Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulament 4/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulament 4/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiara

  Publicat: 04 Apr 2019       1190 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Regulamentul nr. 4/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 44/2013 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 257 din 03.04.2019.

Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Contract de depozit asimilat cu depozitul necesar, avand ca obiect bunurile aduse de calatori in hoteluri, moteluri, hanuri etc.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract de depozit asimilat cu depozitul necesar, avand ca obiect bunurile aduse de calatori in hoteluri, moteluri, hanuri etc.

14. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Prevederile art. 149 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care certificatele de depozit sunt admise la tranzactionare in statul tert potrivit art. 1 alin. (3)."

15. La articolul 131, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Emitentul certificatelor de depozit in numele caruia drepturile de alocare care stau la baza certificatelor de depozit sunt inregistrate nu are calitatea de actionar in sensul prevazut de Legea nr. 24/2017 si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018."

16. La articolul 17, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 17
(1) Cerinta potrivit careia subconturile globale din evidentele participantilor trebuie sa fie deschise in numele altor entitati care sunt autorizate sa deschida conturi financiare pentru clientii acestora, prevazuta la art. 53 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 46 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis in aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, nu este aplicabila in situatia in care participantul la depozitarul central deschide un cont in numele emitentului de certificate de depozit si pe seama detinatorilor de certificate de depozit, in care sunt inregistrate si blocate actiunile suport in baza carora au fost emise respectivele certificate de depozit .
(2) In cazul contului global special in care sunt evidentiate actiunile suport in baza carora se emit certificate de depozit, mentionat la art. 3 alin. (1), obligatia de raportare prevazuta la art. 146 alin. (6) si (7) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 177 alin. (5) si (6) din Legea nr. 126/2018 este indeplinita prin furnizarea catre depozitarul central a informatiilor privind emitentul de certificate de depozit ."

17. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se constata si se sanctioneaza de catre A.S.F. conform dispozitiilor cap. I al titlului VI din Legea nr. 24/2017."

Articolul II

Afişează Regulament 4/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ASF    Regulamentul 4/2019    Regulamentul 4/2013    Instrumente financiare    Operatiuni de piata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 87/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. (1) si art. 282 alin. (1) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Mandatul intre soti. Prezentare generala
Sursa: avocat STOICA IOANA

CJUE: Statele au dreptul de a se opune unor concedieri colective, in interesul protectiei lucratorilor si a ocuparii fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Dreptul la actiune in cazul drepturilor salariale restante
Sursa: MCP Cabinet avocati