Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

  Publicat: 14 May 2019       23769 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 371 din 13.05.2019.

Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.

55. La articolul 66, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu urmatorul cuprins:
"Coloneilor si comandorilor in rezerva li se poate acorda gradul de general de brigada/similar cu o stea, doar in timp de razboi."
56. La articolul 75 se introduc trei noi alineate, alineatele 2-4, cu urmatorul cuprins:
"In structurile Ministerului Apararii Nationale, cadrele militare pot fi numite in functii prevazute cu grade egale sau mai mari cu cel mult doua trepte fata de gradele pe care le detin.
In structurile Ministerului Apararii Nationale, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate, proveniti in conditiile art. 36 alin. 1 lit. e)-g) si i)-k), respectiv ale art. 38 lit. e)-h) si art. 40 alin. 1 lit. b), e) si g), pot incadra functii prevazute in statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, respectiv maistru militar clasa I/plutonier-adjutant.
Fac exceptie de la prevederile alin. 2 si 3 cadrele militare confirmate in armele si specialitatile militare si care isi desfasoara activitatea in domeniile stabilite prin Ghidul carierei militare."
57. La articolul 84 alineatul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) absolvirea unui curs de perfectionare sau de specializare in arma, serviciul sau specialitatea in care urmeaza a fi confirmate si o experienta practica de cel putin 2 ani in functii corespunzatoare acestora, timp in care sa fi fost apreciati cu cel putin calificativul A«bunA»."
58. La articolul 85 alineatul 1, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) la implinirea varstei care confera dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare, in conditiile legii;".
59. La articolul 85 alineatul 1, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"l) cand incalca prevederile art. 4 lit. a) referitoare la detinerea cetateniei romane si a domiciliului in tara;".
60. La articolul 85, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Trecerea in rezerva sau direct in retragere se face din oficiu, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), i1), l), m) si n), la propunerea consiliilor de onoare, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. i) si j), iar in celelalte conditii, la propunerea comandantilor unitatilor din care fac parte, inaintata ierarhic."
61. La articolul 87, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale condamnate pentru infractiuni savarsite cu intentie la pedeapsa amenzii penale sau cu inchisoare, cu suspendarea executarii ori gratiate inainte de inceperea executarii pedepsei sau cu privire la care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei pot fi trecute in rezerva sau direct in retragere ori pot fi mentinute in activitate, pe baza propunerilor inaintate ierarhic, prin ordin al comandantilor/sefilor care au competente in acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, dispozitiile art. 43 aplicandu-se in mod corespunzator."
62. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 88
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate, pentru care consiliile de onoare au stabilit ca au incalcat prevederile art. 28 si art. 30 alin. 2 se trec in rezerva sau direct in retragere."
63. La articolul 89, alineatul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In Ministerul Apararii Nationale, cadrele militare in activitate se pun la dispozitie cand sunt trimise in judecata sau sunt judecate de catre instantele judecatoresti in stare de libertate pentru fapte in legatura cu exercitarea atributiilor functiilor in care sunt incadrate, numai la propunerea consiliilor de onoare si a comandantilor de unitati."
64. La articolul 89, dupa alineatul 7 se introduce un nou alineat, alineatul 71, cu urmatorul cuprins:
"Cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Afacerilor Interne suspendate din functie sau care s-au aflat la dispozitie, in conditiile legii, fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, sunt repuse in drepturile avute la data suspendarii din functie sau la data punerii la dispozitie, dupa caz, inclusiv in functia detinuta anterior sau in una echivalenta, si vor primi toate drepturile ce li s-ar fi acordat in perioada cat s-au aflat suspendate, respectiv puse la dispozitie, potrivit normelor legale in vigoare la data reincadrarii in functie."
65. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 91
Ofiterii, maistrii militari si subofiterii, care au angajamente sau contracte cu Ministerul Apararii Nationale, prin care se obliga sa indeplineasca serviciul in armata o anumita perioada de timp, in situatia in care nu respecta angajamentul/contractul si sunt trecuti in rezerva prin aplicarea uneia dintre prevederile de la art. 85 alin. 1 lit. g)-n), art. 87 si art. 88, sunt obligati sa restituie, dupa caz, cheltuielile de intretinere si instruire pe timpul scolarizarii ori alte cheltuieli ocazionate de situatiile pentru care s-au incheiat angajamente sau contracte, in conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."
66. Dupa articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 911, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 911
Candidatul admis in institutiile de formare profesionala initiala ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat sa incheie un angajament ca va lucra in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioada de 10 ani de la data nasterii raportului de serviciu .
La incetarea calitatii de elev al unei institutii de formare profesionala initiala a Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a admiterii intr-o alta institutie de formare profesionala initiala a Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completeaza un nou angajament, incheiat in conditiile alin. 1, care cumuleaza si perioada anterioara ramasa de executat, stabilita proportional cu perioada de scolarizare.
La admiterea maistrului militar/subofiterului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la un program de studii de licenta, cu frecventa, in cadrul unei institutii de invatamant superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne se completeaza un nou angajament, incheiat in conditiile alin. 1, care cumuleaza si perioada anterioara ramasa de executat.
Cadrul militar din Ministerul Afacerilor Interne care urmeaza un program de formare profesionala continua sau un curs de initiere in cariera este obligat sa incheie un angajament ca va lucra in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioada stabilita prin ordin al ministrului afacerilor interne, proportional cu durata/valoarea cursului sau programului urmat.
Elevul/Studentul unei institutii de formare profesionala initiala a Ministerului Afacerilor Interne sau care formeaza personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne sau cadrul militar din Ministerul Afacerilor Interne care refuza incheierea unui nou angajament in conditiile alin. 2 si 3 sau care nu respecta conditiile angajamentelor incheiate, este obligat sa restituie, proportional cu perioada ramasa de executat, cheltuielile efectuate in total pe timpul scolarizarii/desfasurarii programelor/cursurilor, potrivit reglementarilor in vigoare."
67. La articolul 94, litera B se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"B. Pentru maistri militari:
a) maistru militar clasa a V-a 2 ani;
b) maistru militar clasa a IV-a 4 ani;
c) maistru militar clasa a III-a 5 ani;
d) maistru militar clasa a II-a 7 ani;
e) maistru militar clasa I 6 ani."
68. La articolul 94, dupa litera B se introduce o noua litera, litera C, cu urmatorul cuprins:
"C. Pentru subofiteri:
a) sergent 3 ani;
b) sergent-major 4 ani;
c) plutonier 5 ani;
d) plutonier-major 7 ani;
e) plutonier adjutant 6 ani."
69. Articolul 941 se abroga.
70. Articolul 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 95
Afişează Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 80/1995    Statutul cadrelor militare    Modificari    Legea 101/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Anulare act administrativ. Ordin privind sanctiunea trecerii in rezerva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sentinta nr. 65 din 25.02.2008

Contestatie privind pierderea gradului militar
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita - Sectia Civila, Sentinta civila nr. 1219F din 15.05.2012

Ordin trecere in rezerva. Lipsa caracteristicilor specifice unui act de comandament militar. Posibilitatea cenzurarii legalitatii lui pe calea contenc
Pronuntaţă de: Decizia nr. 532 din 15 februarie 2006, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro