Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati, respectiv a bazei nationale de date referitoare la tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi

Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati, respectiv a bazei nationale de date referitoare la tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi

  Publicat: 17 May 2019       220 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 387 din 17.05.2019.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Orice mijloc ce poate fi utilizat pentru incheierea unui contract intre comerciant si consumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice subsatnta sau produs care, folosit în cantitati, concentratii sau conditii aparent nepericuloase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau pentru bunurile materiale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Prezentul ordin reglementeaza conditiile de organizare si functionare a bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati, precum si a bazei nationale de date referitoare la tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi, ambele constituite la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane, denumit in continuare I.G.P.R.
(2) Termenii si expresiile utilizate in prezentul ordin au semnificatiile prevazute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi, respectiv la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Articolul 2
(1) Bazele de date prevazute la art. 1 alin. (1) se interconecteaza cu evidenta informatizata prevazuta la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 49/2018 si constituie astfel Sistemul informatic privind precursorii de explozivi, denumit in continuare Sistem informatic.
(2) Categoriile de date si informatii cuprinse in Sistemul informatic, potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) si (3) si ale art. 23 alin. (3) din Legea nr. 49/2018, sunt prevazute in anexa la prezentul ordin .

CAPITOLUL II
Atributii privind functionarea, intretinerea si asigurarea securitatii datelor cuprinse in Sistemul informatic

Articolul 3
In scopul organizarii si functionarii Sistemului informatic, Directia arme, explozivi si substante periculoase, denumita in continuare D.A.E.S.P., din cadrul I.G.P.R., are urmatoarele atributii:
a) gestioneaza implementarea datelor privind operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati;
b) gestioneaza implementarea datelor privind tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi;
c) gestioneaza implementarea datelor privind persoanele responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restrictionati si inlocuitorii acestora, precum si a listelor cu precursori de explozivi restrictionati, comunicate punctului national de contact de catre fiecare operator economic care efectueaza operatiuni cu astfel de substante;
d) gestioneaza implementarea, la nivelul I.G.P.R., a datelor privind sanctiunile contraventionale aplicate persoanelor fizice si juridice pentru nerespectarea prevederilor legislatiei referitoare la regimul precursorilor de explozivi;
e) pune la dispozitia autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 18 alin. (3) si (4) din Legea nr. 49/2018, la cerere, datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege, in situatia in care Sistemul informatic nu poate fi accesat din motive de natura tehnica .

Articolul 4
In scopul asigurarii functionarii, intretinerii si securitatii Sistemului informatic, Directia comunicatii si tehnologia informatiei, denumita in continuare D.C.T.I., din cadrul I.G.P.R., are urmatoarele atributii:
a) asigura functionarea si intretinerea Sistemului informatic;
b) dispune si asigura, potrivit competentelor, masurile tehnice necesare pentru prevenirea pierderii datelor inscrise in Sistemul informatic;
c) acorda drepturile de acces in Sistemul informatic in vederea implementarii datelor prevazute in anexa la prezentul ordin, respectiv a interogarii Sistemului informatic, la solicitarea persoanelor indreptatite;
d) asigura securitatea Sistemului informatic si a datelor implementate, inclusiv prin aplicarea masurilor pentru protectia datelor cu caracter personal;
e) acorda acces, in conditiile art. 7, prin intermediul Retelei de comunicatii integrate voce-date a Ministerului Afacerilor Interne, autoritatilor si institutiilor prevazute la art. 18 alin. (3) lit. c) -h) si alin. (4) din Legea nr. 49/2018, dupa consultarea si obtinerea avizului Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Articolul 5
(1) Pentru prevenirea pierderilor accidentale ale datelor si informatiilor stocate in Sistemul informatic, D.C.T.I. realizeaza o copie de siguranta a datelor implementate, pe baza unei politici de backup stabilite.
(2) In functie de actualizarile efectuate, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data realizarii ultimei copii, copia de siguranta a Sistemului informatic se reface de catre D.C.T.I., pe baza datelor implementate.

CAPITOLUL III
Implementarea datelor si informatiilor in Sistemul informatic si accesul la acestea

Articolul 6
(1) Implementarea datelor si informatiilor in bazele de date prevazute la art. 1 alin. (1) se realizeaza doar de catre personalul din cadrul D.A.E.S.P., respectiv de catre personalul structurilor teritoriale de arme, explozivi si substante periculoase din cadrul unitatilor teritoriale de politie, cu atributii in acest sens, potrivit fisei postului.
(2) Implementarea in evidenta informatizata prevazuta la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 49/2018 a datelor referitoare la contraventiile constatate si sanctionate se realizeaza in conditiile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 49/2018.

Articolul 7
La datele si informatiile din Sistemul informatic au acces autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 18 alin. (3) si (4) din Legea nr. 49/2018. Accesul se realizeaza in mod diferentiat si ierarhizat in functie de competentele si atributiile ce revin acestora potrivit legii, in conditiile prevazute la art. 18 alin. (6) din Legea nr. 49/2018.

Articolul 8
Cerintele tehnice privind implementarea si exploatarea Sistemului informatic, inclusiv cele privind accesul la acesta, se elaboreaza de catre D.C.T.I., cu consultarea autoritatilor prevazute la art. 18 alin. (3) lit. c) -h) si alin. (4) din Legea nr. 49/2018 si cu avizul Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Articolul 9
Resursele tehnice necesare organizarii si functionarii Sistemului informatic se asigura prin grija D.C.T.I.

Articolul 10
Prelucrarea datelor cu caracter personal din Sistemul informatic se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 49/2018.

Articolul 11
Anexa la prezentul ordin face parte integranta din acesta.

Articolul 12
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 5 zile dupa publicare.

ANEXAAfişează Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati, respectiv a bazei nationale de date referitoare la tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea nr. 49/2018    MAI    Precursori explozivi    Baza de date nationala    DAESP    IGPR    DCTIComentează: Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu precursori de explozivi restrictionati, respectiv a bazei nationale de date referitoare la tranzactiile suspecte, furturile si disparitiile semnificative de precursori de explozivi
Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 8/2019: ranirea uneia sau mai multor persoane intr-un accident de circulatie inainte de parasirea locului accidentului nu are in vedere si autoranirea, cand singura persoana ranita este insusi conducatorul singurului autovehicul implicat in accident.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Pentru functiile ce nu mai exista in organigrama personalului aeronautic, echivalarea veniturile calculate la pensie se face prin raportare la cele obtinute in ultimele 12 luni de pilotii comandanti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 661, in sedinta publica din 07.03.2017

Prevederile art.41(1) din Codul muncii sunt incidente numai in situatia clauzelor de care partile pot sa dispuna prin acordul lor de vointa, nu si a celor privitoare la drepturi si obligatii care nu sunt negociabile, pentru ca beneficiaza de reglementare legala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1238, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Nu se poate vorbi despre o suma nedatorata cata vreme plata acesteia s-a efectuat in baza unei decizii a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467, in sedinta publica din 9 martie 2017

Recunoasterea grupei I de munca din grupa a II-a atribuita de angajator
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta nr. 391/2017, in sedinta publica din 3 februarie 2017

Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Personalul aeronavigant a carei functie nu mai exista la data intrarii in vigoare a Legii nr. 83/2015 beneficiaza de o pensie calculata in baza mediei veniturilor totale brute pentru pilotul comandant
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze prividn C.M.A.S., Decizia civila nr. 661/2017, in sedinta publica din 7 februarie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017Articole Juridice

Administratorul unui site internet echipat cu butonul „imi place” al Facebook poate fi operator, impreuna cu Facebook, in privinta colectarii si a transmiterii catre Facebook a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului sau
Sursa: EuroAvocatura.ro

Operatorul de transport aerian care a efectuat primul zbor este obligat sa acorde compensatii pasagerilor care au suferit o intarziere prelungita
Sursa: EuroAvocatura.ro

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro