Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 71/2019 privind societatile mutuale de asigurare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 71/2019 privind societatile mutuale de asigurare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 25 Apr 2019       1656 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 323 din 24.04.2019

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Fond constituit in baza unor prevederi legale din profitul obtinut de catre agentii economici in scopul capitalizarii unei parti din acest profit.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ARTICOLUL 1
Obiectul si domeniul de aplicare
(1) In vederea desfasurarii activitatii de asigurare in conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice, persoanele juridice si/sau entitatile fara personalitate juridica infiintate potrivit legii se pot asocia si pot constitui pe teritoriul Romaniei societati mutuale de asigurare, cu personalitate juridica, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
(2) Societatile mutuale dobandesc autorizatia pentru desfasurarea activitatii de asigurare, functioneaza si sunt supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., in conditiile prezentei legi, ale prevederilor legale, asa cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (2) pct. 37 din Legea nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale reglementarilor emise de A.S.F. in aplicarea prezentei legi.
(3) Prezenta lege reglementeaza:
a) constituirea si organizarea societatilor mutuale prevazute la art. 1 alin. (2) pct. 56 lit. b), coroborat cu art. 1 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) cerinte specifice societatilor mutuale privind autorizarea, functionarea, fuziunea, divizarea, modificarea formei juridice in societati de asigurare pe actiuni, dizolvarea, lichidarea si alte aspecte privind activitatea acestora.

ARTICOLUL 2
Definitii

Termenii si expresiile utilizate in prezenta lege au semnificatiile prevazute in Legea nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si urmatoarele semnificatii:
a) contributie fixa sau variabila - suma fixa sau variabila datorata de membrii societatilor mutuale pentru asigurarea riscurilor, cu titlu de prima de asigurare, pentru incheierea contractului de asigurare;
b) contributie suplimentara - suma suplimentara pe care societatile mutuale o pot solicita fiecaruia dintre membrii acestora in situatia in care totalul resurselor financiare disponibile pentru plata despagubirilor si a indemnizatiilor de asigurare nu ar acoperi obligatiile rezultate din contractele de asigurare, conform prevederilor legale, ori in situatia nerespectarii cerintelor de solvabilitate si/sau privind indicatorii de prudenta in activitatea de asigurare conform prevederilor legale;
c) fond initial - fond stabilit prin actul constitutiv, constituit la dispozitia societatii mutuale prin aporturi in numerar ale membrilor fondatori in vederea constituirii si finantarii activitatii societatii;
d) fond de echilibrare pentru situatii nefavorabile - fond constituit prin alocari din excedentul anual al societatii mutuale, conform prevederilor actului constitutiv, in scopul acoperirii eventualelor pierderi rezultate din activitatea societatii;
e) fond de rezerva liber - suma dintre fondul initial si fondul de echilibrare pentru situatii nefavorabile;
f) membru - persoana fizica sau juridica ori entitate fara personalitate juridica infiintata potrivit legii care se asociaza in societati mutuale, fie la data constituirii acestora, ca membru fondator, fie ulterior autorizarii societatilor mutuale, in conditiile prezentei legi;
g) societate mutuala de asigurare - persoana juridica fara scop lucrativ, cu un numar nelimitat si variabil de membri, constituita conform prezentei legi, avand ca obiect desfasurarea activitatii de asigurare conform prevederilor Legii nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si care se finanteaza, in principal, prin contributiile membrilor;
h) entitate fara personalitate juridica - forma de organizare constituita in baza unui contract de societate potrivit dreptului comun sau in baza dispozitiilor unor legi speciale, fara personalitate juridica, avand ca scop desfasurarea de activitati de productie, comert, prestari de servicii, agricole ori exercitarea unor profesii reglementate sau liberale.

CAPITOLUL II
Constituirea si organizarea societatilor mutuale
SECTIUNEA 1
Scopul, constituirea si principii generale privind organizarea societatilor mutuale

ARTICOLUL 3
Scopul societatilor mutuale

(1) Societatile mutuale au ca scop acoperirea, prin contracte de asigurare, a riscurilor membrilor sai si plata de despagubiri si indemnizatii de asigurare catre acestia, beneficiarii contractelor si/sau tertii pagubiti, in cazul producerii riscurilor asigurate.
Derogari (1)
(2) Societatile mutuale desfasoara numai activitate de asigurare si operatiuni legate direct de aceasta activitate pentru membrii acestora, pe baza principiului mutualitatii.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), societatile mutuale pot incheia cu membrii lor persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica si contracte de asigurari de grup pentru angajatii acestora, fara ca acestia din urma sa devina membri, obligatia achitarii contributiilor prevazute de prezenta lege, de actul constitutiv si de contractele in cauza revenind respectivilor membri .

ARTICOLUL 4
Garantarea obligatiilor sociale

(1) Obligatiile sociale ale societatilor mutuale sunt garantate cu patrimoniile lor sociale.
(2) Membrii nu sunt tinuti raspunzatori personal fata de creditorii societatii mutuale.

ARTICOLUL 5
Denumirea, sediul social si sediile secundare

(1) Societatile mutuale includ in mod obligatoriu in denumire sintagma "societate mutuala de asigurare".
(2) Societatile mutuale isi stabilesc sediul social si, dupa caz, sediul central, reprezentand locul unde se afla centrul principal de conducere si de administrare a activitatii, pe teritoriul Romaniei.
(3) Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatii mutuale si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.
(4) Daca sucursala este deschisa intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea mutuala, aceasta se inregistreaza in acelasi oficiu al registrului comertului, insa distinct, ca inregistrare separata.
(5) Celelalte sedii secundare, precum agentiile, punctele de lucru sau altele asemenea, sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor mutuale si se mentioneaza numai in cadrul inregistrarii societatii in registrul comertului de la sediul principal.

ARTICOLUL 6
Actul constitutiv

(1) Actul care sta la baza constituirii societatilor mutuale il reprezinta actul constitutiv, care se incheie sub semnatura privata a membrilor fondatori.
(2) Actul constitutiv al societatii mutuale cuprinde cel putin urmatoarele:
a) denumirea societatii mutuale;
b) durata societatii mutuale;
c) sediul social si sediul central ale societatii mutuale;

Afişează Legea nr. 71/2019 privind societatile mutuale de asigurare si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 71/2019    Asigurari    Legea 237/2015    ASF    Autoritatea de Supraveghere Financiara    Societati mutuale de asigurare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Pentru functiile ce nu mai exista in organigrama personalului aeronautic, echivalarea veniturile calculate la pensie se face prin raportare la cele obtinute in ultimele 12 luni de pilotii comandanti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 661, in sedinta publica din 07.03.2017

Prevederile art.41(1) din Codul muncii sunt incidente numai in situatia clauzelor de care partile pot sa dispuna prin acordul lor de vointa, nu si a celor privitoare la drepturi si obligatii care nu sunt negociabile, pentru ca beneficiaza de reglementare legala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1238, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Nu se poate vorbi despre o suma nedatorata cata vreme plata acesteia s-a efectuat in baza unei decizii a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467, in sedinta publica din 9 martie 2017

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Personalul aeronavigant a carei functie nu mai exista la data intrarii in vigoare a Legii nr. 83/2015 beneficiaza de o pensie calculata in baza mediei veniturilor totale brute pentru pilotul comandant
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze prividn C.M.A.S., Decizia civila nr. 661/2017, in sedinta publica din 7 februarie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017Articole Juridice

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva asupra acestor soferi, suporta sarcina lor salariala si dispune de puterea efectiva de a-i concedia
Sursa: EuroAvocatura.ro

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati