Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

  Publicat: 14 May 2019       23827 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 371 din 13.05.2019.

Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Stare legala care indreptateste o persoana fizica sau juridica sa exercite in mod independent si in interes propriu folosinta, supravegherea si controlul asupra unui lucru sau animal.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Distanta dintre rude, masurata prin numarul nasterilor intervenite intre rudele in linie dreapta (tatal si fiul sunt rude de gradul I, bunicul si nepotul - de gradul II etc.)
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

La calculul stagiului minim in grad nu se ia in considerare timpul in care cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale au absentat de la program datorita incapacitatii temporare de munca, daca absentele insumeaza 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi."
71. Articolul 97 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 97
In timp de pace, stagiul minim in grad pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva este mai mare cu un an decat cel prevazut la art. 94, iar in timp de razboi este cel de la articolul respectiv. La chemarea sau rechemarea in activitate, pentru stabilirea stagiului in gradul pe care il au, li se iau in calcul trei patrimi din stagiul in gradul pe care il au ca rezervisti."
72. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 100
Sistemul de evidenta si gestiune a cadrelor militare in activitate si in rezerva, metodologiile specifice acestor activitati, in timp de pace si in timp de razboi, precum si organele care tin evidenta se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale, mai putin situatiile reglementate prin lege.
Actul oficial prin care se dovedeste, in cadrul Ministerului Apararii Nationale, vechimea in serviciul militar si functiile indeplinite de ofiteri, maistri militari si subofiteri este fisa matricola.
Pentru cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale se emit legitimatii militare, in conditii stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Organizarea si functionarea sistemului de recrutare si selectie a candidatilor in vederea admiterii la studii/cursuri pentru formarea initiala a cadrelor militare in activitate se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale."
73. Dupa articolul 105 se introduce un nou articol, articolul 1051, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 1051
Cadrele militare au dreptul de a se asocia pentru a constitui, in conditiile legii, case de ajutor reciproc care pot functiona in spatii puse la dispozitie, cu titlu gratuit si cu suportarea costului utilitatilor de unitatile militare.
Din comisia de cenzori a caselor de ajutor reciproc, infiintate potrivit alin. 1, face parte obligatoriu si un reprezentant desemnat de comandantul/seful unitatii militare respective."
74. La articolul 109, alineatele 3, 13 si 14 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Dispozitiile art. 2 alin. 21 lit. A, lit. B lit. a) si b), art. 5 alin. 2, art. 36 alin. 1 lit. c1), lit. i) si alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38, alin. 1 lit. b), art. 40, art. 411, art. 48 alin. 2 si 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 75 alin. 2-4, art. 751, art. 771 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. e1), art. 95, art. 100 alin. 2 si 3 si art. 1081 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apararii Nationale.
. . . . . . . . . .
Dispozitiile art. 2 alin. 2, art. 48 alin. 1, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata indeplinirii functiei, art. 56-59, art. 62 si art. 80 si 81 nu se aplica ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din structurile Ministerului Apararii Nationale.
Dispozitiile art. 25 alin. 2-4 se aplica in exclusivitate personalului militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale."
75. La articolul 109, dupa alineatul 14 se introduce un nou alineat, alineatul 15, cu urmatorul cuprins:
"Dispozitiile art. 911 se aplica si Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Protectie si Paza ."
76. La articolul 110 se introduc doua noi alineate, alineatele 2 si 3, cu urmatorul cuprins:
"In situatia transferului prevazut la alin. 1, precum si in cazul rechemarii in activitate in termen de 60 de zile de la data trecerii in rezerva, institutia la care se transfera/incadreaza preia toate drepturile si obligatiile care decurg din contractele si angajamentele incheiate potrivit art. 411, art. 91 si art. 911 si aflate in derulare la data transferului/incadrarii.
In situatiile prevazute la alin. 2, institutia la care se transfera/incadreaza acorda in continuare drepturile prevazute la art. 201 alin. 21."

Articolul II
Prevederile punctelor 11 si 12 ale art. I, referitoare la dispozitiile art. 141 alin. 7 si alin. 81, nu se aplica in situatia concediilor fara plata aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Pana la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 75 alin. 2, cadrele militare in activitate care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ocupa functii cu grade superioare fata de cele detinute cu mai multe trepte decat cele prevazute la alineatul respectiv se mentin in functiile in care sunt incadrate si pot fi numite in alte functii prevazute cu cel mult acelasi grad .
Dispozitiile art. 75 alin. 3 sunt aplicabile celor care dobandesc calitatea de cadru militar in activitate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Articolul III
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Afişează Legea nr. 101/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 80/1995    Statutul cadrelor militare    Modificari    Legea 101/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Anulare act administrativ. Ordin privind sanctiunea trecerii in rezerva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sentinta nr. 65 din 25.02.2008

Contestatie privind pierderea gradului militar
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita - Sectia Civila, Sentinta civila nr. 1219F din 15.05.2012

Ordin trecere in rezerva. Lipsa caracteristicilor specifice unui act de comandament militar. Posibilitatea cenzurarii legalitatii lui pe calea contenc
Pronuntaţă de: Decizia nr. 532 din 15 februarie 2006, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro