Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate

Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate

  Publicat: 26 Apr 2019       5081 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In Monitorul Oficial nr. 309 din 19.04.2019 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Denumire data monedei unice europene.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
(lat. divulgare "a face cunoscut multimii"). Termen care desemneaza unele infractiuni care se comit prin destainuirea,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial

Avand in vedere necesitatea imediata de adoptare la nivel national a cadrului normativ care sa asigure protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate, care constituie secrete comerciale, prin stabilirea mecanismelor adecvate de asigurare a accesului la o instanta, de dispunere de catre aceasta a masurilor provizorii si asiguratorii, de oferire a posibilitatii obtinerii de reparatii sau a sanctionarii in cazul dobandirii, utilizarii sau divulgarii ilegale a informatiilor care constituie secrete comerciale,

in vederea asigurarii respectarii de catre Romania a obligatiei de transpunere in legislatia nationala a Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale,

avand in vedere expirarea termenului de transpunere, exista riscul ca, in cazul neindeplinirii obligatiei de comunicare de catre Romania a masurilor nationale de transpunere, Comisia Europeana sa declanseze, in temeiul art. 258 din Tratatul de functionare a Uniunii Europene, o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor, infringement, cu consecinta impunerii de penalitati financiare, calculate pe zi de intarziere,

in scopul asigurarii posibilitatii legale pentru persoanele prejudiciate de exercitare a actiunilor in justitie pentru asigurarea protectiei juridice a informatiilor comerciale secrete in cazul dobandirii, utilizarii sau divulgarii ilegale,

avand in vedere faptul ca lipsa unui cadru normativ consolidat de reglementare a protectiei secretelor comerciale si a mecanismelor procedurale apte sa indeplineasca acest obiectiv reduce semnificativ stimulentele intreprinderilor de a desfasura activitati economice legate de inovare, de cooperare in materie de cercetare sau in materie de productie, de externalizare sau de investitii,

intrucat absenta unei reglementari uniforme in materie de protectie a secretelor comerciale poate avea ca efect cresterea riscului dobandirii si utilizarii ilegale a acestora, ceea ce conduce la o alocare ineficienta a capitalurilor destinate dezvoltarii, inovarii cu potential de stimulare a cresterii economice, prin majorarea cheltuielilor necesare compensarii unei protectii juridice insuficiente sau ineficiente,

avand in vedere faptul ca mentinerea unui cadru normativ diferit in raport cu celelalte state membre ale Uniunii Europene afecteaza dreptul detinatorilor legitimi ai secretelor comerciale pe teritoriul Romaniei de a beneficia de o protectie juridica corespunzatoare, creand astfel un climat de incertitudine juridica, cu afectarea in mod negativ a sigurantei investitiilor si a posibilitatii de dezvoltare economica a intreprinderilor,

avand in vedere necesitatea intaririi capacitatii organizationale a autoritatii de concurenta in vederea indeplinirii atributiilor de corespondent national, alaturi de Ministerul Economiei, in relatia cu Comisia Europeana si cu celelalte state membre legate de aplicarea prezentei ordonante de urgenta, precum si pentru completarea atributiilor in sensul efectuarii de analize in vederea identificarii barierelor de natura a afecta libera concurenta, prin restrangerea sau impiedicarea accesului operatorilor economici pe piata nationala sau a operatorilor economici romani pe piata unica europeana,

tinand cont de recentele evolutii la nivel european in domeniul concurentei, respectiv de recenta adoptare a Directivei (UE) 2019/1 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autoritatilor de concurenta din statele membre astfel incat sa fie mai eficace in aplicarea legii si privind garantarea functionarii corespunzatoare a pietei interne, prin care se doreste consolidarea competentelor autoritatilor nationale de concurenta, propunand, in acest sens, noi norme care sa abiliteze autoritatile de concurenta din statele membre sa aplice cu mai multa eficacitate normele europene antitrust, prevazandu-se, in acest scop, si necesitatea garantarii faptului ca acestea dispun de toate instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor, printre acestea numarandu-se si dispunerea de o capacitate financiara si umana corespunzatoare.

Comisia Europeana a notificat autoritatilor romane, in data de 20 iulie 2018, Scrisoarea cu privire la punerea in intarziere pentru necomunicarea masurilor nationale de transpunere a Directivei (UE) 2016/943, procedura care face obiectul Cauzei 2018/0224.

La solicitarea statului roman, termenul pentru comunicarea masurilor de transpunere a directivei sus-mentionate a fost prelungit cu doua luni, respectiv pana la data de 20 noiembrie 2018.

Este esential ca, in cazul necomunicarilor, autoritatile romane sa depuna toate diligentele in vederea transpunerii Directivei (UE) 2016/943 si sa notifice Comisiei masurile de transpunere, inainte de sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Comisia Europeana a atras, totodata, atentia asupra sanctiunilor financiare pe care le poate impune Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in temeiul art. 260 alin. (3) din TFUE, daca va fi sesizata in legatura cu neindeplinirea de catre Romania a obligatiei de comunicare a masurilor nationale de transpunere a directivei adoptate in temeiul unei proceduri legislative. Amenda prin care se sanctioneaza comportamentul statului pentru netranspunerea unei directive inainte de sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene, potrivit comunicarii Comisiei [C (2016)5091], reprezinta o suma forfetara care, in cazul Romaniei, este de minimum 1.849.000 euro.

Intrucat aceste imprejurari constituie elemente extraordinare care impun interventia legislativa,

intrucat lipsa interventiei legislative genereaza prelungirea starii de incertitudine juridica cu impact negativ asupra sigurantei investitiilor si a posibilitatii de dezvoltare economica a intreprinderilor, a cresterii economice, a competitivitatii sau a capacitatii de inovare a companiilor, cu efecte negative asupra interesului public,

tinand cont de faptul ca nepromovarea proiectului de act normativ poate avea consecinte negative asupra beneficiului public generat de faptul ca protectia secretelor comerciale are ca efect direct protejarea dreptului de proprietate al intreprinderilor, permitand acestora sa obtina valoare adaugata din propriile creatii si inovatii, devenind astfel deosebit de importante pentru competitivitatea acestora, cu efect de multiplicare in economie,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

ARTICOLUL 1

Obiectul si domeniul de aplicare

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza normele de protectie impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale a secretelor comerciale.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere:

a) exercitarii dreptului la libertatea de exprimare si de informare, astfel cum este prevazut in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, denumita in continuare Carta, inclusiv respectarea libertatii si pluralismului mijloacelor de informare in masa;

b) aplicarii normelor nationale sau ale Uniunii Europene care le impun detinatorilor de secrete comerciale sa divulge informatii, inclusiv secrete comerciale, din ratiuni de interes public, publicului ori autoritatilor administrative sau judiciare in vederea exercitarii atributiilor autoritatilor respective;

c) aplicarii normelor nationale sau ale Uniunii Europene care impun sau permit institutiilor si organelor Uniunii Europene sau autoritatilor publice nationale sa divulge informatiile furnizate de societati pe care respectivele institutii, organe sau autoritati le detin in temeiul obligatiilor si prerogativelor stabilite de dreptul intern sau al Uniunii Europene si in conformitate cu acestea;

d) autonomiei partenerilor sociali si dreptului acestora de a incheia acorduri colective, in conformitate cu dreptul Uniunii Europene si legislatia si practicile nationale.

(3) Prezenta ordonanta de urgenta nu constituie temei pentru limitarea mobilitatii angajatilor. In special, in legatura cu exercitarea acestei mobilitati, prezenta ordonanta de urgenta nu ofera niciun temei pentru:

a) limitarea utilizarii de catre angajati a informatiilor care nu constituie secret comercial, astfel cum este definit la art. 2 lit. a);

b) limitarea utilizarii de catre angajati a experientei si a competentelor dobandite in mod onest ca urmare a desfasurarii normale a activitatii lor profesionale;

c) impunerea oricarei restrictii suplimentare angajatilor in cadrul contractelor lor de munca, altele decat restrictiile impuse in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cel intern.

ARTICOLUL 2

Definitii

In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) secret comercial - definit conform art. 11 lit. d) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 11/1991;

b) detinatorul secretului comercial - definit potrivit art. 11 lit. e) din Legea nr. 11/1991;

c) autorul incalcarii - orice persoana fizica sau juridica care a dobandit, a utilizat sau a divulgat in mod ilegal un secret comercial;

d) marfuri care contravin normelor - marfurile a caror concepere, caracteristici, functionare, proces de productie sau comercializare beneficiaza in mod semnificativ de secrete comerciale dobandite, utilizate sau divulgate in mod ilegal.

ARTICOLUL 3

Dobandirea, utilizarea si divulgarea legala de secrete comerciale

(1) Dobandirea unui secret comercial este considerata legala in cazul in care secretul comercial este obtinut prin oricare dintre urmatoarele mijloace:

a) descoperirea sau crearea independenta;

b) analiza, studierea, dezasamblarea sau testarea unui produs sau a unui obiect care a fost facut public sau care se afla in mod legal in posesia celui care a dobandit informatiile si caruia nu i se aplica nicio obligatie valabila din punct de vedere legal de a limita dobandirea secretului comercial;

c) exercitarea dreptului angajatilor si al lucratorilor sau al reprezentantilor angajatilor sau al lucratorilor la informare si la consultare in conformitate cu dreptul Uniunii Europene, cu dreptul intern si practica nationala;

d) orice alta practica care, in conditiile date, este conforma cu practicile comerciale loiale, care nu contravine uzantelor cinstite sau principiului general al bunei-credinte si care nu produce sau nu este susceptibila sa produca pagube participantilor la piata .

(2) Dobandirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerata legala in masura in care o astfel de dobandire, utilizare sau divulgare este impusa sau permisa in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului national.

ARTICOLUL 4

Dobandirea, utilizarea si divulgarea ilegala de secrete comerciale

(1) Detinatorii de secrete comerciale pot solicita instantei de judecata competente aplicarea masurilor, procedurilor si actiunilor reparatorii prevazute de lege pentru a preveni sau impiedica dobandirea, utilizarea sau divulgarea ilegala a secretelor lor comerciale sau pentru a obtine reparatii in urma unor astfel de fapte .

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Know-how    Secret comercial    Practici ilegale    Informatii de afaceri    OUG 25/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Conventie arbitrala. Invocarea in recurs a exceptiei necompetentei instantei judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 84 din 17 ianuarie 2014

SEAP. Contestatie privind atribuirea de servicii publice. Oferta cea mai avantajoasa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.908 din data 29.10.2009

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati
Sursa: MCP Cabinet avocati

Un calendar al partidelor de fotbal nu poate fi protejat prin dreptul de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta intre franciza si fransiza
Sursa: EuroAvocatura

Impunerea veniturilor din activitati independente
Sursa: ExpertizaContabila.ro

Model Contract de franciza. Model Contract franchising
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clauze in contractul individual de munca privind drepturile de proprietate intelectuala
Sursa: EuroAvocatura