Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

  Publicat: 16 Oct 2018       9843 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Publicata in Monitorul Oficial numarul 868 din data de 15 octombrie 2018.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

"Art. 51

(1) La expirarea mandatului functiei de conducere, judecatorii sau procurorii pot ocupa, in conditiile prevazute la art. 48-50, o alta functie de conducere la aceeasi instanta sau parchet, in conditiile legii, fie revin pe functii de executie la instantele sau parchetele pe care le-au condus sau de unde provin.

(2) Revocarea din functia de conducere a judecatorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii - Sectia pentru judecatori, din oficiu sau la propunerea adunarii generale ori a presedintelui instantei, pentru urmatoarele motive:

a) in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere;

b) in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale;

c) in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.

.......................................................................................................................................................................................

(7) Revocarea din functia de conducere a procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, din oficiu sau la propunerea adunarii generale ori a conducatorului parchetului, pentru motivele prevazute la alin. (2), care se aplica in mod corespunzator."

75.La articolul 51, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu urmatorul cuprins:

"(8) Pana la finalizarea procedurii de revocare din functiile de conducere prevazute la alin. (2) si (7), Sectia pentru judecatori, respectiv Sectia pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii, dupa caz, poate dispune suspendarea judecatorului sau procurorului din functia de conducere .

(9) Hotararea se motiveaza in termen de 5 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu contestatie la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal, in termen de 5 zile de la comunicare, fara indeplinirea procedurii prealabile.

(10) Pana la solutionarea contestatiei, instanta poate dispune, la cerere, suspendarea executarii hotararii de suspendare."

76.Dupa articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu urmatorul cuprins:

"Art. 511

(1) Suspendarea, in orice mod, a raportului de munca nu suspenda durata mandatelor functiilor de conducere prevazute la art. 48 si 49.

(2) Imposibilitatea exercitarii atributiilor pe o perioada mai mare de un an atrage incetarea mandatelor functiilor de conducere prevazute la art. 48 si 49."

77.La articolul 52, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 52

(1) Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face numai prin concurs organizat ori de cate ori este necesar, in limita posturilor vacante, de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.

.......................................................................................................................................................................................

(3) Pot participa la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie judecatorii care au indeplinit efectiv cel putin 3 ani functia de judecator la curtea de apel, au obtinut calificativul AAAAA«foarte bineAAAAA» la ultimele 3 evaluari, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si au o vechime efectiva in functia de judecator de cel putin 18 ani. Dispozitiile art. 44 alin. (2) se aplica in mod corespunzator."

78.La articolul 521 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) un interviu sustinut in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii."

79.La articolul 521 alineatul (2), litera c) se abroga.

80.La articolul 521, alineatele (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Comisiile de concurs sunt numite prin hotarare a Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.

(4) Comisiile de concurs sunt alcatuite din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cadre didactice universitare avand grad de conferentiar sau profesor universitar de la facultati de drept din cadrul universitatilor de cercetare avansata si educatie, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Membrii comisiilor prevazute la alin. (3) nu pot avea apartenenta politica la data formarii comisiilor si pe toata durata derularii concursului."

81.La articolul 522, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 522

(1) In cadrul probei prevazute la art. 521 alin. (2) lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii va solicita, prin intermediul curtilor de apel, hotarari judecatoresti din ultimii 5 ani de activitate, precum si celelalte date necesare evaluarii potrivit prezentei legi."

82.La articolul 523, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 523

(1) Evaluarea prevazuta la art. 522 are ca obiect:

a) verificarea capacitatii de analiza si sinteza;

b) verificarea coerentei in exprimare;

c) verificarea argumentatiei din punctul de vedere al claritatii si logicii;

d) verificarea respectarii termenelor rezonabile de solutionare a cauzelor si de redactare a hotararilor."

83.La articolul 523, alineatul (2) se abroga.

84.Articolul 524 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 524

(1) In cadrul probei interviului, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii evalueaza aspecte referitoare la integritatea candidatilor si modul in care candidatii se raporteaza la valori precum independenta justitiei si impartialitatea judecatorilor, motivatia candidatilor si competentele umane si sociale ale acestora.

(2) La sedinta Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii in care se sustine interviul va participa, cu rol consultativ, si un psiholog desemnat de Sectia pentru judecatori, care va putea adresa intrebari candidatilor in scopul evaluarii motivatiei si competentelor umane si sociale ale acestora."

85.Articolul 526 se abroga.

86.La articolul 527, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 527

(1) In termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia pentru judecatori dispune, prin hotarare, promovarea candidatilor declarati admisi."

87.Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 53

(1) Presedintele, vicepresedintii si presedintii de sectie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care au functionat la aceasta instanta cel putin 2 ani si care nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani.

Afişează Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    judecatori    procurori    legalitate    impartialitate    control ierarhic    drepturi si libertati individuale    incompatibilitate    lucratori operativi    delegare    detasare    eroare judiciara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion