Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Procedura de anulare a obligatiilor de plata catre AJOFM, AMOFM, CRFPA

Procedura de anulare a obligatiilor de plata catre AJOFM, AMOFM, CRFPA

  Publicat: 30 Nov 2019       3704 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, in conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligatii accesorii din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscal, din 25.11.2019

Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare

(1) Prezenta procedura se aplica pentru obligatiile bugetare administrate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) prin entitatile publice subordonate, cu personalitate juridica, respectiv agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca/Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AJOFM/AMOFM) si centrele regionale de formare profesionala a adultilor (CRFPA), si stabileste modul de realizare a activitatii de anulare a obligatiilor de plata accesorii in conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligatii accesorii din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta .

(2) Prin obligatii bugetare administrate de ANOFM prin entitatile publice subordonate se intelege obligatii financiare principale reprezentand debite provenite din nerespectarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte debite pentru care, potrivit actelor normative in vigoare, AJOFM/AMOFM si CRFPA au competente in stabilire si recuperare, precum si obligatii accesorii aferente acestora, stabilite prin:

a) decizii de imputare emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA;

b) procese-verbale de control intocmite de structurile control din cadrul AJOFM/AMOFM;

c) hotarari judecatoresti emise de instanta competenta;

d) decizii/procese-verbale referitoare la obligatiile bugetare accesorii.

(3) Prin obligatii bugetare administrate de ANOFM prin entitatile publice subordonate se intelege inclusiv obligatiile bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii, existente in evidenta AJOFM/AMOFM/CRFPA in vederea recuperarii.

(4) Debitorii ce pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta procedura sunt:

a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligatii bugetare principale restante, administrate de ANOFM prin entitatile publice subordonate (AJOFM/AMOFM/CRFPA), sub un milion lei;

b) debitorii, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutiile publice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligatii bugetare principale restante, administrate de ANOFM prin entitatile publice subordonate (AJOFM/AMOFM/CRFPA), de un milion lei sau mai mari.

(5) In categoria debitorilor prevazuti la alin. (4) se includ si urmatorii debitori:

a) debitorii declarati insolvabili, potrivit legii;

b) persoanele carora li s-a stabilit raspunderea solidara potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul de procedura fiscala, sau raspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obligatiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a raspunderii sau a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de atragere a raspunderii;

c) debitorii aflati in procedura insolventei ori aflati in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare;

d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv inregistreaza numai obligatii de plata accesorii nestinse aferente obligatiilor bugetare principale stinse pana la aceasta data, iar accesoriile nu au fost stinse pana la data intrarii in vigoare a ordonantei privind instituirea unor facilitati fiscale, respectiv pana la data de 8 august 2019;

e) debitorii carora li s-au comunicat decizii de imputare aferente unor obligatii bugetare principale scadente pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unui control in derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligatiilor bugetare principale si de data comunicarii deciziei de imputare.

(6) Facilitatile fiscale prevazute la art. 2 alin. (1) se acorda de catre ANOFM prin AJOFM/AMOFM/CRFPA.

(7) Obligatiile bugetare de a caror plata depinde acordarea facilitatilor sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre entitatile publice cu personalitate juridica, subordonate ANOFM.

(8) Obligatiile bugetare accesorii ce urmeaza a fi anulate sunt cele calculate de catre entitatile publice cu personalitate juridica, subordonate ANOFM (AJOFM/AMOFM/CRFPA).

(9) Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere potrivit legii, AJOFM/AMOFM/CRFPA verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 24, 26 si 27 din ordonanta, dupa caz, pentru ansamblul obligatiilor bugetare existente atat pe CUI/CIF, cat si pe CNP/NIF, potrivit legii.

(10) Pentru debitorii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, facilitatile fiscale se acorda atat pentru obligatiile bugetare datorate de acestia, cat si pentru cele ale sediilor lor secundare si se analizeaza raportat la totalul obligatiilor debitorului si al sediilor sale secundare. Aceste dispozitii sunt aplicabile si pentru debitorii persoane fizice care desfasoara si activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere sub alte forme decat asocieri.

(11) In cazul persoanelor fizice care exercita profesii libere sub forma asocierilor, facilitatile fiscale se acorda de catre AJOFM/AMOFM/CRFPA in a carei/carui raza teritoriala debitorul isi are domiciliul fiscal prevazut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata accesorii inregistrate de asociere, iar analiza indeplinirii conditiilor de acordare a facilitatilor fiscale se realizeaza fara a tine cont de modul de indeplinire a obligatiilor bugetare datorate de membrii acestora.

ARTICOLUL 2 Obiectul facilitatilor fiscale

(1) ANOFM, prin entitatile publice subordonate cu personalitate juridica (AJOFM/AMOFM/CRFPA), acorda urmatoarele facilitati fiscale:

a) amanarea la plata a obligatiilor de plata accesorii ramase nestinse la data emiterii Fisei de calcul/Deciziei, pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, in cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifica AJOFM/AMOFM/CRFPA conform art. 28 alin. (1) din ordonanta;

b) anularea obligatiilor de plata accesorii.

(2) Categoriile de obligatii de plata accesorii care, potrivit ordonantei, pot face obiectul facilitatilor fiscale prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:

a) dobanzi/majorari de intarziere;

b) penalitati de intarziere;

c) orice alte obligatii de plata accesorii.

(3) Obligatiile de plata accesorii prevazute la alin. (2) sunt aferente:

a) obligatiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 23 alin. (3) din ordonanta;

b) obligatiilor bugetare principale cu termene de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv si stinse pana la aceasta data;

c) obligatiilor bugetare principale scadente pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv si cuprinse in decizii de imputare emise ca urmare a unui control aflat in derulare la data de 8 august 2019.

(4) In sensul prevederilor art. 27 din ordonanta, prin inspectii aflate in derulare la data de 8 august 2019 se intelege controalele incepute anterior acestei date si pentru care decizia de imputare/procesul-verbal:

a) s-a emis si s-a comunicat incepand cu data de 8 august 2019;

b) s-a emis inainte de data de 8 august 2019 si s-a comunicat incepand cu 8 august 2019.

ARTICOLUL 3 Procedura de acordare a amanarii la plata

(1) Debitorii isi exprima intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit ordonantei, prin depunerea unei notificari, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura, astfel:

a) la registratura AJOFM/AMOFM/CRFPA;

b) prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(2) Dupa primirea notificarii prevazute la alin. (1), AJOFM/AMOFM/CRFPA procedeaza la:

a) analiza indeplinirii de catre debitor a obligatiilor bugetare pana la respectiva data . In cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile bugetare, organul de executare bugetara il indruma potrivit art. 7 din Codul de procedura fiscala;

b) efectuarea stingerilor, compensarilor si oricaror altor operatiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale potrivit art. 24, 26 si 27 din ordonanta, dupa caz.

(3) Dupa depunerea notificarii, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, AJOFM/AMOFM/CRFPA emite si comunica debitorului Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii si Fisa de calcul, actualizate.

(4) Fisa de calcul se elibereaza pe baza datelor existente in evidenta creantelor bugetare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura .

(5) In cazul in care exista neconcordante intre sumele inscrise in Fisa de calcul si evidenta contabila a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data comunicarii Fisei de calcul. Dupa clarificarea neconcordantelor, AJOFM/AMOFM/CRFPA intocmeste in doua exemplare Procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura, precum si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii si noua fisa de calcul.

(6) Dupa intocmirea procesului-verbal de punere de acord sau in cazul in care debitorul nu solicita clarificarea neconcordantelor in termenul prevazut la alin. (5), AJOFM/AMOFM/CRFPA emite decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta procedura, precum si adresa de sistare temporara, totala sau partiala, a executarii silite adresata institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului ori, dupa caz, instiintarea de respingere a notificarii prevazuta in anexa nr. 5 la prezenta procedura, daca debitorul nu se incadreaza in niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 24-27 din ordonanta .

Afişează Procedura de anulare a obligatiilor de plata catre AJOFM, AMOFM, CRFPA pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AJOFM    AMOFM    CRFPA    Amnistie fiscala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Oportunitatea selectiei salariatilor nu poate face obiectul controlului judecatoresc, unui atare control fiind supusa doar legalitatea masurii de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 197/2016A, in sedinta publica din 16 martie 2017

Fisa de aptitudini necontestata de catre salariat, temei suficient pentru constatarea de catre angajator a inaptitudinii fizice sau psihice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sectia I Civila, Decizie nr. 3067/2016 din 08.06.2016

Cauza reala si serioasa a desfiintarii postului. Analizarea organigramelor si a statelor de functii ale angajatorului in aprecierea caracterului efectiv al desfiintarii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1275/2016 din 10.06.2016

Reorganizarea societatii. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere pentru lipsa criteriilor de selectie a salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 528 din data de 10.03.2016

Concediere colectiva. Restructurarea si reorganizarea activitatii economice a societatii
Pronuntaţă de: Curtea de apel Craiova, Sectia I Civila, Decizia nr. 3391 din data de 28.06.2016

LIPSA PREAVIZULUI.NULITATEA DECIZIEI DE DESFACERE A CONTRACTULUI DE MUNCA
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Sectia Conflicte de Munca Decizie 1965/M (26.10.2005)

LIPSA PREAVIZULUI.NULITATEA DECIZIEI DE DESFACERE A CONTRACTULUI DE MUNCA
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Sectia Conflicte de Munca Decizie 1965/M (26.10.2005)

LIPSA PREAVIZULUI.NULITATEA DECIZIEI DE DESFACERE A CONTRACTULUI DE MUNCA
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Sectia Conflicte de Munca Decizie 1965/M (26.10.2005)

Respingere drept la indemnizatie de somaj. Cauza neplatii poate fi asimilata unei situatii de forta majora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Hotarare nr. 1233 din data 29.05.2012

Contestatie decizie de concediere. Reintegrarea pe postul detinut anterior. Acordarea daunelor morale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.185 din data 17.01.2012Articole Juridice

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Formularele europene in domeniul securitatii sociale
Sursa: EuroAvocatura.ro