Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati, respectiv a bazei nationale de date referitoare la tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi

Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati, respectiv a bazei nationale de date referitoare la tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi

  Publicat: 17 May 2019       883 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 387 din 17.05.2019.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Orice mijloc ce poate fi utilizat pentru incheierea unui contract intre comerciant si consumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice subsatnta sau produs care, folosit în cantitati, concentratii sau conditii aparent nepericuloase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau pentru bunurile materiale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Prezentul ordin reglementeaza conditiile de organizare si functionare a bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati, precum si a bazei nationale de date referitoare la tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi, ambele constituite la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane, denumit in continuare I.G.P.R.
(2) Termenii si expresiile utilizate in prezentul ordin au semnificatiile prevazute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi, respectiv la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Articolul 2
(1) Bazele de date prevazute la art. 1 alin. (1) se interconecteaza cu evidenta informatizata prevazuta la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 49/2018 si constituie astfel Sistemul informatic privind precursorii de explozivi, denumit in continuare Sistem informatic.
(2) Categoriile de date si informatii cuprinse in Sistemul informatic, potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) si (3) si ale art. 23 alin. (3) din Legea nr. 49/2018, sunt prevazute in anexa la prezentul ordin .

CAPITOLUL II
Atributii privind functionarea, intretinerea si asigurarea securitatii datelor cuprinse in Sistemul informatic

Articolul 3
In scopul organizarii si functionarii Sistemului informatic, Directia arme, explozivi si substante periculoase, denumita in continuare D.A.E.S.P., din cadrul I.G.P.R., are urmatoarele atributii:
a) gestioneaza implementarea datelor privind operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati;
b) gestioneaza implementarea datelor privind tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi;
c) gestioneaza implementarea datelor privind persoanele responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restrictionati si inlocuitorii acestora, precum si a listelor cu precursori de explozivi restrictionati, comunicate punctului national de contact de catre fiecare operator economic care efectueaza operatiuni cu astfel de substante;
d) gestioneaza implementarea, la nivelul I.G.P.R., a datelor privind sanctiunile contraventionale aplicate persoanelor fizice si juridice pentru nerespectarea prevederilor legislatiei referitoare la regimul precursorilor de explozivi;
e) pune la dispozitia autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 18 alin. (3) si (4) din Legea nr. 49/2018, la cerere, datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege, in situatia in care Sistemul informatic nu poate fi accesat din motive de natura tehnica .

Articolul 4
In scopul asigurarii functionarii, intretinerii si securitatii Sistemului informatic, Directia comunicatii si tehnologia informatiei, denumita in continuare D.C.T.I., din cadrul I.G.P.R., are urmatoarele atributii:
a) asigura functionarea si intretinerea Sistemului informatic;
b) dispune si asigura, potrivit competentelor, masurile tehnice necesare pentru prevenirea pierderii datelor inscrise in Sistemul informatic;
c) acorda drepturile de acces in Sistemul informatic in vederea implementarii datelor prevazute in anexa la prezentul ordin, respectiv a interogarii Sistemului informatic, la solicitarea persoanelor indreptatite;
d) asigura securitatea Sistemului informatic si a datelor implementate, inclusiv prin aplicarea masurilor pentru protectia datelor cu caracter personal;
e) acorda acces, in conditiile art. 7, prin intermediul Retelei de comunicatii integrate voce-date a Ministerului Afacerilor Interne, autoritatilor si institutiilor prevazute la art. 18 alin. (3) lit. c) -h) si alin. (4) din Legea nr. 49/2018, dupa consultarea si obtinerea avizului Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Articolul 5
(1) Pentru prevenirea pierderilor accidentale ale datelor si informatiilor stocate in Sistemul informatic, D.C.T.I. realizeaza o copie de siguranta a datelor implementate, pe baza unei politici de backup stabilite.
(2) In functie de actualizarile efectuate, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data realizarii ultimei copii, copia de siguranta a Sistemului informatic se reface de catre D.C.T.I., pe baza datelor implementate.

CAPITOLUL III
Implementarea datelor si informatiilor in Sistemul informatic si accesul la acestea

Articolul 6
(1) Implementarea datelor si informatiilor in bazele de date prevazute la art. 1 alin. (1) se realizeaza doar de catre personalul din cadrul D.A.E.S.P., respectiv de catre personalul structurilor teritoriale de arme, explozivi si substante periculoase din cadrul unitatilor teritoriale de politie, cu atributii in acest sens, potrivit fisei postului.
(2) Implementarea in evidenta informatizata prevazuta la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 49/2018 a datelor referitoare la contraventiile constatate si sanctionate se realizeaza in conditiile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 49/2018.

Articolul 7
La datele si informatiile din Sistemul informatic au acces autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 18 alin. (3) si (4) din Legea nr. 49/2018. Accesul se realizeaza in mod diferentiat si ierarhizat in functie de competentele si atributiile ce revin acestora potrivit legii, in conditiile prevazute la art. 18 alin. (6) din Legea nr. 49/2018.

Articolul 8
Cerintele tehnice privind implementarea si exploatarea Sistemului informatic, inclusiv cele privind accesul la acesta, se elaboreaza de catre D.C.T.I., cu consultarea autoritatilor prevazute la art. 18 alin. (3) lit. c) -h) si alin. (4) din Legea nr. 49/2018 si cu avizul Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Articolul 9
Resursele tehnice necesare organizarii si functionarii Sistemului informatic se asigura prin grija D.C.T.I.

Articolul 10
Prelucrarea datelor cu caracter personal din Sistemul informatic se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 49/2018.

Articolul 11
Anexa la prezentul ordin face parte integranta din acesta.

Articolul 12
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 5 zile dupa publicare.

ANEXA

Afişează Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati, respectiv a bazei nationale de date referitoare la tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea nr. 49/2018    MAI    Precursori explozivi    Baza de date nationala    DAESP    IGPR    DCTI

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comerciala, iar nu civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de tipicitate ale infractiunii de inselaciune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de chemare in judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019Articole Juridice

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii daca aceasta persoana a parasit voluntar teritoriul statului membru emitent al primului MEA
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene