Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  Publicat: 20 Dec 2019       322943 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


LEGE nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Monitorul Oficial 8 din 08-ian-2020)
- Legea 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Legea 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii


Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.

(Din 11-ian-2020 Art. 7, alin. (16^4) din capitolul I modificat de Art. II, punctul 7. din Legea 7/2020)

(165) Prevederile alin. (16) se aplica in mod corespunzator si constructiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) daca prezinta pericol public.

(Din 02-nov-2019 Art. 7, alin. (16^2) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 19. din Legea 193/2019)

(17) Primariile pot dezafecta constructiile, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, aflate in stare avansata de degradare si care pun in pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa in conditiile alin. (16) , cu obligatia de a se intocmi documentatii specifice in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 1.

(18) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii.

(19) Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30 % din valoarea initiala a taxei de autorizare.

(20) Institutiile/Operatorii economici abilitate/abilitati prin lege sa emita avizele/acordurile prevazute la art. 5 alin. (1) au urmatoarele obligatii:

a) sa stabileasca continutul-cadru al documentatiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, lista altor documente si conditii specifice necesare, precum si modul de calcul final al taxelor/tarifelor pentru avizele/acordurile emise, pe care le pun la dispozitia publicului si autoritatilor administratiei publice competente, potrivit prezentei legi, pe pagina proprie de internet si prin afisare la sediu;

(Din 11-ian-2020 Art. 7, alin. (20) , litera A. din capitolul I modificat de Art. II, punctul 7. din Legea 7/2020)

b) sa emita avizele/acordurile, cu exceptia avizelor/ acordurilor referitoare la retelele tehnico-edilitare necesare in etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii/documentatiei specifice complete, sub sanctiunea amenzii aplicabile de catre Inspectoratul de Stat in Constructii potrivit prezentei legi;

(Din 02-nov-2019 Art. 7, alin. (20) , litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 20. din Legea 193/2019)

b1) sa ia masurile necesare pentru gestionarea legala a informatiilor clasificate, continute de documentatiile solicitate pentru emiterea avizelor-acordurilor prevazute prin certificatul de urbanism emis de institutiile prevazute la art. 43 lit. a) , inclusiv prin stabilirea unui continut-cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului prevazut la lit. b) ;

(Din 18-iul-2016 Art. 7, alin. (20) , litera B. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 7. din Legea 148/2016)

b2) sa emita avizele/acordurile referitoare la retelele tehnico-edilitare necesare in etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii/documentatiei specifice complete, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati pe zi de intarziere de 5. 000 lei;

b3) sa transmita solicitantului, in scris sau prin posta electronica, in cazul in care acesta si-a declarat adresa de corespondenta electronica, in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea documentatiei, daca sunt necesare completari la documentatia transmisa;

(Din 02-nov-2019 Art. 7, alin. (20) , litera B^1. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 21. din Legea 193/2019)

c) pentru proiectele de infrastructura transeuropeana de transport, sa emita avizele/acordurile de principiu pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, dupa caz, avizele de amplasament favorabile conditionate pentru relocarea sistemelor/retelelor de transport si de distributie a energiei electrice, gazelor naturale si a titeiului, precum si a altor retele de utilitati situate pe coridorul de expropriere, in maximum 10 zile de la data depunerii solicitarii la autoritatea emitenta pe baza planului de amplasament al obiectivului de investitii, si memoriului tehnic, care vor cuprinde in mod obligatoriu pozitionarea retelelor de utilitati sau a terenurilor afectate de scoaterea din fondul forestier.

(Din 18-mar-2016 Art. 7, alin. (20) , litera B. din capitolul I completat de Art. IV, punctul 5. din Ordonanta urgenta 7/2016)

(201) Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de catre autoritatile pentru protectia mediului competente, respectiv punctului de vedere si actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

(Din 14-oct-2009 Art. 7, alin. (20) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din Legea 261/2009)

(202) Prin exceptie de la prevederile alin. (20) lit. b) , avizul autoritatii administratiei publice centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural sau al structurilor deconcentrate ale acesteia se emite in maximum 30 de zile lucratoare de la data primirii documentatiei specifice complete.

(203) In cazul avizelor care nu sunt conditionate de analiza documentatiei intr-o comisie, orice solicitare de completare ulterioara perioadei de 5 zile lucratoare prevazuta la alin. (20) lit. b3) nu este permisa.

(204) Fac exceptie de la prevederile alin. (20) lit. b) autoritatile competente pentru protectia mediului, pentru care sunt prevazute termene speciale in conformitate cu legislatia specifica.

(205) Pentru lucrari de modificare a compartimentarilor interioare se va emite autorizatie de construire/desfiintare in baza unei documentatii de autorizare a lucrarilor cu continut simplificat, avand urmatorul cuprins: memoriu de arhitectura, releveu, propunerea de compartimentare/desfiintare si avizul proiectantului initial sau, dupa caz, expertiza tehnica pentru unitatea locativa/spatiul aflat in proprietatea solicitantului indiferent de functiune, care urmeaza sa fie supus compartimentarii interioare.

(206) Pentru lucrari de inchidere a balcoanelor/logiilor existente se va emite autorizatie de construire in baza unei documentatii de autorizare cu continut simplificat avand urmatorul cuprins: memoriu de arhitectura, releveu, fatada, propunerea de inchidere a balcoanelor/logiilor si avizul proiectantului initial sau, dupa caz, expertiza tehnica pentru unitatea locativa/spatiul aflat in proprietatea solicitantului, indiferent de functiune.

(207) Prevederile alineatelor (1) si (2) nu se aplica constructiilor expertizate si incadrate in clasele I si II de risc seismic.

(Din 02-nov-2019 Art. 7, alin. (20^1) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 22. din Legea 193/2019)

(21) Autorizatia de construire si anexele acesteia au caracter public si se pun la dispozitia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autoritatii administratiei publice emitente sau prin afisare la sediul acesteia, dupa caz.

(Din 14-oct-2009 Art. 7, alin. (21) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 261/2009)

(211) Se excepteaza de la prevederile alin. (21) autorizatiile de construire pentru lucrarile de constructii cu caracter special, daca acestea intra sub incidenta regimului informatiilor clasificate.

(Din 18-iul-2016 Art. 7, alin. (21) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 8. din Legea 148/2016)

(212) Avizele/acordurile emise in conditiile legii isi mentin valabilitatea:

a) pe toata perioada implementarii investitiilor, atat pana la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate, cat si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor, cu conditia inceperii executiei lucrarilor in termenul prevazut de lege, cu exceptia cazurilor in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt identificate elemente noi care sa impuna reluarea procedurilor de avizare prevazute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum si/sau modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acestora, dupa caz;

b) de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente pana la data emiterii autorizatiei de construire, pentru avizele/acordurile care erau in vigoare la data depunerii documentatiei respective.

(Din 02-nov-2019 Art. 7, alin. (21^1) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 23. din Legea 193/2019)

(22) In aplicarea prevederilor alin. (21) , autoritatile prevazute la art. 4 au obligatia de a respecta restrictiile impuse de legislatia in vigoare in legatura cu secretul comercial si industrial, proprietatea intelectuala, protejarea interesului public si privat, precum si fara a se aduce atingere garantarii si protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viata intima, familiala si privata, potrivit legii.

(23) Autoritatile prevazute la art. 4 fac publica emiterea autorizatiei de construire sau, dupa caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii si pun la dispozitia publicului urmatoarele informatii:

a) continutul autorizatiei de construire si al anexelor aferente, care includ toate conditiile necesare a fi indeplinite de solicitanti, sau, dupa caz, continutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

b) principalele motive si considerente pe care se bazeaza emiterea autorizatiei de construire sau, dupa caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, ca urmare a examinarii comentariilor si opiniilor exprimate de public, inclusiv informatii cu privire la desfasurarea procesului de consultare a publicului;

c) descrierea, dupa caz, a principalelor masuri pentru evitarea, reducerea si, daca este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului.

(Din 14-feb-2009 Art. 7 din capitolul I completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 214/2008)

(24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substantiala a unui drum public existent, cuprins in reteaua rutiera, nu se va emite in conditiile in care proiectele de infrastructura respective nu contin rapoartele de audit de siguranta rutiera sau de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere, dupa caz, realizate in conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, cu modificarile si completarile ulterioare.

(Din 19-iul-2012 Art. 7, alin. (23) din capitolul I completat de Art. I, punctul 38. din Legea 125/2012)

(25) La cererea beneficiarului proiectului de infrastructura transeuropeana de transport se pot emite autorizatii de construire pe loturi, sectiuni, sectoare sau obiecte de lucrari, conditionat de depunerea documentatiilor tehnice complete insotite de punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului/actul administrativ al acesteia, avizele/acordurile prevazute de certificatul de urbanism sau de avizele/acordurile de principiu/avizele de amplasament favorabile conditionate aferente, dupa caz.

(Din 18-mar-2016 Art. 7, alin. (24) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 6. din Ordonanta urgenta 7/2016)

Articolul 71

(1) In vederea eliberarii certificatului de urbanism, precum si a autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de constructii necesare derularii operatiunilor de exploatare/prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, precum si pentru executarea lucrarilor de constructii care privesc realizarea, dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea si revizia sistemelor nationale/retelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale si al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului, la solicitarea titularilor de licente/permise/autorizatii:

a) prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (4) si art. 7 alin. (1) lit. b) , terenurile care nu sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara se pot identifica prin numarul de tarla si de parcela, prin titlu de proprietate si proces-verbal de punere in posesie, precum si prin orice alta modalitate de identificare prevazuta de lege;

b) prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) , autorizatia de construire se elibereaza, cu notificarea si acordarea de despagubiri/indemnizatii proprietarilor, in conditiile legii, pe baza oricaruia dintre urmatoarele documente: contractul de inchiriere, licenta, acordul de concesiune sau acordul petrolier.

(2) Pentru executarea lucrarilor de constructii necesare derularii operatiunilor de exploatare/prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, precum si pentru executarea lucrarilor de constructii care privesc realizarea, dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea si revizia sistemelor nationale/retelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale si al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului realizate de catre titularii de licente, autorizatii si acorduri petroliere, pentru care oricare dintre urmatoarele documente: contractul de inchiriere, licenta, acordul de concesiune sau acordul petrolier tine loc de titlu asupra imobilului pentru obtinerea autorizatiei de construire, este necesara depunerea de catre beneficiar a urmatoarelor dovezi privind indeplinirea obligatiilor de notificare si acordare de indemnizatii/despagubiri, dupa cum urmeaza:

Afişează Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 50/1991    Legea 7/2020    Legea 50/1991 actualizata 2020    Legea autorizatiilor in constructii 2020    Legea 292/2018    Legea 193/2019    Legea 117/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro