Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 71/2019 privind societatile mutuale de asigurare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 71/2019 privind societatile mutuale de asigurare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 25 Apr 2019       3986 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 323 din 24.04.2019

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Fond constituit in baza unor prevederi legale din profitul obtinut de catre agentii economici in scopul capitalizarii unei parti din acest profit.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ARTICOLUL 1
Obiectul si domeniul de aplicare
(1) In vederea desfasurarii activitatii de asigurare in conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice, persoanele juridice si/sau entitatile fara personalitate juridica infiintate potrivit legii se pot asocia si pot constitui pe teritoriul Romaniei societati mutuale de asigurare, cu personalitate juridica, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
(2) Societatile mutuale dobandesc autorizatia pentru desfasurarea activitatii de asigurare, functioneaza si sunt supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., in conditiile prezentei legi, ale prevederilor legale, asa cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (2) pct. 37 din Legea nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale reglementarilor emise de A.S.F. in aplicarea prezentei legi.
(3) Prezenta lege reglementeaza:
a) constituirea si organizarea societatilor mutuale prevazute la art. 1 alin. (2) pct. 56 lit. b), coroborat cu art. 1 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) cerinte specifice societatilor mutuale privind autorizarea, functionarea, fuziunea, divizarea, modificarea formei juridice in societati de asigurare pe actiuni, dizolvarea, lichidarea si alte aspecte privind activitatea acestora.

ARTICOLUL 2
Definitii

Termenii si expresiile utilizate in prezenta lege au semnificatiile prevazute in Legea nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si urmatoarele semnificatii:
a) contributie fixa sau variabila - suma fixa sau variabila datorata de membrii societatilor mutuale pentru asigurarea riscurilor, cu titlu de prima de asigurare, pentru incheierea contractului de asigurare;
b) contributie suplimentara - suma suplimentara pe care societatile mutuale o pot solicita fiecaruia dintre membrii acestora in situatia in care totalul resurselor financiare disponibile pentru plata despagubirilor si a indemnizatiilor de asigurare nu ar acoperi obligatiile rezultate din contractele de asigurare, conform prevederilor legale, ori in situatia nerespectarii cerintelor de solvabilitate si/sau privind indicatorii de prudenta in activitatea de asigurare conform prevederilor legale;
c) fond initial - fond stabilit prin actul constitutiv, constituit la dispozitia societatii mutuale prin aporturi in numerar ale membrilor fondatori in vederea constituirii si finantarii activitatii societatii;
d) fond de echilibrare pentru situatii nefavorabile - fond constituit prin alocari din excedentul anual al societatii mutuale, conform prevederilor actului constitutiv, in scopul acoperirii eventualelor pierderi rezultate din activitatea societatii;
e) fond de rezerva liber - suma dintre fondul initial si fondul de echilibrare pentru situatii nefavorabile;
f) membru - persoana fizica sau juridica ori entitate fara personalitate juridica infiintata potrivit legii care se asociaza in societati mutuale, fie la data constituirii acestora, ca membru fondator, fie ulterior autorizarii societatilor mutuale, in conditiile prezentei legi;
g) societate mutuala de asigurare - persoana juridica fara scop lucrativ, cu un numar nelimitat si variabil de membri, constituita conform prezentei legi, avand ca obiect desfasurarea activitatii de asigurare conform prevederilor Legii nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si care se finanteaza, in principal, prin contributiile membrilor;
h) entitate fara personalitate juridica - forma de organizare constituita in baza unui contract de societate potrivit dreptului comun sau in baza dispozitiilor unor legi speciale, fara personalitate juridica, avand ca scop desfasurarea de activitati de productie, comert, prestari de servicii, agricole ori exercitarea unor profesii reglementate sau liberale.

CAPITOLUL II
Constituirea si organizarea societatilor mutuale
SECTIUNEA 1
Scopul, constituirea si principii generale privind organizarea societatilor mutuale

ARTICOLUL 3
Scopul societatilor mutuale

(1) Societatile mutuale au ca scop acoperirea, prin contracte de asigurare, a riscurilor membrilor sai si plata de despagubiri si indemnizatii de asigurare catre acestia, beneficiarii contractelor si/sau tertii pagubiti, in cazul producerii riscurilor asigurate.
Derogari (1)
(2) Societatile mutuale desfasoara numai activitate de asigurare si operatiuni legate direct de aceasta activitate pentru membrii acestora, pe baza principiului mutualitatii.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), societatile mutuale pot incheia cu membrii lor persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica si contracte de asigurari de grup pentru angajatii acestora, fara ca acestia din urma sa devina membri, obligatia achitarii contributiilor prevazute de prezenta lege, de actul constitutiv si de contractele in cauza revenind respectivilor membri .

ARTICOLUL 4
Garantarea obligatiilor sociale

(1) Obligatiile sociale ale societatilor mutuale sunt garantate cu patrimoniile lor sociale.
(2) Membrii nu sunt tinuti raspunzatori personal fata de creditorii societatii mutuale.

ARTICOLUL 5
Denumirea, sediul social si sediile secundare

(1) Societatile mutuale includ in mod obligatoriu in denumire sintagma "societate mutuala de asigurare".
(2) Societatile mutuale isi stabilesc sediul social si, dupa caz, sediul central, reprezentand locul unde se afla centrul principal de conducere si de administrare a activitatii, pe teritoriul Romaniei.
(3) Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatii mutuale si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.
(4) Daca sucursala este deschisa intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea mutuala, aceasta se inregistreaza in acelasi oficiu al registrului comertului, insa distinct, ca inregistrare separata.
(5) Celelalte sedii secundare, precum agentiile, punctele de lucru sau altele asemenea, sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor mutuale si se mentioneaza numai in cadrul inregistrarii societatii in registrul comertului de la sediul principal.

ARTICOLUL 6
Actul constitutiv

(1) Actul care sta la baza constituirii societatilor mutuale il reprezinta actul constitutiv, care se incheie sub semnatura privata a membrilor fondatori.
(2) Actul constitutiv al societatii mutuale cuprinde cel putin urmatoarele:
a) denumirea societatii mutuale;
b) durata societatii mutuale;
c) sediul social si sediul central ale societatii mutuale;

Afişează Legea nr. 71/2019 privind societatile mutuale de asigurare si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 71/2019    Asigurari    Legea 237/2015    ASF    Autoritatea de Supraveghere Financiara    Societati mutuale de asigurare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Accesiune reala imobiliara artificiala. Actiuni in constatare formulate, succesiv, cu privire la aceeasi suprafata de teren
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1883 din 7 octombrie 2020

Angajatorul este obligat sa plateasca impozite specifice si contributii pentru despagubirile cuvenite salariatului pe perioada in care i s-a suspendat netemeinic contractul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea - Sentinta Civila nr. 605 din 18.12.2019

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia de a stabili un salariu superior salariului minim garantat in plata. Reglementari si controverse
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati
Sursa: MCP Cabinet avocati

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP