Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei

OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei

  Publicat: 26 Nov 2019       3313 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial numarul 898 din data de 6 noiembrie 2019

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Trecerea fortata in proprietatea publica, prin hotarare judecatoreasca, a unor imobile aflate in proprietatea privata, cu o dreapta si prealabila despagubire, pentru cauza de utilitate publica.
Act adoptat de organele de stat,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

"(2) Proiectele cuprinse in programul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Secretariatului General al Guvernului sau in cele ale autoritatilor administratiei publice judetene si locale, privind dezvoltarea de obiective de interes national, respectiv de interes judetean si local, si care necesita exproprierea pentru cauza de utilitate publica in intelesul prezentei legi sunt scutite de cotele catre Inspectoratul de Stat in Constructii prevazute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, si de Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate pentru lucrarile de constructii executate pe coridorul de expropriere ."

3.Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 33

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Ministerul Finantelor Publice, Secretariatul General al Guvernului, structurile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala si Agentia Nationala pentru Resurse Minerale vor elabora normele metodologice de punere in aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara."

III.Dupa articolul 99 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 991, cu urmatorul cuprins:

"Art. 991

(1) Se infiinteaza Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie prin preluarea activitatii si structurii Institutului de Stiinte ale Educatiei si ale Centrului National pentru Evaluare si Examinare.

(2) La intrarea in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie, Institutul de Stiinte ale Educatiei si Centrul National pentru Evaluare si Examinare se desfiinteaza."

IV.Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 39, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"(1) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor este unitatea de informatii financiare a Romaniei, de tip administrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, organ de specialitate cu personalitate juridica, independent si autonom din punct de vedere operational si functional, in subordinea Ministerului Finantelor Publice."

2.La articolul 40, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Oficiul este condus de un presedinte, care are calitatea de ordonator tertiar de credite, si de un vicepresedinte, numiti prin hotarare a Guvernului. Presedintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat . Vicepresedintele este demnitar cu rang de subsecretar de stat ."

V.La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ordonanta Guvernului nr. 23/2016 privind infiintarea Institutului National de Administratie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

VI.Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2017, aprobata cu modificari prin Legea nr. 248/2017, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat si este numit si eliberat din functie prin decizia prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor externe.

(2) Agentul guvernamental isi desfasoara activitatea in directa coordonare a ministrului afacerilor externe."

Art. 16

(1) In cuprinsul actelor normative in vigoare urmatoarele denumiri si sintagme se inlocuiesc dupa cum urmeaza:

a) "Ministerul Economiei", "Ministerul Energiei", "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat", "Ministerul Turismului" cu "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri";

b) "Ministerul Transporturilor" si "Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale" cu "Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor";

c) "Ministerul Mediului", "Ministerul Apelor si Padurilor" cu "Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor";

d) "Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice" si "Institutul National de Administratie" cu "Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei";

e) "Ministerul Educatiei Nationale", "Ministerul Cercetarii si Inovarii" cu "Ministerul Educatiei si Cercetarii";

f) "Ministerul Culturii si Identitatii Nationale" cu "Ministerul Culturii";

g) "Ministerul Muncii si Justitiei Sociale" cu "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale";

h) "Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni" cu "Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni" sau, dupa caz, cu "Departamentul pentru relatia cu Republica Moldova";

(la data 14-nov-2019 Art. 16, alin. (1) , litera H. din capitolul II rectificat de Actul din Rectificare din 2019 )

i) "Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul" cu "Departamentul pentru relatia cu Parlamentul";

(la data 14-nov-2019 Art. 16, alin. (1) , litera I. din capitolul II rectificat de Actul din Rectificare din 2019 )

j) de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Centrului National de Politici si Evaluare, in cuprinsul actelor normative in vigoare, urmatoarele expresii si denumiri se inlocuiesc dupa cum urmeaza: sintagma "Institutul de Stiinte ale Educatiei" cu sintagma "Centrul National de Politici si Evaluare" si sintagma "Centrul National pentru Evaluare si Examinare" cu sintagma "Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie".

Afişează OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 68/2019    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Dreptul persoanei vatamate printr-o ordonanta declarata neconstitutionala sa aprecieze asupra obiectului actiunii in contencios
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1765/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect "anulare act administrativ"
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Obligarea la emiterea unei hotarari a Guvernului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 551 din 5 februarie 2013

Cerere anulare ordonanta de urgenta si ordin ministerial
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 3298 din 14.10.2009

Personal didactic. Acordare diferente salariale la care se adauga indicele de inflatie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.252 din data 25.02.2010

Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate. Restituire sume platite la asigurari
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1183 din data 25.08.2011Articole Juridice

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Ocuparea si angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Marele patriot Mihai Eminescu, un martir ucis la comanda francmasoneriei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligativitatea sau neobligativitatea Statului Roman de a achita taxele judiciare de timbru
Sursa: CSM