Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1403/2019 - modificari in Metodologia pentru organizarea si desfasurarea examenului de grad principal

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1403/2019 - modificari in Metodologia pentru organizarea si desfasurarea examenului de grad principal

  Publicat: 26 Sep 2019       3120 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 1403/2019 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.137/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 783 din 26.09.2019.

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
In Declaratia de la Maastricht din 10 decembrie 1991, statele membre UEO au propus ca si celelalte state membre ale Uniunii Europene sa fie invitate a se alatura UEO sau sa devina observatori.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul I
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.137/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 27 septembrie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) elaborarea, aprobarea si mediatizarea anuntului privind organizarea si desfasurarea examenului;".
2. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) mediatizarea, la nivel local, a anuntului privind organizarea si desfasurarea examenului;".
3. La articolul 11 alineatul (1), literele a) -d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) presedinte:
- presedintele O.A.M.G.M.A.M.R.;
b) vicepresedinte:
- un reprezentant nominalizat de Ministerul Sanatatii, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.;
c) membri:
- 3 reprezentanti nominalizati de Ministerul Sanatatii, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.;
- 5 reprezentanti ai O.A.M.G.M.A.M.R.;
d) secretar:
- un reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R."
4. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Componenta nominala a comisiei centrale de examen se aproba de catre presedintele comisiei centrale de examen, cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii examenului."
5. La articolul 12, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
"l) poate desemna observatori la examenul de grad principal la nivelul filialelor judetene si a municipiului Bucuresti. Atributiile observatorilor se stabilesc de catre comisia centrala de examen."
6. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cu cel mult 15 zile inainte de data inceperii examenului, presedintele comisiei centrale de examen aproba componenta comisiei de elaborare a subiectelor, precum si programul de lucru si atributiile acesteia."
7. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) La examenul de grad principal organizat in specialitatea titlului de calificare obtinut in baza prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, cu modificarile si completarile ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de specializare in vederea reconversiei profesionale, precum si in vederea dezvoltarii abilitatilor profesionale pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de specializare in vederea reconversiei profesionale, precum si in vederea dezvoltarii abilitatilor profesionale pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali, pot participa si asistentii medicali generalisti, asistentii medicali de pediatrie, asistentii medicali de farmacie, asistentii medicali de laborator si asistentii medicali de igiena care fac dovada incadrarii, in conditiile legii, in functia de asistent medical cu norma intreaga sau echivalent partial, pe o perioada cumulata de minimum 5 ani anteriori datei de sustinere a examenului in structura sanitara corespunzatoare specialitatii respective, dupa cum urmeaza: servicii de radiologie-imagistica medicala, de laborator, de balneofizioterapie, de nutritie si dietetica, de igiena si sanatate publica de farmacie."
8. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul comisiilor locale de examen unde multiplicarea testelor-grila nu se poate efectua in doua ore din cauza numarului mare de candidati inscrisi, testul-grila se poate transmite cu 24 de ore inainte de inceperea probei, cu aprobarea presedintelui comisiei centrale de examen. In aceasta situatie, presedintii comisiilor locale de examen asigura multiplicarea si pastrarea testelor-grila in conditiile stabilite la alin. (3)."
9. La articolul 25, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Sigilarea plicurilor continand testele-grila se face prin lipirea acestora, aplicarea stampilei, semnarea peste stampila de catre persoana desemnata de presedintele comisiei locale de examen, peste care se aplica banda adeziva transparenta."
10. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 32
In timpul desfasurarii testului-grila, responsabilul de sala, supraveghetorii si observatorii nu rezolva si nu dau indicatii privind rezolvarea intrebarilor si nu permit intrarea in sala a altor persoane, cu exceptia membrilor comisiei locale de examen si a persoanelor desemnate de comisia centrala de examen in calitate de observatori ."


Articolul II
Centrul de resurse umane in sanatate publica si Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin .


Articolul III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1403/2019 - modificari in Metodologia pentru organizarea si desfasurarea examenului de grad principal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ministerul Sanatatii    Ordinul 1137/2018    Ordinul 1403/2019    Metodologie    Examen de grad principal    Asistenti medicali    Moase    Surori medicale    Oficianti medicali

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Competenta este atrasa de obiect, iar nu de catre partile atrase in proces de catre reclamant sau de catre natura drepturilor care se pot naste ulterior in patrimoniul reclamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 14 din data de 10 ianuarie 2020

In cazul in care paguba a fost produsa de mai multi salariati este necesara chemarea in judecata a tuturor angajatilor responsabili de producerea prejudiciului produs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti- Decizia civila nr. 2469 din data de 07 Mai 2019

Disciplina muncii este o conditie obiectiva, necesara si indispensabila desfasurarii activitatii fiecarui angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 548 din data de 10 Octombrie 2019

Incalcarea dispozitiilor scrise sau verbale ale angajatorului. Nerespectarea disciplinei muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 548/10.10.2019 – Curtea de Apel GALATI

Nu constituie o conduita abuziva a autoritatii contractante solicitarea prezentarii de catre ofertanti a certificatului ISO din partea producatorilor dispozitivelor medicale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia ICCJ 8/2019 -RIL admis: Competenta solutionarii cererii cererii de acordare a zilelor compensatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Prevederile art.41(1) din Codul muncii sunt incidente numai in situatia clauzelor de care partile pot sa dispuna prin acordul lor de vointa, nu si a celor privitoare la drepturi si obligatii care nu sunt negociabile, pentru ca beneficiaza de reglementare legala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1238, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Sporurile cuvenite personalului medical se calculeaza la salariul de baza, ci nu la salariul de incadrare
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 329/2017, in sedinta publica din 14 februarie 2017Articole Juridice

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Riscul persoanelor care comercializeaza produse expirate sau fara documente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Procedura si Actele necesare pentru infiintarea unitatilor farmaceutice (farmacii, depozite si drogherii)
Sursa: EuroAvocatura.ro