Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate

Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate

  Publicat: 03 Apr 2019       957 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate, din 18.02.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial, nr. 256 din 03.04.2019 si aprobat prin Ordinul CNCAN nr. 27/2019.

Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Infractiune constand din raportul sexual cu o persoana de sex feminine care nu a implinit carsta de 14 ani.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.

(1) Informatiile si datele colectate privind oprirea neplanificata vor include cel putin urmatoarele:
a) informatii privind starea instalatiei nucleare inainte de oprirea neplanificata, inclusiv inregistrarile alarmelor si parametrilor relevanti;
b) informatii privind activitatile aflate in desfasurare inainte de oprirea neplanificata si echipamentele izolate;
c) inregistrarile privind comportarea SSCE in timpul opririi neplanificate, inclusiv alarme si tendinte ale parametrilor relevanti;
d) deficiente ale SSCE puse in evidenta de eveniment;
e) impactul opririi neplanificate asupra altor instalatii de pe acelasi amplasament;
f) raspunsul personalului de tura si procedurile marcate, utilizate in timpul opririi neplanificate pentru gestionarea evenimentului;
g) informatiile de la personalul de tura privind desfasurarea evenimentului si comportarea SSCE ale instalatiei nucleare;
h) verificarile, inspectiile si testele efectuate pentru confirmarea conformitatii SSCE cu LCTO.
(2) Informatiile si datele prevazute la alin. (1) se vor colecta imediat dupa aducerea instalatiei nucleare intr-o stare sigura si stabila.
(3) Se vor stabili proceduri si responsabilitati specifice si se vor asigura resursele necesare pentru colectarea datelor prevazute la alin. (1).
(4) Se va asigura inregistrarea momentelor de timp pentru aparitia diferitelor alarme, precum si pentru actiunile automate ale SSCE si actiunile operatorilor.
(5) Informatiile si datele prevazute la alin. (1) vor acoperi perioada de dinaintea producerii opririi planificate si intreaga perioada a evenimentului/tranzientului pana la atingerea unei noi stari stabile a instalatiei nucleare.
(6) Se vor inregistra si se vor include in lista evenimentelor, in ordine cronologica, valorile initiale, de dinaintea tranzientului, precum si valorile minime si maxime, pe perioada tranzientului, ale variabilelor de proces importante, cum ar fi puterea neutronica, presiunile, debitele, nivelurile si temperaturile in SSCE relevante pentru analiza evenimentului.
(7) Colectarea informatiilor si datelor privind oprirea neplanificata si evaluarea initiala se vor face astfel incat sa nu distraga personalul de exploatare aflat in tura de la responsabilitatile sale principale privind monitorizarea parametrilor instalatiei nucleare si mentinerea acesteia intr-o stare sigura.


Articolul 6

Informatiile de la personalul de tura, precum si de la alte categorii de personal implicat, privind desfasurarea evenimentului si comportarea SSCE ale instalatiei nucleare, prevazute la art. 5 alin. (5), se vor limita la fapte relevante, mentionate in ordine cronologica, pe cat posibil, si vor include urmatoarele:
a) starea SSCE ale instalatiei nucleare inainte de oprirea neplanificata, inclusiv stadiul activitatilor de testare, intretinere si inspectie;
b) prima indicatie a aparitiei unei probleme;
c) actiunile personalului ca raspuns la indicatiile asupra existentei unei probleme;
d) indicatii ulterioare, alarmele observate, actiunile automate ale SSCE si actiunile manuale;
e) defectiunile si/sau functionarea necorespunzatoare a SSCE, observate in cadrul evenimentului;
f) deficiente de documentatie identificate in timpul raspunsului la eveniment;
g) recomandari pentru prevenirea recurentei unor evenimente similare.


SECTIUNEA a 3-a
Evaluarea initiala a informatiilor si datelor privind oprirea neplanificata


Articolul 7

Evenimentul care a condus la o oprire neplanificata se va reconstitui, se va analiza si se va evalua, imediat ce este posibil dupa aducerea instalatiei nucleare intr-o stare sigura si stabila si dupa colectarea tuturor datelor relevante prevazute la art. 5, cu scopul de a determina urmatoarele:
a) cea mai probabila cauza directa a declansarii sistemelor de securitate nucleara sau a aparitiei alarmelor care au determinat decizia operatorilor de a opri in mod controlat instalatia nucleara;
b) comportarea SSCE ale instalatiei nucleare in raport cu cerintele si intentia de proiectare; in particular, se va determina daca toate SSCE cu functii de securitate nucleara si alte SSCE importante pentru buna functionare a instalatiei nucleare au raspuns la eveniment conform asteptarilor stabilite in documentatia baza de proiectare sau daca au existat situatii de functionare necorespunzatoare;
c) impactul opririi neplanificate asupra SSCE ale instalatiei nucleare si, daca este cazul, asupra altor instalatii de pe acelasi amplasament si impactul asupra mediului; in particular, se va determina daca tranzientul care a condus la oprirea neplanificata a avut efecte negative asupra SSCE cu functii de securitate nucleara si/sau asupra altor SSCE importante pentru buna functionare a instalatiei nucleare;
d) actiunile personalului de exploatare in raport cu cerintele si standardele stabilite prin proceduri si prin programele de pregatire specifica.


Articolul 8
(1) Evaluarea prevazuta la art. 7 se va face in raport cu un set de criterii prestabilite, cu scopul de a determina acceptabilitatea repornirii instalatiei nucleare sau necesitarea unor investigatii mai aprofundate. Aceste criterii includ conformitatea cu LCTO, verificata prin inspectii, teste, analize si alte metode aplicabile.
(2) Evaluarea prevazuta la art. 7 va include o comparatie generala a evenimentului reconstituit cu alte evenimente similare din experienta de exploatare interna, cu scopul de a identifica indicatii de conditii anormale sau degradari ale performantei SSCE.
(3) Evaluarea prevazuta la art. 7 va include o analiza a actiunilor manuale efectuate in timpul evenimentului, conform procedurilor specifice, pentru a determina efectul acestora asupra comportarii instalatiei.
(4) In unele cazuri poate fi utila compararea tranzientului care a condus la oprirea neplanificata cu un tranzient similar descris in raportul final de securitate nucleara, denumit RFS. Se va tine cont de faptul ca tranzientii descrisi in RFS reprezinta, in general, cele mai defavorabile scenarii si nu trebuie presupus ca raspunsul instalatiei nucleare a fost acceptabil doar pentru ca nu s-au atins sau nu s-au depasit valorile din RFS ale parametrilor de securitate nucleara relevanti, respectiv limitele de securitate nucleara. De asemenea, este posibil ca in timpul tranzientului sa apara deviatii de la conditiile-limita de operare stabilite pentru operarea normala, fara ca acestea sa reprezinte un raspuns anormal al instalatiei nucleare; in orice caz, deviatiile temporare de la conditiile-limita de operare, asociate cu tranzientul, se vor analiza pentru a determina daca raspunsul instalatiei a fost cel asteptat sau daca au fost evidentiate conditii anormale.
(5) Evaluarea prevazuta la art. 7 se va documenta intr-un raport .


Articolul 9

Personalul desemnat pentru efectuarea evaluarii initiale prevazute la art. 7 va analiza temeinic toate datele si informatiile relevante asociate cu oprirea neplanificata, acordand o atentie deosebita urmatoarelor aspecte:
a) indicatii de functionare anormala sau de degradare a performantelor SSCE;
b) evenimente care nu se inscriu in secventa asteptata/anticipata pentru tranzientul respectiv;
c) raspuns neconform cu asteptarile, defectiuni sau performanta degradata a SSCE care au avut semnal de actionare in timpul tranzientului;
d) valori neuzuale/neasteptate ale masuratorilor parametrilor chimici;
e) valori neuzuale/neasteptate ale masuratorilor conditiilor radiologice;

Afişează Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Securitate nucleara    Ghid    CNCAN    Ordinul 199/2015    Ordinul 27/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu