Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea educatiei nationale, actualizata 2020. Legea nr. 1/2011

Legea educatiei nationale, actualizata 2020. Legea nr. 1/2011

  Publicat: 25 Dec 2019       60048 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
LEGEA nr. 1/2011 a educatiei nationale, Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea nr. 221/2019 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011;
- OUG nr. 79/2019 privind unele masuri in domeniul educatiei si pentru prorogarea unor termene.

Divizare a societatilor comerciale prin care aceasta transfera mai multor societati ansamblul patrimoniului sau.
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Forma de fuziune a persoanelor juridice constand in incorporarea patrimoniului unui subiect colectiv de drept, avand forta economica mai mica, in patrimoniul unui alt subiect colectiv de drept, avand forta economica mai mare.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Valoarea bunurilor si serviciilor utilizate intr-o economie pentru consum final si investitii.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Divizare a societatilor comerciale prin care aceasta transfera mai multor societati ansamblul patrimoniului sau.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Divizare a societatilor comerciale prin care aceasta transfera mai multor societati ansamblul patrimoniului sau.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Divizare a societatilor comerciale prin care aceasta transfera mai multor societati ansamblul patrimoniului sau.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

b) divizare .

(11) Fuziunea se poate realiza in doua moduri:

a) prin absorbtie;

b) prin contopire.

(12) Divizarea se poate realiza in doua moduri:

a) prin absorbtie;

b) prin constituirea unei noi unitati de invatamant.

Articolul 222

(1) Reorganizarea prin operatiunea fuziunii prin absorbtie se poate realiza, in cazuri justificate, prin includerea unei unitati de invatamant acreditate, denumita unitate absorbita, intr-o alta unitate de invatamant acreditata, denumita unitate absorbanta.

(2) Reorganizarea prin operatiunea fuziunii prin contopire se poate realiza, in cazuri justificate, prin unirea a doua sau a mai multor unitati de invatamant acreditate, pentru a constitui o noua unitate de invatamant acreditata.

(3) Unitatile de invatamant, supuse procesului de reorganizare prin una din operatiunile prevazute la alin. (1) sau alin. (2) , pot avea in structura componente organizatorice, de tipul: nivel de invatamant, filiera, profil cu specializari/calificari profesionale, programe de studii, care sunt autorizate sa functioneze provizoriu, pentru care, dupa reorganizare, se urmeaza procedura de acreditare in conditiile art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Finalizarea operatiunii de fuziune prin absorbtie sau prin contopire se realizeaza prin ordin al ministrului educatiei nationale, la propunerea ARACIP, pe baza constatarilor privind asigurarea standardelor de calitate, in care sunt stabilite, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, cel putin, urmatoarele elemente:

a) noua structura a unitatii de invatamant;

b) drepturile si obligatiile dobandite, dupa caz, de catre unitatea de invatamant absorbanta sau constituita prin operatiunea de fuziune prin contopire;

c) desfiintarea unitatii de invatamant absorbite integral sau, dupa caz, a unitatilor de invatamant contopite;

d) mentinerea acreditarii pentru unitatea de invatamant absorbanta, respectiv transferul acreditarii la unitatea nou-constituita prin contopire.

(5) Unitatea de invatamant absorbanta, rezultata in urma operatiunii de fuziune prin absorbtie, este acreditata si are obligatia de a solicita evaluarea periodica, in termen de cel mult un an, de la finalizarea operatiunii de absorbtie .

(6) Unitatea de invatamant nou-rezultata, in urma operatiunii de fuziune prin contopire, este acreditata si are obligatia de a solicita evaluarea periodica, in termen de cel mult un an, de la finalizarea operatiunii de contopire.

(7) Daca ARACIP constata, in urma evaluarii externe periodice, ca nu se poate asigura mentinerea standardelor de calitate, in urma procesului de reorganizare, sprijina Ministerul Educatiei Nationale in vederea identificarii unei alte solutii, in conditiile legii.

Articolul 223

(1) Divizarea prin absorbtie se poate realiza prin absorbtia de catre o unitate de invatamant acreditata, de la una sau de la mai multe unitati de invatamant acreditate, de componente organizatorice, de tipul:

a) nivel de invatamant acreditat/autorizat sa functioneze provizoriu, pe limba de predare, forma de invatamant, locatie;

b) specializare/calificare profesionala acreditata/autorizata sa functioneze provizoriu, pe limba de predare, forma de invatamant, locatie;

c) program de studii acreditat/autorizat sa functioneze provizoriu, pe limba de predare, forma de invatamant, locatie.

(2) Finalizarea operatiunii de divizare prin absorbtie se realizeaza prin ordin al ministrului educatiei nationale privind mentinerea acreditarii si a calitatii de persoana juridica a unitatii de invatamant absorbante, la propunerea ARACIP, pe baza constatarilor privind asigurarea standardelor de calitate, in care sunt stabilite cel putin urmatoarele elemente:

a) noua structura a unitatii de invatamant constituite prin operatiunea de divizare prin absorbtie;

b) mentinerea acreditarii pentru unitatea de invatamant constituita prin operatiunea de divizarea prin absorbtie;

c) drepturile si obligatiile dobandite de unitatea de invatamant absorbanta;

d) drepturile si obligatiile pastrate de unitatea/unitatile de invatamant asupra careia/carora opereaza divizarea.

(3) Unitatea de invatamant constituita prin divizarea prin absorbtie este acreditata si are obligatia de a se supune procesului de evaluare periodica, in termen de cel mult 1 an, de la finalizarea operatiunii de divizare prin absorbtie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(4) Unitatea de invatamant absorbanta constituita prin operatiunea prevazuta la alin. (1) are obligatia, dupa caz, de a parcurge procedura de acreditare prevazuta de art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru nivelurile de invatamant, filierele, profilurile, specializarile/calificarile profesionale, programele de studii, autorizate sa functioneze provizoriu, pe limba de predare, pe forma de invatamant si locatie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(5) ARACIP propune, pe baza constatarilor privind asigurarea standardelor de calitate, emiterea ordinului ministrului educatiei nationale privind mentinerea acreditarii si a calitatii de persoana juridica, pentru unitatea de invatamant de la care s-au divizat componente organizatorice.

(6) Divizarea prin constituirea unei noi unitati de invatamant se poate realiza prin divizarea din cadrul uneia sau a mai multor unitati de invatamant acreditate, dupa caz, a urmatoarelor componente organizatorice:

a) unul sau mai multe niveluri de invatamant acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, pe limba de predare, forma de invatamant si/sau locatie;

b) una sau mai multe specializari/calificari acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, pe limba de predare, forma de invatamant si/sau locatie;

c) unul sau mai multe programe de studii acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, pe limba de predare, forma de invatamant si/sau locatie.

(7) Pentru realizarea procesului de reorganizare prin operatiunea de divizare prevazuta la alin. (6) trebuie indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) unitatile care se supun operatiunii de divizare trebuie sa isi mentina in structura sa cel putin un nivel de invatamant acreditat pe limba de predare, forma de invatamant si/sau locatie;

b) unitatea de invatamant care se constituie trebuie sa cuprinda in structura sa cel putin un nivel de invatamant acreditat, pe limba de predare, forma de invatamant si/sau locatie.

(8) Finalizarea operatiunii de divizare prin constituirea unei noi unitati de invatamant se realizeaza prin ordinul ministrului educatiei nationale privind infiintarea unitatii de invatamant, la propunerea ARACIP, pe baza constatarilor privind asigurarea standardelor de calitate, in care se stabilesc drepturile si obligatiile dobandite de unitatea de invatamant nou-infiintata.

(9) Unitatea de invatamant nou-constituita prin operatiunea de divizare este acreditata si are obligatia de a se supune procesului de evaluare periodica, in termen de cel mult 1 an, de la finalizarea procesului de divizare .

(10) Mentinerea acreditarii unitatii/unitatilor de invatamant din care au fost divizate componente organizatorice de tipul celor prevazute la alin. (6) se realizeaza prin ordin al ministrului educatiei nationale privind mentinerea acreditarii si a calitatii de persoana juridica, la propunerea ARACIP, pe baza constatarilor privind asigurarea standardelor de calitate, cu obligatia de a se supune procesului de evaluare periodica, in termen de cel mult 1 an, de la finalizarea operatiunii de divizare .

(11) Unitatea de invatamant nou-constituita prin operatiunea prevazuta la alin. (6) are obligatia, dupa caz, de a parcurge procedura de acreditare prevazuta de art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru nivelurile de invatamant, specializarile/calificarile profesionale, programele de studii autorizate sa functioneze provizoriu, pe limba de predare, forma de invatamant si/sau locatie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Articolul 224

Prin exceptie de la prevederile art. 221, reorganizarea unitatilor de invatamant militar preuniversitar se realizeaza in baza unei metodologii aprobate prin ordin comun de catre ministrul educatiei nationale, ministrul apararii nationale, ministrul afacerilor interne si ministrul justitiei.

(Din 18-iun-2018 Art. 22 din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta 48/2018)

Articolul 23

(1) Sistemul national de invatamant preuniversitar cuprinde urmatoarele niveluri:

a) educatia timpurie (0-6 ani) , formata din nivelul anteprescolar (0-3 ani) si invatamantul prescolar (3-6 ani) , care cuprinde grupa mica, grupa mijlocie si grupa mare;

b) invatamantul primar, care cuprinde clasa pregatitoare si clasele I-IV;

Afişează Legea educatiei nationale, actualizata 2020. Legea nr. 1/2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 1/2011    Legea 1/2011 actualizata    Legea 1/2011 actualizata 2020    Legea educatiei nationale actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Principiul repararii integrale a prejudiciului suferit ca efect al esalonarii titlurilor executorii impune si acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia I Civila, Decizia civila nr. 132/A/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Calitatea procesuala pasiva in litigiile cadrelor didactice avand ca obiect plata salariilor si a dobanzilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila, Decizia civila nr. 93/A/2017, in sedinta publica din 25.01.2017

Necompensarea in bani a zilelelor de concediu neefectuate
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures, Sectia I Civila, Sentinta nr. 505 din data de 15.04.2016

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Constatare prin hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava, Sectia I Civila, Decizia nr. 390 din data de 07.04.2016

Angajarea raspunderii patrimoniale a angajatului se poate realiza doar in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Aplicabilitatea legislatiei muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava, Sectia I Civila, Decizia nr. 433 din data de 19 aprilie 2016Articole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu