Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

  Publicat: 14 May 2019       23826 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 371 din 13.05.2019.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Conditie prevazuta de legea penala pentru existenta unor infractiuni :calomnia, ofensa adusa autoritatii, ultrajul contra bunelor moravuri etc,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

"Articolul 341
Constituie abateri disciplinare faptele savarsite cu vinovatie de catre cadrele militare prin care au incalcat normele legale, regulamentele militare, ordinele si dispozitiile legale ale comandantilor/sefilor ierarhici, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate infractiuni, potrivit legii penale."
27. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 35
Cadrelor militare li se pot aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:
a) avertisment;
b) mustrare scrisa;
c) diminuarea soldei de functie cu un procent de pana la 10% pe o perioada de maximum 3 luni;
d) diminuarea soldei de comanda cu un procent de 5-10% pe o perioada de maximum 3 luni;
e) amanarea inaintarii in gradul urmator pe timp de un an sau 2 ani;
f) retrogradarea in functie pana la cel mult nivelul gradului detinut;
g) trecerea in rezerva .
Pentru aceeasi abatere se poate aplica doar o singura sanctiune disciplinara.
Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data constatarii, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii faptei; termenul de 6 luni este termen de prescriptie, iar cel de 2 ani este termen de decadere.
Termenul de 6 luni prevazut la alin. 3 se suspenda, de drept, pe perioada si in situatiile urmatoare:
a) de la data sesizarii, in conditiile legii, a organelor de urmarire penala si pana la data solutionarii definitive a cauzei, daca pentru fapta care constituie abatere disciplinara s-a dispus sesizarea organelor de urmarire penala;
b) de la data suspendarii raporturilor de serviciu si pana la data reluarii activitatii;
c) pe durata concediilor, permisiilor, invoirilor, misiunilor, starii de captivitate ori in alte situatii de absenta motivata, in conditiile legii.
Prin exceptie de la prevederile alin. 3, sanctiunile disciplinare se pot aplica dupa expirarea termenului de 2 ani de la data savarsirii faptei, doar in situatia in care organele de urmarire penala sesizate decid ca fapta savarsita nu constituie infractiune si comunica decizia dupa expirarea acestui termen.
In situatia prevazuta la alin. 5, sanctiunea se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data comunicarii deciziei organului de urmarire penala, care este termen de decadere."
28. Dupa articolul 35 se introduc 12 noi articole, articolele 351-3512, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 351
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. a)-d) se aplica de catre:
a) comandantii/sefii unitatilor militare in care sunt incadrate cadrele militare care au savarsit abaterile disciplinare;
b) comandantii/sefii unitatilor militare in care sunt detasate cadrele militare care au savarsit abaterile disciplinare;
c) comandantii/sefii ierarhici ai celor prevazuti la lit. a) si b).
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. e) si f) se aplica de catre comandantii/sefii care au competente de numire in functii.
Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 35 alin. 1 lit. g) se aplica de catre conducatorul institutiei militare.
Articolul 352
Comandantul/Seful aplica sanctiuni disciplinare cadrelor militare din subordinea sa ori de cate ori constata sau este sesizat ca acestea au savarsit o abatere disciplinara, in mod direct sau, dupa caz, pe baza rezultatului cercetarii disciplinare prealabile ori a hotararii consiliului de onoare.
In cazul in care comandantul/seful este sesizat cu privire la comiterea unei fapte care poate constitui abatere disciplinara, persoana care sesizeaza are obligatia de a sustine reclamatia cu date si indicii de natura obiectiva referitoare la fapta savarsita .
La individualizarea sanctiunii disciplinare se tine seama de gravitatea faptei, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii:
a) imprejurarile in care a fost savarsita fapta;
b) gradul de vinovatie;
c) dimensiunile disfunctiilor create in activitatea institutiei;
d) gradul de afectare a ordinii si disciplinei militare;
e) natura si gravitatea consecintelor faptei;
f) motivul savarsirii faptei si scopul urmarit;
g) existenta, in antecedentele disciplinare ale militarului, a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate.
Articolul 353
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. a) si b) se aplica direct de catre comandantii/sefii care au competente in acest sens.
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. c)-g) se aplica dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 35 alin. 1 lit. e)-g) se aplica numai in baza hotararii consiliului de onoare.
Articolul 354
Prin procedura disciplinara, in sensul prezentei legi, se intelege cercetarea disciplinara prealabila si/sau activitatea consiliilor de onoare.
Cercetarea disciplinara si activitatea consiliilor de onoare au la baza urmatoarele principii:
a) prezumtia de nevinovatie, conform careia se prezuma ca orice cadru militar este considerat nevinovat pentru fapta sesizata ca abatere disciplinara, atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaste dreptul cadrului militar de a fi audiat si de a propune dovezi in apararea sa; in tot cursul procedurilor, cadrul militar are dreptul de a da explicatii cand socoteste ca este necesar, precum si de a fi asistat de un aparator ales, care trebuie sa aiba studii juridice, cu respectarea normelor privind protectia informatiilor clasificate;
c) celeritatea procedurilor, care presupune obligatia de solutionare fara intarziere a cauzei;
d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea de la disciplina militara ce face obiectul sesizarii;
Afişează Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 80/1995    Statutul cadrelor militare    Modificari    Legea 101/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Anulare act administrativ. Ordin privind sanctiunea trecerii in rezerva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sentinta nr. 65 din 25.02.2008

Contestatie privind pierderea gradului militar
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita - Sectia Civila, Sentinta civila nr. 1219F din 15.05.2012

Ordin trecere in rezerva. Lipsa caracteristicilor specifice unui act de comandament militar. Posibilitatea cenzurarii legalitatii lui pe calea contenc
Pronuntaţă de: Decizia nr. 532 din 15 februarie 2006, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro