3) In perioada suspendarii, judecatorului sau procurorului nu ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la interdictiile si incompatibilitatile prevazute la art. 5 si art. 8 si nu i se platesc drepturile salariale. In aceeasi perioada, judecatorului sau procurorului i se platesc contributiile de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, potrivit legii. Dispozitiile art. 63 alin. (1) se aplica in mod corespunzator."

125.Titlul capitolului VIII se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VIII: Magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale"

126.La articolul 66, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 66

(1) Prim-magistratul-asistent, magistratii-asistenti-sefi si magistratii-asistenti se bucura de stabilitate.

(2) Magistratii-asistenti sunt numiti si promovati in functie de Sectia pentru judecatori, pe baza de concurs."

127.La articolul 66, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Magistratii-asistenti ai Curtii Constitutionale sunt numiti si promovati in functie de Plenul Curtii Constitutionale, pe baza de concurs. Comisia de examinare se numeste de presedintele Curtii Constitutionale si este formata din 5 judecatori ai Curtii, in cazul prim-magistratului-asistent si al magistratilor-asistenti-sefi si din 3 judecatori ai Curtii in cazul magistratilor-asistenti."

128.La articolul 67, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Magistratii-asistenti gradul III sunt numiti, fara concurs, dintre judecatorii sau procurorii cu o vechime in aceste functii de cel putin 5 ani, prin sustinerea unui interviu in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului sau a Plenului Curtii Constitutionale, dupa caz. Dupa o perioada de 3 ani in aceasta functie, magistratii-asistenti pot fi trecuti in gradul II, iar dupa alti 3 ani in gradul I.

(4) Magistratii-asistenti gradul III pot fi numiti, prin concurs, si dintre avocati, notari, personal de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1), cadre didactice universitare de specialitate juridica, precum si dintre grefieri cu studii superioare juridice de la curtile de apel, Curtea Constitutionala si de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani in aceste functii."

129.La articolul 67, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

"(5) Persoanele care au ocupat minimum 10 ani functia de magistrat-asistent, care nu au fost sanctionate disciplinar in ultimii 3 ani, au avut numai calificativul AAAAA«foarte bineAAAAA» la toate evaluarile si si-au incetat activitatea din motive neimputabile pot fi numite fara concurs sau examen in functia vacanta de magistrat-asistent, cu acelasi grad avut la data eliberarii din functie. Nu pot fi numite in aceasta functie persoanele care au facut parte din serviciile de informatii sau au colaborat cu acestea. Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.

(6) Numirea in functiile de prim-magistrat-asistent si magistrat-asistent-sef se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii in conditiile prezentului articol ."

130.La articolul 68 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) ia parte la sedintele Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ale Completului de 5 judecatori, ca instanta disciplinara."

131.La articolul 69, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) participa la sedintele de judecata ale sectiilor si ale Completului de 5 judecatori;"

132.La articolul 70 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Magistratii-asistenti-sefi si magistratii-asistenti care participa la sedintele Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt desemnati de presedintele instantei."

133.Dupa articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 721, cu urmatorul cuprins:

"Art. 721

Prim-magistratul-asistent, magistratii-asistenti- sefi, dintre care unul este director al cabinetului presedintelui Curtii Constitutionale, si magistratii-asistenti ai Curtii Constitutionale isi desfasoara activitatea sub conducerea presedintelui Curtii Constitutionale si indeplinesc, dupa caz, atributiile prevazute prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile ulterioare, si prin Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale."

134.Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 75

(1) Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii are dreptul, respectiv obligatia ca, la cerere sau din oficiu:

Afişează Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    judecatori    procurori    legalitate    impartialitate    control ierarhic    drepturi si libertati individuale    incompatibilitate    lucratori operativi    delegare    detasare    eroare judiciara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion