Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC)

Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC)

  Publicat: 07 Mar 2019       6119 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate, din 27.02.2019

Publicate in
Monitorul Oficial nr. 179 din 06.03.2019

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,

SECTIUNEA a 3-a
Etapa de organizare a procedurii si atribuirea acordului-cadru centralizat/contractului

Articolul 13
Utilizatorii au urmatoarele obligatii:
a) sa transmita in termenul stabilit de catre ONAC eventualele informatii solicitate ca fiind necesare pentru definitivarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici;
b) sa nominalizeze la solicitarea ONAC persoane care sa faca parte din comisia de evaluare.

Articolul 14

ONAC are urmatoarele drepturi:
a) sa solicite utilizatorilor desemnarea unor persoane care sa faca parte din comisia de evaluare;
b) sa achizitioneze servicii externe de expertiza tehnica, juridica, financiara si/sau privind aspecte contractuale specifice in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii, inclusiv in raport cu activitatea comisiei de evaluare si pentru solutionarea eventualelor contestatii/plangeri;
c) sa solicite de la utilizatori orice alte informatii in legatura cu organizarea si derularea procedurilor de atribuire centralizate.

Articolul 15
ONAC are obligatia de a organiza proceduri de atribuire centralizate, de a incheia acorduri-cadru centralizate si de a utiliza sisteme dinamice de achizitii in numele si pentru utilizatori potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 4-a
Etapa post-atribuire acord-cadru centralizat/contract, respectiv executarea si monitorizarea implementarii acordului-cadru centralizat/contractului


Articolul 16
Utilizatorii au urmatoarele drepturi:
a) sa intre in posesia acordului-cadru incheiat si a documentatiei aferente in vederea incheierii contractelor subsecvente;
b) sa intre in posesia documentatiei care a stat la baza administrarii sistemului dinamic si a informatiilor privind ofertantul/ofertantii declarat/declarati castigator(i) in vederea incheierii contractului/contractelor de achizitie publica.

Articolul 17
Utilizatorii au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte modelul de contract subsecvent prevazut in documentatia de atribuire sau modelul de contract de achizitie publica administrat intr-un sistem dinamic de achizitie, dupa caz;
b) sa incheie contracte subsecvente in baza acordurilor- cadru centralizate sau contracte de achizitie publica in cazul utilizarii de catre ONAC a unui sistem dinamic de achizitii, pentru produsele si serviciile achizitionate in sistem centralizat;
c) sa transmita in format electronic catre ONAC contractele subsecvente incheiate in baza acordurilor-cadru centralizate incheiate de catre acesta;
d) sa implementeze contractele subsecvente incheiate in baza acordurilor-cadru centralizate atribuite de ONAC si/sau a contractelor de achizitii publice in urma utilizarii unui sistem dinamic de achizitii administrat de ONAC;
e) sa efectueze plati in legatura cu produsul/serviciul care face obiectul contractelor subsecvente incheiate in baza acordurilor-cadru centralizate de ONAC si/sau a contractelor de achizitii publice in urma utilizarii unui sistem dinamic de achizitii;
f) sa instiinteze ONAC asupra oricaror nereguli, dificultati tehnice sau contractuale intampinate in executia contractelor subsecvente/contractelor de achizitii publice administrate intr-un sistem dinamic de achizitii;
g) sa transmita in format electronic catre ONAC documentul constatator emis conform prevederilor art. 166 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de maximum 40 de zile de la data emiterii documentului constatator;
h) sa transmita in format electronic catre ONAC informatii actualizate privind documentul constatator emis de utilizator pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant/contractant asociat si, daca este cazul, pentru eventualele prejudicii, document contestat potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 3 zile de la momentul luarii la cunostinta ca situatia de fapt care a stat la baza emiterii documentului respectiv trebuie modificata din cauze obiective.

Articolul 18
ONAC are urmatoarele drepturi:
a) sa achizitioneze, in situatii temeinic justificate, servicii juridice de consultanta, in conditiile legii, cu respectarea prevederilor art. I alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2013, cu modificarile ulterioare;
b) sa solicite de la utilizatori orice alte informatii in legatura cu implementarea contractelor subsecvente/contractelor administrate intr-un sistem dinamic de achizitii.

Articolul 19
ONAC are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) sa puna la dispozitia utilizatorilor prin aplicatii electronice acordul-cadru centralizat incheiat si alte documente necesare in vederea incheierii contractelor subsecvente;
b) sa puna la dispozitia utilizatorilor prin aplicatii electronice documentatia care a stat la baza administrarii sistemului dinamic de achizitii si informatii privind ofertantul/ofertantii declarat/declarati castigator(i) in vederea semnarii contractului/contractelor de achizitie publica.

Articolul 20
(1) In vederea indeplinirii atributiei de monitorizare, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din ordonanta de urgenta, utilizatorii si operatorii economici au obligatia, ca pe baza datelor disponibile, sa puna la dispozitia ONAC, in format electronic, toate informatiile solicitate.
(2) Monitorizarea acordurilor-cadru centralizate se realizeaza prin raportare periodica si/sau la solicitarea ONAC, in raport cu derularea contractelor subsecvente.
(3) In vederea optimizarii activitatii, ONAC elaboreaza informari si rapoarte specifice achizitiilor centralizate de produse si servicii .Afişează Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONAC    Oficiul National pentru Achizitii Centralizate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Diurna nu poate fi solicitata de la data concedierii pana la data reintegrarii efective, intrucat acest drept nu are un caracter cert si permanent. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorului 4,Sentinta civila nr. 2929/2017, in sedinta publica din 6 martie 2017

Principiul non reformatio in pejus. Rejudecarea apelului dupa casare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1313 din 9 iunie 2016

Nulitate partiala acte de adjudecare
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila nr. 321-3 din data 30.05.2011

Plata despagubiri, Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 2 din data 24.02.2012Articole Juridice

Paradisurile fiscale sau “offshore”
Sursa: EuroAvocatura.ro

Implicatiile asupra bevetelor prin aderarea la UE
Sursa: EuroAvocatura