Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  Publicat: 20 Dec 2019       303106 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


LEGE nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Monitorul Oficial 8 din 08-ian-2020)
- Legea 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Legea 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii


Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

i) cimitire - noi si extinderi.

(2) In vederea simplificarii procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de constructii provizorii prevazute la alin. (1) lit. d) , g) si h) , autorizatia de construire se emite in baza documentatiilor tehnice - D. T. cu continut simplificat in raport cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1.

(Din 14-oct-2009 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 261/2009)

Articolul 4

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si comunelor pentru executarea lucrarilor definite la art. 3, dupa cum urmeaza:

a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru lucrarile care se executa:

1. pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale;

2. in intravilanul si extravilanul unitatilor administrativ-teritoriale ale caror primarii nu au niciun angajat - functionar public cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii, in structurile de specialitate organizate conform legii;

(Din 01-mai-2016 Art. 4, litera A. , punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 53/2016)

a1) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul prealabil al secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de catre prefect in conditiile art. 55 alin. (81) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile exceptionale in care lucrarile se executa la imobile situate pe raza unitatilor administrativ-teritoriale unde consiliul local este dizolvat si primarul nu isi poate exercita atributiile:

1. ca urmare a incetarii sau suspendarii mandatului in conditiile legii;

2. In situatia in care fata de primar au fost dispuse potrivit legii penale masuri preventive, altele decat cele care determina suspendarea mandatului si care fac imposibila exercitarea de catre acesta a atributiilor prevazute de lege;

(Din 30-sep-2015 Art. 4, litera A. din capitolul I completat de Art. VII din Ordonanta urgenta 41/2015)

b) de primarii municipiilor, pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pct. 1;

c) de primarul general al municipiului Bucuresti, dupa solicitarea de catre acesta a avizului primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru:

1. executarea lucrarilor de constructii pentru investitii ce se realizeaza pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si/sau care se realizeaza in extravilan;

2. lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la: cladiri, constructii sau parti din constructii impreuna cu instalatiile, componentele artistice, parte integranta din acestea, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora, precum si alte constructii, identificate in cadrul aceluiasi imobil, clasate individual ca monument potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, imobile teren si/sau constructii, identificate prin numar cadastral, amplasate in zone construite protejate stabilite potrivit legii, cladiri cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, imobile teren si/sau constructii, identificate prin numar cadastral, cuprinse in parcelarile incluse in Lista monumentelor istorice;

3. lucrari de modernizare, reabilitare, extindere de retele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafata, de transport si distributie pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicatii - inclusiv fibra optica, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucuresti, precum si lucrari de modernizare si/sau reabilitare de strazi, care sunt in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

(Din 31-dec-2017 Art. 4, litera C. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 273/2017)

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. c) , inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor si siturilor;

(Din 11-ian-2020 Art. 4, litera D. din capitolul I modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 7/2020)

e) de primarii unitatilor administrativ-teritoriale care au in aparatul de specialitate angajati - functionari publici cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii pentru lucrarile care se executa:

(Din 01-mai-2016 Art. 4, litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 53/2016)

1. in teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pct. 1;

2. la constructiile reprezentand monumente istorice clasate sau aflate in procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, in conditiile art. 10 lit. a) si ale art. 45 alin. (4) si cu avizul arhitectului-sef al judetului;

(Din 19-mai-2005 Art. 4, litera E. , punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 119/2005)

f) [Art. 4, litera F. din capitolul I a fost abrogat la 14-oct-2009 de Art. I, punctul 5. din Legea 261/2009]

(2) [textul din Art. 4, alin. (2) din capitolul I a fost abrogat la 04-nov-2016 de Art. 1, punctul 2. din Legea 197/2016]

(3) [textul din Art. 4, alin. (3) din capitolul I a fost abrogat la 04-nov-2016 de Art. 1, punctul 2. din Legea 197/2016]

(4) [Art. 4, alin. (4) din capitolul I a fost abrogat la 14-oct-2009 de Art. I, punctul 7. din Legea 261/2009]

(5) [textul din Art. 4, alin. (5) din capitolul I a fost abrogat la 11-oct-2011 de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 85/2011]

(6) Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1) , executarea lucrarilor de foraje necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de gaze si petrol, a altor exploatari subacvatice, precum si a lucrarilor de construire a retelelor submarine de transport energetic si de comunicatii, in marea teritoriala, zona contigua sau zona economica exclusiva a Marii Negre, dupa caz, este permisa in baza actului de autoritate al autoritatii competente desemnate prin legea speciala, care tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si se emite in conditiile legislatiei specifice din domeniul gazelor, petrolului, energiei electrice si comunicatiilor, din care fac parte lucrarile, dupa caz.

(Din 12-apr-2013 Art. 4 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 81/2013)

Articolul 5

(1) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicita de catre investitor/beneficiar si se obtin de la autoritatile competente in domeniu inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatile administratiei publice competente pentru:

a) asigurarea si racordarea/bransarea la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile si amplasamentul retelelor de distributie/transport energetic din zona de amplasament;

b) racordarea la reteaua cailor de comunicatii;

c) securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei;

d) cerintele specifice unor zone cu restrictii stabilite prin reglementari speciale.

(2) Actele de autoritate emise de autoritatile competente pentru protectia mediului prevazute la art. 2 alin. (21) lit. b) si d) se solicita si se obtin de investitor/solicitant in conditiile legii.

(21) Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autoritatilor centrale privind protectia sanatatii populatiei nu este necesara pentru urmatoarele categorii de lucrari decat in situatiile speciale de derogare de la normele in vigoare prevazute de lege in care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei:

a) construirea, reabilitarea, extinderea si consolidarea de locuinte unifamiliale;

b) construirea de anexe gospodaresti;

c) construirea de imprejmuiri.

(22) Emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nu este necesara pentru urmatoarele categorii de lucrari:

a) construirea de locuinte unifamiliale;

b) construirea de anexe gospodaresti, cu exceptia celor utilizate pentru cresterea animalelor;

c) consolidari ale imobilelor existente;

d) construirea de imprejmuiri;

e) dezmembrari, comasari de terenuri.

Afişează Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 50/1991    Legea 7/2020    Legea 50/1991 actualizata 2020    Legea autorizatiilor in constructii 2020    Legea 292/2018    Legea 193/2019    Legea 117/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro