Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008

Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008

  Publicat: 17 Mar 2009       90169 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008.

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- O.G. nr. 93/2003
- O.G. nr. 44/2004
- O.G. nr. 57/2004
- Legea nr. 265/2007
- O.U.G. nr. 153/2007
- Legea nr. 68/2008 publicat in MOF nr. 236 din 27/03/2008.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Reprezinta creantele fata de clientii incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Componenta a activitatii de programare, lansare si urmarire a productiei care consta in:
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.

Art. 143. - (1) Retragerea autorizatiei de transport se realizeaza de catre autoritatea de autorizare si are drept consecinta pierderea calitatii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport, precum si retragerea tuturor autorizatiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizatiei respective.

(2) Autorizatia de transport poate fi retrasa in urmatoarele situatii:

a) transportatorul autorizat nu mai indeplineste una dintre conditiile care stau la baza mentinerii valabilitatii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizatiei a fost realizata pe baza de documente ori de declaratii false;

b) transportatorul autorizat a folosit documente false in derularea activitatilor serviciului de transport sau a practicat in mod repetat proceduri vizand evaziunea fiscala;

c) transportatorul autorizat a incetat activitatea ca urmare a lichidarii, a falimentului sau a unei hotarari judecatoresti definitive;

d) transportatorul autorizat a depasit termenul de valabilitate a autorizatiei de transport cu mai mult de 30 de zile si nu a solicitat atribuirea vizei in termen;

e) la cerere .

(3) Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma a autorizatiei de transport poate fi suspendata sau retrasa de catre autoritatea de autorizare emitenta numai odata cu ecusoanele atribuite.

(4) Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma poate fi suspendata odata cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, in urmatoarele cazuri:

a) nu mai este indeplinita cel putin una dintre conditiile atribuirii documentului;

b) a expirat valabilitatea inspectiei tehnice periodice;

c) sunt incalcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizeaza clientul sau care vizeaza evaziunea fiscala;

d) au fost savarsite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire in gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranta serviciului, calitatea si continuitatea serviciului sau protectia clientului si a mediului;

e) plata serviciului de transport in regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzator;

f) transportul se efectueaza fara documentele de plata obligatorii, in cazul transportului in regim de inchiriere;

g) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor inscrisuri, insemne sau accesorii decat cele stabilite prin prezenta lege;

h) cand autovehiculele care executa servicii de transport in regim de inchiriere sau fac obiectul serviciului de inchiriere de autovehicule utilizeaza insemne sau dotari specifice ale autovehiculelor taxi;

i) neindeplinirea in termen a prevederilor art. 9 alin. (3).

(5) Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma poate fi retrasa in urmatoarele cazuri:

a) in cazurile prevazute la art. 12 alin. (3) si la art. 143 alin. (1);

b) a fost obtinuta pe baza unor documente false;

c) daca a fost retinuta de doua ori in 12 luni consecutive;

d) daca activitatea de transport in regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusa in mod nejustificat, total sau partial, fata de prevederile contractului de atribuire in gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, dupa cum rezulta din rapoartele memoriei fiscale depuse;

e) copia conforma si/sau ecusonul, dupa caz, au fost incredintate sau utilizate de alt autovehicul decat cel pentru care au fost atribuite;

f) daca autovehiculul executa activitate de transport pe perioada in care copia conforma este retinuta;

g) daca taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de catre detinatorul legal al autorizatiei taxi;

h) in cazul in care conducatorul auto nu detine atestat profesional sau atestatul obtinut are valabilitatea depasita;

i) la cerere .

(6) Contestarea masurii de retragere a autorizatiei de transport sau a copiei conforme ca masura complementara se poate realiza prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 561 alin. (3).

Art. 15. - (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executata numai pe raza localitatii de autorizare de catre orice persoana juridica, denumita in continuare dispecerat, autorizata de autoritatea de autorizare, in conditiile prezentei legi.

(2) Autorizatia de dispecerat taxi se poate obtine pe baza depunerii urmatoarei documentatii:

a) copie de pe certificatul de inmatriculare emis de registrul comertului;

b) declaratie pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze, conform careia dispeceratul detine baza tehnica necesara, statia de emisie-receptie, frecventa radio protejata, personalul autorizat si spatiile necesare;

c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajatilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea in domeniul comunicatiilor;

d) copie de pe licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de autoritatea in domeniu .

(3) Autorizatia de dispecerat taxi se elibereaza pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani in aceleasi conditii ca la emitere, si este valabila numai pe raza administrativ-teritoriala a autoritatii de autorizare.

(4) Activitatea de dispecerat se desfasoara pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizati care desfasoara servicii de transport in regim de taxi, in aceeasi localitate de autorizare.

(5) Transportatorii autorizati care executa servicii de transport in regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat in conditiile prezentei legi, pe baza de contract de dispecerizare, incheiat cu acesta in conditii nediscriminatorii.

(6) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati, care isi desfasoara activitatea intr-o localitate, cu exceptia localitatilor unde s-au atribuit mai putin de 100 de autorizatii taxi, unde serviciul este optional.

(7) In cazurile exceptate prevazute la alin. (6), taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, pentru preluarea comenzilor de la clienti . Aceste taxiuri vor avea afisat in exterior numarul de telefon sau alte modalitati de apelare.

(8) Contractele de dispecerat taxi incheiate cu transportatorii autorizati trebuie sa contina prevederi privind obligatiile partilor de a respecta reglementarile privind calitatea si legalitatea serviciului prestat, precum si tarifele de distanta convenite a fi utilizate.

(9) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizand tarife unice sau tarife diferentiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevazut in contractul de dispecerizare.

(10) Dispeceratul poate pune la dispozitia transportatorilor autorizati pe care ii deserveste statii radio de emisie-receptie pentru dotarea taxiurilor, pe baza de contract de inchiriere, incheiat in conditii nediscriminatorii.

Art. 16. - Autorizatia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasa de catre emitent in urmatoarele cazuri:

a) autorizatia a fost eliberata pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea;

b) nu mai sunt indeplinite conditiile care mentin valabilitatea acesteia;

c) dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio neinregistrate in registrul de evidenta a acestora;

d) dispeceratul deserveste autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizatii taxi sau detin autorizatii taxi atribuite de autoritatile de autorizare ale altor localitati;

e) dispeceratul deserveste autoturisme care realizeaza transporturi in regim de inchiriere;

f) dispeceratul impune transportatorilor autorizati deserviti practicarea unor tarife destinate controlului pietei si eliminarii concurentei;

Afişează Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Taxi    Legea 38/2003    Legea taximetriei actualizata 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Contestare decizie de concediere. Solictare plata drepturi banesti si a indemnizatiei de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 993 din 9 septembrie 2019

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii aplicate angajatorului. Avertisment pentru neincheierea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul V, Sectia Civila, Decizia nr. 1005/A/2016

Primirea la munca a 4 persoane fara contract de munca. Amenda contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatoria Botosani, Sectia Civila, Sedinta din 14.06.2016

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 279 din 4 februarie 2016

Amanarea aplicarii pedepsei. Institutia amanarii aplicarii pedepsei este incompatibila cu pronuntarea unei solutii de condamnare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 17/A din 19 ianuarie 2015

Lipsire de libertate in mod ilegal. Inselaciune. Declinarea competentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Incheierea nr. 1084 din 01.08.2012

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012

Furt calificat. Patrunderea prin efractie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia penala si pentru cauze cu minori, Decizia penala nr. 167/R/ din 14 februarie 2012Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

Exemple de date si informatii care constituie date cu caracter personal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Serviciul oferit de Uber nu poate fi calificat drept "serviciu al societatii informationale"
Sursa: EuroAvocatura.ro

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

In cazul anularii unui zbor, pasagerii pot solicita o compensatie pentru prejudiciul moral suferit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Emiterea facturii cu si fara TVA
Sursa: InfoTVA