Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public

OUG 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public

  Publicat: 29 Dec 2018       3643 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
O retea similara cu internetul care utilizeaza sistemul public de telecomunicatii si este destinata partajarii informatiilor si desfasurarii operatiunilor unei companii cu furnizorii, intermediarii, partenerii si clientii sai.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Inlaturarea obstacolelor care impiedica miscarea libera in mediul ambiant si accesibilizarea diverselor zone ale societatii cum ar fi:
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

Luand in considerare beneficiul public generat de stabilirea unui cadru consistent si unitar la nivel UE, care sa ofere certitudine juridica, de natura sa creasca increderea utilizatorilor in domeniul accesibilitatii site-urilor web si a aplicatiilor mobile,
avand in vedere faptul ca din cauza concurentei limitate, cumparatorii de site-uri web, de aplicatii mobile si de produse si servicii conexe se confrunta cu preturi ridicate in ceea ce priveste furnizarea de servicii sau cu dependenta de un singur furnizor,
pentru a da posibilitatea obtinerii de beneficii economice si sociale de pe urma extinderii furnizarii serviciilor online sau mobile prin includerea unei categorii mai largi de cetateni si clienti,
avand in vedere necesitatea ca persoanelor cu dizabilitati sa li se asigure cat mai curand posibil accesibilitatea sporita a site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public, conform obiectivului prevazut de Directiva (UE) 2016/2.102/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public,
pentru a nu exista motive legitime care sa impiedice achizitionarea sau dezvoltarea sistemelor software de administrare a continutului site-urilor web si al aplicatiilor mobile,
tinand cont de faptul ca lipsa unui act normativ care prevede obligatia de asigurare a accesului acestor persoane la site-urile web si la aplicatiile mobile ale organismelor din sectorul public din Romania este de natura sa determine o fragmentare a pietei interne in acest domeniu, reducand beneficiile care ar putea rezulta in urma impartasirii experientelor cu omologii de la nivel national si international ca raspuns la progresele societale si tehnologice,
luand in considerare ca o crestere a competitivitatii pietei interne genereaza la nivelul intreprinderilor cresterea economica si crearea de noi locuri de munca atat pe plan national, cat si in cadrul Uniunii Europene,
dat fiind interesul Romaniei de a construi o societate incluziva si cu o mai buna calitate a vietii incurajand participarea la viata economica si sociala a persoanelor cu dizabilitati prin imbunatatirea accesibilitatii la serviciile de e-guvernare pe intreg teritoriul national,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
luand in considerare faptul ca a fost deja declansata procedura de punere in intarziere prin Cauza 2018/0384 avand ca obiect necomunicarea masurilor nationale de transpunere a prevederilor Directivei (UE) 2016/2.102/UE,
se impune transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2016/2.102/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public prin ordonanta de urgenta .
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Articolul 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta are drept obiectiv stabilirea cerintelor privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public, pentru a permite ca site-urile web si aplicatiile mobile respective sa fie accesibile utilizatorilor, in special persoanelor cu dizabilitati.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste normele prin care se asigura faptul ca site-urile web, indiferent de dispozitivul utilizat pentru acces, precum si aplicatiile mobile ale organismelor din sectorul public indeplinesc cerintele privind accesibilitatea prevazute la art. 3.
(3) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica urmatoarelor site-uri web si aplicatii mobile:
a) site-urile web si aplicatiile mobile ale serviciilor publice de radiodifuziune si ale filialelor societatilor care presteaza astfel de servicii, precum si ale altor organisme sau filiale ale acestora care indeplinesc o misiune de serviciu public de radiodifuziune;
b) site-urile web si aplicatiile mobile ale persoanelor juridice fara scop patrimonial care nu presteaza servicii esentiale pentru public;
c) site-urile web si aplicatiile mobile ale persoanelor juridice fara scop patrimonial care nu presteaza servicii care vizeaza in mod specific nevoile persoanelor cu dizabilitati sau care le sunt destinate acestora.
(4) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica urmatoarelor tipuri de continut al site-urilor web si al aplicatiilor mobile:
a) formatele de fisiere asociate activitatilor de birou, publicate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazului in care un astfel de continut este necesar pentru procesele administrative active aferente atributiilor exercitate de organismul din sectorul public in cauza;
b) continutul media cu dimensiune temporala preinregistrat, publicat inainte de 23 septembrie 2020;
c) continutul media cu dimensiune temporala in direct;
d) harti si servicii de cartografiere online, atat timp cat informatiile esentiale sunt furnizate intr-un format digital accesibil pentru hartile destinate navigatiei;
e) continutul tertilor care nu este nici finantat, nici elaborat ori aflat sub controlul organismului din sectorul public;
f) reproduceri ale unor elemente din colectiile de patrimoniu care nu pot fi facute accesibile integral, fie:
(i) ca urmare a incompatibilitatii cerintelor privind accesibilitatea cu conservarea elementului in cauza sau cu autenticitatea reproducerii, de exemplu, contrastul; fie
(ii) ca urmare a indisponibilitatii unor solutii automatizate si eficiente din punctul de vedere al costurilor, care sa extraga cu usurinta textul manuscriselor sau alte elemente ale colectiilor de patrimoniu si sa le transforme in continut compatibil cu cerintele privind accesibilitatea;
g) continutul site-urilor de tip extranet si intranet, si anume al site-urilor web disponibile numai pentru un grup restrans de persoane, si nu publicului larg ca atare, publicat inainte de 23 septembrie 2019, pana in momentul in care astfel de site-uri web fac obiectul unei revizuiri substantiale;
h) continutul site-urilor web si al aplicatiilor mobile clasificate drept arhive, ceea ce inseamna ca acestea au un continut care nu este nici necesar proceselor administrative active, nici actualizat sau editat dupa 23 septembrie 2019.
Articolul 2. - In aplicarea prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) organism din sectorul public - autoritatile si institutiile publice centrale sau locale, organismele de drept public, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatiile formate din una sau mai multe astfel de autoritati ori din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public, daca respectivele asociatii sunt instituite cu scopul explicit de a raspunde nevoilor de interes general, neavand un caracter industrial sau comercial;
b) aplicatie mobila - software-ul pentru aplicatii conceput si dezvoltat de catre sau in numele organismelor din sectorul public, in vederea utilizarii de catre publicul larg, pe dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele inteligente si tabletele, cu exceptia software-ului care controleaza respectivele dispozitive (sisteme de operare pentru dispozitivele mobile) sau echipamente hardware;
c) standard - un standard astfel definit la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012, al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului;
d) standard european - un standard european astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;
e) standard armonizat - un standard armonizat astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;
f) continut media cu dimensiune temporala - continutul media de urmatoarele tipuri: numai audio, numai video, audiovideo, audio si/sau video combinat cu interactiune;
g) elemente ale colectiilor de patrimoniu - bunuri aflate in proprietate privata sau publica, care prezinta un interes istoric, artistic, arheologic, estetic, stiintific sau tehnic si care fac parte din colectii conservate de institutii culturale, cum ar fi bibliotecile, arhivele si muzeele;
h) datele privind masuratorile - rezultatele cuantificate ale activitatii de monitorizare desfasurate pentru a verifica conformitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerintele privind accesibilitatea prevazute la art. 3. Datele privind masuratorile acopera atat informatii cantitative cu privire la esantionul de site-uri web si de aplicatii mobile testate (numarul de site-uri web si aplicatii, eventual cu numarul lor de vizitatori sau utilizatori etc.), cat si informatii cantitative cu privire la nivelul de accesibilitate;
i) sarcina disproportionata - masurile care impun o sarcina organizatorica sau financiara excesiva pentru un organism din sectorul public sau care pun in pericol capacitatea organismului de a-si indeplini obiectivul sau de a publica informatiile necesare sau relevante pentru sarcinile si serviciile sale, luand in acelasi timp in considerare posibilele beneficii rezultate sau prejudiciul care risca sa fie adus cetatenilor, in special persoanelor cu dizabilitati, si care sunt determinate doar de un motiv legitim, tinand seama si de prevederile art. 4 alin. (3);
j) accesibilitate - principii si tehnici care trebuie respectate la proiectarea, construirea, intretinerea si actualizarea site-urilor web si a aplicatiilor mobile pentru a le face mai accesibile pentru utilizatori, in special pentru persoanele cu dizabilitati;
k) motiv legitim - dreptul de a justifica o actiune prin raportare la un temei juridic


CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare

Afişează OUG 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile ale organismelor din sectorul public pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    RENAR    OUG 112/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Actiune in constatare. Incetarea nelegala a contractului individual de munca incheiat cu un agent de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 703 din 21 Octombrie 2019

Plata orelor suplimentare, a muncii pe timp de noapte si a plata indemnizatiei de detasare
Pronuntaţă de: Tribunalul GALATI - SENTINtA CIVILa Nr. 858 din 03 Noiembrie 2020

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a salariatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Legea nr. 190/2018 privind masurile de aplicare a GDPR intra in vigoare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Deosebirile intre Raspunderea contractuala si Raspunderea Delictuala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Practici europene privind TVA-ul favorizante IMM-urilor
Sursa: Biroul de presa CNIPMMR

Raspunderea persoanei juridice in Noul Cod Penal (art. 136 - 138)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut