Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

  Publicat: 14 May 2019       30084 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 371 din 13.05.2019.

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Distanta dintre rude, masurata prin numarul nasterilor intervenite intre rudele in linie dreapta (tatal si fiul sunt rude de gradul I, bunicul si nepotul - de gradul II etc.)
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.

Articolul I

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul 21, litera A se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"A. Subofiteri:
a) sergent;
b) sergent-major;
c) plutonier;
d) plutonier-major;
e) plutonier adjutant;
f) plutonier adjutant principal."
2. La articolul 2, alineatul 21, dupa litera A se introduce o noua litera, litera A1, cu urmatorul cuprins:
"A1. Maistri militari:
a) maistru militar clasa a V-a;
b) maistru militar clasa a IV-a;
c) maistru militar clasa a III-a;
d) maistru militar clasa a II-a;
e) maistru militar clasa I;
f) maistru militar principal."
3. La articolul 2, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In afara acestor grade, pentru merite militare exceptionale, in timp de razboi, Presedintele Romaniei poate acorda generalilor/amiralilor - cu patru stele - gradul de maresal, care este cel mai inalt grad militar."
4. La articolul 4, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) in activitate, cand ocupa o functie militara. Calitatea de cadru militar in activitate se mentine si pe timpul cat acestea sunt eliberate din functii pentru a urma diferite forme de pregatire in interesul serviciului, sunt suspendate din functii, precum si atunci cand sunt puse la dispozitie: in vederea incadrarii sau trecerii in rezerva ori in retragere; pentru cazurile de boala stabilite prin hotarare a Guvernului; pe timpul cat sunt in captivitate.
Pot fi ofiteri, maistri militari sau subofiteri in activitate persoanele care au cetatenie romana si domiciliul in tara;".
5. La articolul 5, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate sunt militari profesionisti. Profesia de cadru militar este menita sa asigure functionarea, perfectionarea si conducerea organismului militar in timp de pace si de razboi."
6. La articolul 8 alineatul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) unul sau ambii parinti sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de varsta, si nu mai are alti frati sau surori majori, apti de munca, ori mai are frati sau surori, dar acestia nu pot contribui la intretinerea parintilor deoarece sunt elevi sau studenti, sunt invalizi de gradul I sau II ori executa o pedeapsa privativa de libertate;".
7. La articolul 9, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) transport gratuit, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;".
8. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 91
Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere au dreptul la pensie militara de stat, potrivit legii."
9. La articolul 141 alineatul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) au fost selectate pentru a ocupa temporar posturi in structurile din cadrul organizatiilor internationale din care Romania face parte, in baza aprobarii prealabile a ministrului apararii nationale."
10. La articolul 141, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 41, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Afacerilor Interne, prelungirea concediilor fara plata prevazute la alin. 1 si 2 se aproba potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane."
11. La articolul 141, alineatul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In situatia prevazuta la alin. 1 lit. a), la stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul o perioada egala cu trei patrimi din durata concediului fara plata ."
12. La articolul 141, dupa alineatul 8 se introduce un nou alineat, alineatul 81, cu urmatorul cuprins:
"In situatia prevazuta la alin. 2, durata concediului fara plata nu se ia in calcul la stabilirea stagiului in grad ."
13. Dupa articolul 141 se introduc trei noi articole, articolele 142-144, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 142
In timp de pace, cadrele militare in activitate confirmate in serviciul medical pot beneficia, pe langa drepturile prevazute la art. 141, de concedii fara plata, pe o durata de cel mult 4 ani, pentru formare profesionala .
La incetarea concediului fara plata acordat potrivit alin. 1, institutia are obligatia de a reincadra cadrul militar, din oficiu, pe functia de pe care a fost suspendat, prin rezervarea acesteia, cu exceptia situatiei in care unitatea este supusa procesului de reorganizare sau restructurare, iar postul se desfiinteaza.
Articolul 143
Cadrele militare in activitate au dreptul, anual, la un concediu pentru formare profesionala, platit, de pana la 15 zile lucratoare, cu aprobarea comandantului unitatii militare, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite personalului militar.
Articolul 144

Afişează Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 80/1995    Statutul cadrelor militare    Modificari    Legea 101/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Anulare act administrativ. Ordin privind sanctiunea trecerii in rezerva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sentinta nr. 65 din 25.02.2008

Contestatie privind pierderea gradului militar
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita - Sectia Civila, Sentinta civila nr. 1219F din 15.05.2012

Ordin trecere in rezerva. Lipsa caracteristicilor specifice unui act de comandament militar. Posibilitatea cenzurarii legalitatii lui pe calea contenc
Pronuntaţă de: Decizia nr. 532 din 15 februarie 2006, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro