din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contestatie privind pierderea gradului militar

Contestatie privind pierderea gradului militar

  Publicat: 07 Feb 2013       3352 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 9.03.2012 sub nr. 762/98/2012, reclamantul Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate in Rezerva si in Retragere (in continuare S.C.M.D.), in numele si pentru membrul de sindicat VS, cu sediul in municipiul Bucuresti, si sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet Avocat a chemat in judecata paratul Ministerul Administratiei si Internelor (in continuare M.A.I.), cu sediul in municipiul Bucuresti, solicitand modificarea Hotararii nr. 627 din 9 februarie 2012 si a Deciziei nr. 140079 din 12 decembrie 2011, in sensul ca se impune mentinerea gradului militar avut anterior emiterii acesteia, in conformitate cu mentiunile inscrise in Decizia nr. 140079 din 22.06.2005.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Distanta dintre rude, masurata prin numarul nasterilor intervenite intre rudele in linie dreapta (tatal si fiul sunt rude de gradul I, bunicul si nepotul - de gradul II etc.)
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pedeapsa complementara , prevazuta in cap. II, t. III, art. 67. C. pen., partea generala,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pedeapsa complementara , prevazuta in cap. II, t. III, art. 67. C. pen., partea generala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.

In motivarea cererii sale, reclamantul arata ca atat prin Decizia nr. 140079/2011 privind revizuirea pensiei membrului de sindicat, cat si prin Hotararea nr. 627/2012 a Comisiei de Contestatii s-a dispus pierderea gradului militar al acestuia, grad dobandit potrivit Lg. 80/1995.
Cum gradul militar are continut patrimonial (prin coeficientul de grad care s-a luat in calcul la stabilirea pensiei militate in baza legii anterioare aparitiei Lg. nr. 119/2010), reclamantul considera ca lipsirea de acest drept se situeaza in afara prevederilor constitutionale si a dreptului comunitar, reprezentand o vatamare a drepturilor beneficiarului acestui grad .
Se invoca de asemenea si incalcarea principiului dreptului castigat acordat de practica Curtii de Justitie a Uniunii Europene, cat si de catre Curtea Constitutionala .
In dovedirea cererii sale, reclamantul a solicitat proba cu inscrisuri .
In drept reclamantul si-a intemeiat cererea sa pe dispozitiile Lg. 263/2010 si a Lg.80/1995.
Cererea este legal scutita de taxa de timbru, potrivit art. 157 din Lg. 263/2010.
Ulterior, prin cererea reclamantului de la termenul de judecata din data de 3 aprilie 2012, acesta a solicitat introducerea in cauza in calitate de parata a Casei Sectoriale de Pensii a M.A.I., emitenta actelor invocate in cererea introductiva, a caror modificare se solicita.
Prin intampinare, paratul M.A.I. a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, aratand ca nu are atributiuni cu privire la stabilirea, revizuirea si plata drepturilor de pensie ale cadrelor militare, atributiuni ce revin Casei Sectoriale de Pensii.
Pe fondul cauzei, parata a solicitat respingerea cererii reclamantului, sustinand in esenta ca transformarea pensiilor cadrelor militare in pensii obisnuite bazate pe principiul contributivitatii este legala, avand la baza atat Lg. 119/2010 cat si O.U.G. nr. 1/2011.
Din actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
Cu privire la exceptia ridicata de paratul M.A.I., exceptie asupra careia instanta trebuie sa se pronunte cu prioritate potrivit art. 137 din Codul de procedura civila, constata ca aceasta este fondata pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 139 din Lg. 263/2010, colectarea si virarea contributiilor de asigurari sociale, precum si stabilirea si plata drepturilor de pensie reprezinta atributul exclusiv al caselor sectoriale de pensii.
In indeplinirea acestor atributii, parata Casa Sectoriala de Pensii a emis Decizia de revizuire nr. 140079 din 12 decembrie 2011 ce constituie obiect de cenzura in prezenta cauza, asa dupa cum Comisia de Contestatii a Casei Sectoriale de Pensii a M.A.I. a emis Hotararea nr. 627/09.02.2012.
Cum actele supuse cenzurii instantei nu sunt emise de Ministerul Administratiei si Internelor , rezulta ca nu este identitate intre persoana acesteia si persoana titulara a obligatiei izvorate din raportul juridic dedus judecatii, motiv pentru care exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a M.A.I. este fondata, urmand a fi admisa.
Cu privire la fondul cauzei:
In conditiile aplicarii dispozitiilor art. 1 lit. a si b din Lg. nr. 119/2010 potrivit cu care pensiile militare de stat, precum si pensiile de stat ale politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, devin pensii in sensul Lg. nr. 19/2010 cat si a O.U.G. nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pentru petentul VS s-a emis mai intai Decizia de recalculare nr. 140079 din 27 decembrie 2010 si apoi Decizia de revizuire din 12 decembrie 2011, stabilindu-se un cuantum brut al pensiei de 4418 lei, cu mult mai mare decat cel cuprins in decizia de pensionare din anul 2005.
Prin Hotararea nr. 627 din 9.02.2012, Comisia de Contestatii a Casei Sectoriale de Pensii a M.A.I. a admis in parte contestatia formulata de petentul VS, dispunandu-se corectarea in favoarea acestuia a unor erori strecurate in decizia de revizuire din 12 decembrie 2011.
Critica reclamantului ca prin actele de pensionare emise de Casa Sectoriala de Pensii a M.A.I. beneficiarul VS ar fi pierdut gradul militar, acesta echivaland cu o degradare militara, nu poate fi primita.
Astfel potrivit art. 3 din Lg. 80/1995, gradul militar este un drept al titularului si reprezinta recunoasterea in grad social a calitatii de cadru militar, iar potrivit art. 69 din aceeasi lege degradarea militara se aplica in conditiile prevazute de legea penala, respectiv prin condamnarea celor in cauza la pedeapsa complementara a degradarii militare prin hotarare judecatoreasca.
Acestea fiind dispozitiile legale, sustinerea reclamantului ca in cauza ar opera o degradare militara a beneficiarului membrului de sindicat nu are sustinere legala, atata timp cat in cauza nu s-a dovedit existenta unei hotarari judecatoresti penale, intrucat degradarea militara poate opera doar in conditiile si cazurile prevazute de lege.
Pe de alta parte din sustinerile formulate de reclamant rezulta ca prin cererea sa acesta intelege sa apere dreptul la grad al membrului de sindicat ca un drept nepatrimonial, asa cum este definit de art. 3 din Lg. 80/1995, de recunoastere pe plan social al calitatii de militar, din moment ce nu invoca nici o uniune patrimoniala a ignorarii acestui grad in calcularea drepturilor de pensionare, care pentru cel in cauza in urma revizuirii s-a dublat fata de cuantumul stabilit la data iesirii la pensie .
Sub acest aspect este de observat ca dreptul la grad al beneficiarului membru de sindicat nu a fost diminuat, pe de o parte intrucat dispozitiile legale cuprinse in Lg. 80/1995 cu privire la gradele militare, conditiile si modalitatile de acordare a acestora nu au fost modificate sau abrogate, iar pe de alta parte gradul militar al celui iesit la pensie este recunoscut si afirmat atat in decizia de recalculare, cat si in cea de revizuire, emise potrivit Lg. 119/2010 si a O.U.G. nr. 1/2011.
Pronuntata de: Tribunalul Ialomita - Sectia Civila, Sentinta civila nr. 1219F din 15.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Contestatie    Grad militar    Membru de sindicat    Pensie    Tribunalul Ialomita    Legea 80/1995    Legea 263/2010    Legea 119/2010    Legea 19/2010    O.U.G.1/2011
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

In ce masura (doar) forta majora poate fi motiv de concediere a salariatului?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Desfiintarea locului de munca presupune probleme financiare reale ale angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legalitatea platii esalonate a drepturilor salariale obtinute prin hotarari judecatoresti
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDOArticole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati