Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate

Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate

  Publicat: 03 Apr 2019       970 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate, din 18.02.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial, nr. 256 din 03.04.2019 si aprobat prin Ordinul CNCAN nr. 27/2019.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Orice mijloc ce poate fi utilizat pentru incheierea unui contract intre comerciant si consumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

f) aparitia unor alarme neanticipate sau lipsa aparitiei unor alarme anticipate.


Articolul 10
In situatia in care, in urma evaluarii prevazute la art. 7, cauza directa a opririi neplanificate este cunoscuta si poate fi eliminata, iar raspunsul si starea SSCE cu functii de securitate nucleara si a altor SSCE importante pentru functionarea in conditii optime a instalatiei nucleare sunt acceptabile in raport cu LCTO, instalatia nucleara poate fi repornita fara a fi necesare investigatii suplimentare.


SECTIUNEA a 4-a
Evaluarile suplimentare privind oprirea neplanificata


Articolul 11

(1) In situatia in care, in urma evaluarii prevazute la art. 7, cauza directa a opririi neplanificate nu a putut fi determinata sau raspunsul si starea SSCE cu functii de securitate nucleara si a altor SSCE importante pentru functionarea in conditii optime a instalatiei nucleare nu sunt acceptabile in raport cu LCTO, sunt necesare investigatii si evaluari suplimentare in vederea luarii unei decizii cu privire la repornire.
(2) Evaluarile suplimentare prevazute la alin. (1) vor avea ca scop determinarea cauzei directe a opririi si a cauzelor directe ale defectiunilor SSCE puse in evidenta de oprirea neplanificata si stabilirea actiunilor corective pentru a reduce la minimum riscul imediat al recurentei evenimentului si a permite repornirea instalatiei nucleare in conditii acceptabile, in conformitate cu LCTO.
(3) Evaluarile suplimentare prevazute la alin. (1) vor continua dupa repornirea instalatiei nucleare, pentru identificarea cauzelor de profunzime ale opririi neplanificate, in vederea stabilirii actiunilor corective pentru prevenirea recurentei unor evenimente similare si a documentarii lectiilor invatate.


SECTIUNEA a 5-a
Actiunile corective


Articolul 12

(1) Actiunile corective imediate, implementate in vederea repornirii instalatiei nucleare dupa o oprire neplanificata, cuprind urmatoarele:
a) actiuni pentru eliminarea cauzei directe a opririi neplanificate;
b) actiuni pentru remedierea deficientelor SSCE puse in evidenta de oprirea neplanificata, astfel incat sa se asigure conformitatea cu LCTO si functionarea in conditii optime a instalatiei nucleare.
(2) In urma investigatiilor suplimentare prevazute la art. 11 alin. (3) se vor stabili si implementa actiuni corective pentru eliminarea cauzelor de profunzime care au condus la oprirea neplanificata.
(3) Se vor stabili criterii si metode specifice pentru verificarea eficacitatii actiunilor corective.


Articolul 13

In vederea repornirii instalatiei nucleare se vor stabili urmatoarele:
a) activitatile de intretinere si testare necesare inainte de repornire, inclusiv orice masuri suplimentare de verificare a cauzei directe celei mai probabile si de indepartare a acesteia;
b) masuri de urmarire a unor parametri specifici si a tendintelor acestora, dupa cum este necesar, pe perioada repornirii si dupa repornire;
c) informatiile necesar a fi transmise catre personalul de operare si intretinere cu privire la indicatii specifice ale echipamentelor sau posibile defectiuni;
d) modificari ale SSCE, ale configuratiei operationale si/sau modificari de proceduri;
e) conditiile necesare pentru repornire.


Articolul 14

In situatia in care cauza directa a evenimentului a fost o defectiune a unui echipament, atunci echipamentul respectiv va fi reparat sau inlocuit sau instalatia nucleara va fi astfel exploatata incat sa nu necesite utilizarea echipamentului respectiv.


Articolul 15

In situatia in care cauza directa a evenimentului a fost o eroare umana, se va efectua prelucrarea/pregatirea personalului relevant astfel incat sa se previna recurenta erorii, se va evita efectuarea activitatii respective pana la corectarea cauzelor de profunzime sau se vor implementa alte masuri compensatorii eficace.


SECTIUNEA a 6-a
Luarea deciziei privind repornirea


Articolul 16

(1) Se vor stabili responsabilitatile pentru luarea deciziei de repornire a instalatiei nucleare dupa o oprire neplanificata, tinand cont de rezultatele evaluarilor efectuate, precum si de eficacitatea actiunilor corective implementate.
(2) Decizia de a reporni instalatia nucleara se va baza pe urmatoarele consideratii:
a) cauza directa a evenimentului care a condus la oprirea neplanificata este cunoscuta, inteleasa si a fost corectata astfel incat nu prezinta un pericol imediat de recurenta;
b) sistemele de securitate nucleara si alte SSCE importante pentru exploatarea instalatiei nucleare in conditii optime au functionat corespunzator pe durata evenimentului; in cazul in care au fost evidentiate defectiuni, cauzele acestora au fost corectate, iar SSCE respective au fost testate cu rezultate acceptabile sau vor fi testate atunci cand conditiile instalatiei nucleare o permit;
c) comportarea instalatiei nucleare in timpul evenimentului a fost analizata, raspunsul instalatiei a fost cel anticipat, in conformitate cu bazele de proiectare, iar eventualele conditii anormale inregistrate au fost intelese si corectate, astfel incat sa se asigure respectarea LCTO.
(3) In vederea luarii deciziei de repornire, se recomanda efectuarea unei verificari independente a evaluarii initiale, in ce priveste rigurozitatea, coerenta si acuratetea tehnica .
(4) In situatia in care, in urma evaluarilor initiale, cauza directa a opririi neplanificate nu a putut fi stabilita cu certitudine, se va determina daca s-au analizat in mod adecvat cauzele evenimentului si circumstantele acestuia si se vor lua masuri pentru a preveni actionarea repetata nedorita a sistemelor de securitate nucleara la reluarea exploatarii instalatiei nucleare. Aceste masuri vor acoperi toate cauzele suspectate.


SECTIUNEA a 7-a

Afişează Ghidul de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Securitate nucleara    Ghid    CNCAN    Ordinul 199/2015    Ordinul 27/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu