Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Norma nr. 8/2019 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

Norma nr. 8/2019 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

  Publicat: 09 Apr 2019       3490 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 266 din 08.04.2019

In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Amortization) Procesul de reducere graduala a datoriei prin plata in rate a principalului si a dobanzii.
(Amortization) Procesul de reducere graduala a datoriei prin plata in rate a principalului si a dobanzii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Imobilizarile financiare cuprind: - titlurile de participare, - interese de participare detinute, - alte titluri imobilizate si creante imobilizate.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Creante generate in momentul in care clientii au acceptat o cambie sau au primit un bilet la ordin.

Avand in vedere prevederile art. 57 alin. (5) si (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 15 alin. (5), (6) si (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

in temeiul dispozitiilor art. 24 lit. k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) si d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) si (2) si ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in urma deliberarilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din sedinta din data de 25.03.2019,

Autoritatea de Supraveghere Financiara emite prezenta norma.


Articolul I
Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 si 706 bis din 21 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 136, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

"(5) Atunci cand elementele care au stat la baza stabilirii initiale a duratei de utilizare economica s-au modificat, entitatea stabileste o noua perioada de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentele reglementari. Modificarea duratei de utilizare economica reprezinta modificare de estimare contabila.

(6) Entitatea revizuieste metoda de amortizare atunci cand se constata o modificare semnificativa a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezinta modificare de estimare contabila."

2. La articolul 138, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Imobilizarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilantului."

3. La articolul 203, alineatul (7) se abroga.

4. Anexa nr. 1A "Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat si fondurilor de pensii facultative" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1A
la norma
FONDURI DE PENSII PRIVATE

Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat si fondurilor de pensii facultative
CLASA 1 Conturi de capitaluri

10. CAPITAL SI REZERVE

101. Capitalul fondului de pensii private

1017. Capital privind unitatile de fond (P)

106. Rezerve specifice activitatii fondurilor de pensii (P)

11. REZULTATUL REPORTAT

1171. Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii (A/P)

1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)

12. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

121. Profit sau pierdere (A/P)

129. Repartizarea profitului (A)

CLASA a 2-a Conturi de imobilizari

26. IMOBILIZARI FINANCIARE

265. Alte titluri imobilizate (A)

267. Creante imobilizate (cu cont analitic atribuit de fond, in functie de entitatile la care sunt detinute) (A)

269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (cu cont analitic atribuit de fond) (P)

CLASA a 4-a Conturi de terti

40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

401. Furnizori (P)

403. Efecte de platit (P)

408. Furnizori - facturi nesosite (P)

409. Furnizori - debitori (A)

41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

411. Clienti (A)

413. Efecte de primit de la clienti (A)

419. Clienti creditori (P)

44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)

45. DECONTARI CU PARTICIPANTII

Afişează Norma nr. 8/2019 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ASF    Pensii Private    Norma ASF 14/2015    Norma ASF 8/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 87/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. (1) si art. 282 alin. (1) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Cele mai importante 7 modificari aduse de O.U.G. nr. 82/2017
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Mandatul intre soti. Prezentare generala
Sursa: avocat STOICA IOANA

CJUE: Statele au dreptul de a se opune unor concedieri colective, in interesul protectiei lucratorilor si a ocuparii fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro