Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Republicat - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, din 29.09.2007

Republicat - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       2314 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Republicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Contract incheiat intre un cumparator si un vanzator, prin care primul accepta sa cumpere, de la cel de-al doilea, o cantitate determinata dintr-un produs, la un pret dat, intr-o anumita perioada.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act adoptat de organele de stat,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Actiunea prin care o persoana determina,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Practicienii in insolventa sunt obligati sa isi exercite activitatea cu buna-credinta, potrivit uzantelor oneste, cu respectarea intereselor partilor si a cerintelor concurentei loiale.

Articolul 14
(1) Constituie concurenta neloiala practicile comerciale ale formei de organizare care contravin uzantelor cinstite si principiului general al bunei-credinte si care produc sau pot produce pagube oricaror participanti la piata .
(2) Sunt interzise practicile de concurenta neloiala, dupa cum urmeaza:
a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizata prin comunicarea ori raspandirea de catre o forma de organizare sau reprezentantul/angajatul sau de informatii care nu corespund realitatii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natura sa ii lezeze interesele;
b) deturnarea clientelei unei intreprinderi de catre un fost sau actual salariat/reprezentant al sau ori de catre orice alta persoana prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva forma de organizare a luat masuri rezonabile de asigurare a protectiei acestora si a caror dezvaluire poate dauna intereselor acelei forme;
c) orice alte practici comerciale care contravin uzantelor cinstite si principiului general al bunei-credinte si care produc sau pot produce pagube oricaror participanti la piata .

SECTIUNEA a 6-a
Practica anticoncurentiala

Articolul 15
(1) Constituie practica anticoncurentiala, conform Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt interzise orice intelegeri intre forme de organizare, decizii ale asociatiilor de forme de organizare si practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect impiedicarea, restrangerea ori denaturarea concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia, in special cele care:
a) stabilesc, direct sau indirect, preturi de cumparare sau de vanzare sau orice alte conditii de tranzactionare;
b) limiteaza sau controleaza productia, comercializarea, dezvoltarea tehnica sau investitiile;
c) impart pietele sau sursele de aprovizionare;
d) aplica, in raporturile cu partenerii comerciali, conditii inegale la prestatii echivalente, creand astfel acestora un dezavantaj concurential;
e) conditioneaza incheierea contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor sau in conformitate cu uzantele comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte .
(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica intelegerilor sau categoriilor de intelegeri intre forme de organizare, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociatiilor de forme de organizare, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci cand acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) contribuie la imbunatatirea productiei sau distributiei de marfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurand, in acelasi timp, consumatorilor un avantaj corespunzator celui realizat de partile la respectiva intelegere, decizie ori practica concertata;
b) impun formelor de organizare in cauza doar acele restrictii care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;
c) nu ofera formelor de organizare posibilitatea de a elimina concurenta de pe o parte substantiala a pietei produselor in cauza.

SECTIUNEA a 7-a
Respectarea prevederilor legale

Articolul 16
Membrii persoane fizice si societati profesionale vor respecta legislatia aplicabila activitatii pe care o desfasoara in calitatea lor de practicieni in insolventa.

Articolul 17
In cazul in care un membru se gaseste in una dintre urmatoarele situatii:
a) este condamnat, definitiv printr-o hotarare judecatoreasca, pentru o infractiune economica, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, inselaciune, evaziune fiscala sau, dupa caz, pentru tentativa, instigare si/sau complicitate la o astfel de fapta;
b) a fost gasit vinovat, definitiv printr-o hotarare judecatoreasca, pentru incalcarea prevederilor legislatiei Autoritatii de Supraveghere Financiara, a societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau bancare;
c) a fost condamnat, definitiv si irevocabil printr-o hotarare judecatoreasca, pentru orice fapta de natura sa determine imposibilitatea continuarii activitatii de practician in insolventa;
d) a recunoscut ca este vinovat de una dintre faptele prevazute la lit. a), b) sau c); in acest caz, va aduce de indata la cunostinta Secretariatului general al Uniunii situatia respectiva.

Articolul 18
Membrii Uniunii nu vor exercita simultan sau succesiv pentru acelasi debitor calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar, intr-o perioada de 2 ani.

Articolul 19
Membrii Uniunii vor informa Secretariatul general al Uniunii, in cel mult 30 de zile, cu privire la intrarea in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 26 alin. (1) din O.U.G.

Articolul 20
Membrii Uniunii nu vor utiliza, in realizarea atributiilor exclusive ale practicianului in insolventa, mandatari, colaboratori sau salariati care nu au calitatea de practician in insolventa definitiv si compatibil.

Articolul 21
Membrii Uniunii nu vor incredinta administrarea societatii profesionale unei persoane care nu are calitatea de practician in insolventa definitiv si compatibil.

Articolul 22
Membrii Uniunii nu isi vor desfasura profesia in acelasi timp in mai multe forme de exercitare a acesteia sau in mai multe entitati profesionale.

Articolul 23
Membrii Uniunii nu isi vor exercita calitatea de practician in insolventa pentru o persoana juridica la care cel in cauza a detinut calitatea de administrator, asociat, actionar, director sau membru al consiliului de administratie ori alte functii ori pozitii similare, potrivit art. 28 alin. (3) din O.U.G.

Articolul 24
Membrii Uniunii nu vor exercita calitatea de administrator judiciar sau lichidator concomitent cu activitati aferente altor profesii, cu exceptia celor prevazute la art. 26 alin. (2) din O.U.G.

Articolul 25
Practicienii in insolventa nu vor accepta numirea inaintea expirarii termenului prevazut la art. 27 alin. (1) din O.U.G.

Articolul 26
Practicienii in insolventa nu isi vor exercita profesia cu incalcarea prevederilor art. 27 alin. (2) si (3) din O.U.G.

Articolul 27
Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 18 din O.U.G., privind cesionarea in termen de cel mult 30 de zile a partilor sociale detinute de un asociat al societatii profesionale devenit incompatibil.

Afişează Republicat - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Cod de etica profesionala si disciplina    Republicare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Subiectul activ si elementele constitutive ale infrantiunii de conflict de interese
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 50/A din 16 februarie 2015

Acord de mediere efectuat in cadrul procedurii de insolventa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj-Napoca - Decizia nr. 1824/2009 din 26-mai-2009

Procedura insolventei. Acord de mediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia Comerciala, de Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 1824 din 26 mai 2009

Procedura insolventei. Cerere antrenare raspundere materiala
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila, Sentinta comerciala nr. 312 din 29.02.2012

Inchiderea procedurii simplificate a falimentului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila, Sentinta comerciala nr. 14 din 09.01.2012

Cerere de prelungire a termenului de inscriere in tabloul definitiv al creantelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila,Sentinta civila nr. 178 din 06.02.2012

Procedura insolventei- nemotivarea planului de reorganizare conduce la respingerea acestuia
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Decizia nr. 574 din 12.03.2012

Inlocuirea administratorului judiciar desemnat cu titlu provizoriu
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL VALCEA - SECTIA A II A CIVILA-INCHEIEREA 303/2012 din 28 Martie 2012

Dispunere deschidere procedura generala insolventa. Numire administrator judiciar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 232 din data 24.01.2011Articole Juridice

Atributiile Judecatorului Sindic
Sursa: Avocat Nicoleta Livadaru