din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » SEAP. Contestatie privind atribuirea de servicii publice. Oferta cea mai avantajoasa

SEAP. Contestatie privind atribuirea de servicii publice. Oferta cea mai avantajoasa

  Publicat: 05 Nov 2012       3363 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Prin contestatia inregistrata pe rolul Curtii de Apel Galati impotriva deciziilor pronuntare de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor contestatoarea a contestat rezultatul procedurii de atribuire prin licitatie deschisa desfasurata prin mijloace electronice si reluarea corecta a procedurii de atribuire a contractului privitor la �achizitie sistem de preluare si reciclare a deseurilor de constructii demolari�.

Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.


Consiliul, prin decizia pronuntata a respins contestatia dispunand continuarea procedurii de atribuire.


In motivarea deciziei s-a retinut ca autoritatea contractanta a stabilit data deschiderii ofertelor la 14.07.2009 si criteriul de atribuire ``oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic``, iar ca factor de evaluare ``durata de realizare a contractului`` precizat in zile, respectiv maximum 60 zile .


Contestatoarea a obtinut un timp de realizare de o zi, o garantie de 12 luni, oferind un pret.


Cu toate acestea, a fost declarata castigatoare alta societate care a totalizat 97,21 puncte, un termen de livrare de 0,25 zile si o garantie de 12 luni, precum si o oferta financiara de 573.000 EUR.


A apreciat Consiliul ca, autoritatea contractanta nu a intervenit in modificare procedurii in ce priveste termenul de livrare, stabilit la 0,25 zile, intrucat din fisa de participare in SEAP rezulta ca oferta a fost exprimata intr-o functie de zi si nu in ore, cum sustine contestatoarea.


A mai retinut Consiliul in ce priveste ofertele inacceptabile sau neconforme, ca acestea sunt limitativ prevazute de lege, astfel ca situatia semnalata de contestatoare, se incadreaza in exceptiile de la cazurile prestabilite, astfel incat critica adusa modului in care a procedat autoritatea contractanta, nu poate duce la admiterea contestatiei.


Impotriva Deciziei pronuntate de Consiliu a formulat plangere X, criticand-o pentru motive de nelegalitate prin incalcarea art.200 din OG nr.34/2006, precum si a art.197 si 199 din acest act normativ, constand in modificarea factorilor de evaluare a procedurii si a principiilor prevazute in art.2 din Ordonanta .


Se precizeaza ca autoritatea contractanta a modificat criteriul ``Durata de realizare`` in cursul evaluarii, care nu a mai fost exprimat in zile ci in fractii de zile, astfel ca a dezavantajat contestatoarea, declarand castigatoare o alta societate .


A fost incalcat de asemenea si principiul egalitatii de tratament al nediscriminarii si proportionalitatii garantate prin art.2 alin.2 din OG nr. 34/2006, prin aceea ca autoritatea contractanta a luat in considerare o durata mai mica decat durata minima stabilita, desi contestatoarea dispunea de utilaje existente deja pe stocul societatii, ca si de know-how-ul necesar finalizarii proiectului intr-un termen mai scurt, decat cel indicat in propria oferta sau in oferta societatii concurente.


Autoritate contractanta a initiat procedura de atribuire prin licitatie deschisa desfasurata prin mijloace electronice, a contractului de achizitie publica `` Achizitie sistem de preluare si reciclare a deseurilor din constructii demolari`` cod CPV 4264110002, 43262100 - 8 prin publicarea in SEAP a anuntului de participare nr.78671/30.05.2009 si stabilind ca data a deschiderii ofertelor ziua de 14.07.2009 si criteriul de atribuire `` oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic``.


In anuntul de participare s-a prevazut ca factor de evaluare ``Durata de realizare a contractului`` sa fie precizat pe zile, respectiv maximum 60 zile, pretul si garantia produselor.


Contestatoarea in urma deschiderii ofertelor a obtinut la factorul de evaluare durata de realizare 2,5 puncte fata de 10 puncte obtinute de Y, iar in ce priveste pretul a obtinut 85 puncte in raport de cealalta ofertanta, care a obtinut 82,21 puncte.


Raportul procedurii a fost verificat si avizat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regimului de Dezvoltare Sud-Est.


Acest punctaj obtinut a fost in favoarea ofertantului X iar critica privitoare la nerespectarea procedurii si abaterea de la fisa de participare publicata in SEAP este neavenita.


Termenul de livrare a fost in adevar stabilit in zile, dar din datele centralizate dupa deschiderea ofertelor a rezultat ca firma castigatoare X a mentionat ca durata de realizare, 0,25 zile echivalentul a 6 ore.


Se reproseaza autoritatii contractante ca, prin respingerea contestatiei aceasta a fost intr-un real dezavantaj, iar autoritatea contractanta trebuia sa fie sanctionata cu anularea procedurii, pentru modificarile aduse pe parcurs la ``durata de realizare``.


Sustinerea contestatoarei este neintemeiata, intrucat, astfel cum s-a demonstrat, oferta castigatoare, asa cum a fost publicata in SEAP contine factorul de evaluare, respectiv durata de realizare, exprimata in zile, respectiv 0,25 zile .


Oferta sub acest aspect este credibila, dat fiind ca X are sediul in Bucuresti, cu posibilitati de desfasurare a activitatii pentru care a participat la licitatie, cu mult superioare, contestatoarei.


Din alt punct de vedere, in absenta oricaror precizari pe care ofertantii erau obligati sa le solicite inainte de depunerea ofertelor, cu referire la durata de realizare, nu se poate afirma cu suficienta, ca, prezentarea unei durate de realizare, in fractii de zile, este neconforma sau inacceptabila.


Din punctajul obtinut, X rezulta ca s-a incadrat in limitele cerute de autoritatea contractanta, iar contestatoarea a obtinut un punctaj inferior, ceea ce nu justifica admiterea contestatiei, situatie in care va fi mentinuta decizia Consiliului.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.908 din data 29.10.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    OG 34/2006    Achizitie publica    Demolare    Licitatie publica    SEAP    Sistemul electronic de achizitii publice    Know-how
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta �inscrisuri noi�
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului � masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN