Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea educatiei nationale, actualizata 2020. Legea nr. 1/2011

Legea educatiei nationale, actualizata 2020. Legea nr. 1/2011

  Publicat: 25 Dec 2019       60049 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
LEGEA nr. 1/2011 a educatiei nationale, Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea nr. 221/2019 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011;
- OUG nr. 79/2019 privind unele masuri in domeniul educatiei si pentru prorogarea unor termene.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Materialul de conceptie pregatitor reprezinta materializarea in limbaj natural a ideii si a activitatii de analiza, materializare ce poate contine:
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

(6) Absolventii invatamantului gimnazial care intrerup studiile pot fi cuprinsi, pana la implinirea varstei de 26 de ani, intr-un program de pregatire profesionala, in vederea dobandirii unei calificari profesionale.

(Din 06-apr-2018 Art. 33, alin. (6) din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 82/2018)

(61) [textul din Art. 33, alin. (6^1) din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 a fost abrogat la 06-apr-2018 de Art. 1, punctul 7. din Legea 82/2018]

(7) Programele de pregatire profesionala, prevazute la alin. (6) , pot fi organizate prin unitatile de invatamant de stat si particulare sau confesionale acreditate si sunt gratuite pentru persoanele care intra in aceste programe organizate in invatamantul de stat pana la implinirea varstei de 26 de ani.

(Din 23-nov-2016 Art. 33, alin. (7) din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 81/2016)

(71) Unitatile de invatamant de stat in care se organizeaza invatamant profesional sunt stabilite de inspectoratele scolare, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale privind invatamantul profesional, precum si la solicitarile operatorilor economici si ale structurilor asociative interesate in formarea profesionala prin invatamantul profesional.

(Din 06-apr-2018 Art. 33, alin. (7^1) din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 82/2018)

(8) [textul din Art. 33, alin. (8) din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 a fost abrogat la 30-dec-2014 de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 94/2014]

(9) [textul din Art. 33, alin. (9) din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 a fost abrogat la 30-dec-2014 de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 94/2014]

(10) Statul sustine invatamantul profesional si invatamantul liceal - filiera tehnologica sau vocationala, prin:

a) recunoasterea in invatamantul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute in cadrul invatamantului liceal - filiera tehnologica sau vocationala, in baza unui regulament propriu;

(Din 24-oct-2011 Art. 33, alin. (10) , litera A. din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011)

b) finantarea partiala la scolarizarea in cadrul scolilor postliceale de stat;

c) burse speciale si alte forme de sprijin material .

Articolul 331

(1) Invatamantul profesional si tehnic, inclusiv dual, se organizeaza pentru dobandirea de cunostinte, deprinderi si competente preponderent pentru ocuparea unui loc de munca pentru calificari profesionale de nivel 3, 4 si 5, conform Cadrului national al calificarilor. Invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 si 5 se organizeaza incepand cu anul scolar 2019-2020.

(2) Absolventii invatamantului profesional si tehnic, inclusiv dual, care promoveaza examenul de certificare a calificarii profesionale dobandesc certificat de calificare profesionala pentru nivel 3, 4 sau 5, conform Cadrului national al calificarilor, si suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(3) Absolventii invatamantului profesional, inclusiv dual, care promoveaza examenul de certificare a calificarii profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pot continua studiile in invatamantul liceal pentru dobandirea unei calificari de nivel 4, conform Cadrului national al calificarilor, in conditiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(4) Pot avea acces la o calificare profesionala de nivel 5 al Cadrului national al calificarilor absolventi ai invatamantului liceal si/sau absolventi cu certificat de calificare profesionala de nivel 4 al Cadrului national al calificarilor, in conditiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(5) Absolventii de invatamant profesional si tehnic, inclusiv dual, care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinsi in programe de pregatire pentru finalizarea nivelului de invatamant liceal. Conditiile de acces, continutul si durata acestor programe de pregatire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(Din 06-apr-2018 Art. 33^1 din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 82/2018)

Articolul 332

(1) Invatamantul dual se organizeaza in unitati de invatamant de stat, particulare sau confesionale in baza unui contract de parteneriat care se incheie intre unul sau mai multi operatori economici sau asociatie/consortiu de operatori economici, unitatea de invatamant si unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea scolara.

(2) Contractul-cadru de parteneriat se reglementeaza prin metodologie specifica elaborata de Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, cu consultarea prealabila a reprezentantilor desemnati ai operatorilor economici si ai structurilor asociative, inclusiv ale autoritatilor administratiei publice locale, si aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(Din 06-apr-2018 Art. 33^2, alin. (2) din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 82/2018)

(3) Pentru pregatirea profesionala, fiecare elev major respectiv parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului minor, incheie un contract de pregatire practica individuala cu operatorul economic si unitatea de invatamant, reglementat prin metodologie specifica elaborata de Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, cu consultarea prealabila a reprezentantilor desemnati ai operatorilor economici, ai structurilor asociative si ai consortiilor si aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(Din 06-apr-2018 Art. 33^2, alin. (3) din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 82/2018)

SECTIUNEA 9: Invatamantul militar preuniversitar

Articolul 34

(1) Invatamantul preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala este invatamant de stat, parte integranta a sistemului national de invatamant, si cuprinde: invatamant liceal militar si invatamant postliceal pentru formarea maistrilor militari, a subofiterilor, agentilor de politie si agentilor de penitenciare.

(2) Structura organizatorica, profilurile, specializarile/calificarile profesionale, cifrele anuale de scolarizare si criteriile de selectionare a candidatilor pentru invatamantul preuniversitar militar din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se propun Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului de ministerele interesate si de alte institutii cu responsabilitati in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale potrivit fiecarei arme, specializari si forme de organizare a invatamantului si se aproba conform prevederilor prezentei legi valabile pentru institutiile de invatamant civil.

(3) Planurile-cadru de invatamant pentru invatamantul liceal militar se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, si sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Planurile-cadru de invatamant pentru invatamantul postliceal din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se elaboreaza de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei si alte institutii cu atributii in domeniile apararii, ordinii publice si securitatii nationale, in conformitate cu standardele nationale elaborate de institutiile responsabile cu asigurarea calitatii, si se avizeaza de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(4) Programele scolare pentru disciplinele de specialitate militara se elaboreaza de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei si de alte institutii cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale si se aproba de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Articolul 35

Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei si alte institutii cu atributii in domeniile apararii, ordinii publice si securitatii nationale coordoneaza si controleaza unitatile de invatamant militar preuniversitar, impreuna cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

Articolul 36

Conducerea operativa a unitatilor de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se asigura de comandantul/directorul numit prin ordin al conducatorilor ministerelor si institutiilor de ordine publica si siguranta nationala, care este si presedintele consiliului de administratie/consiliului de conducere . In activitatea de conducere, comandantul/directorul este ajutat de loctiitorul comandantului pentru invatamant/directorul adjunct. Directorul adjunct/Loctiitorul comandantului pentru invatamant este si presedintele consiliului profesoral.

Articolul 37

(1) Personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se constituie din personalul didactic prevazut in prezenta lege si din corpul instructorilor militari, de ordine si securitate publica.

(2) Personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul militar de aparare, ordine publica si securitate nationala are drepturile si indatoririle care decurg din prezenta lege si din calitatea de cadru militar in activitate, respectiv de functionar public cu statut special.

(3)

(Din 09-iul-2018 Art. 37, alin. (3) din titlul II, capitolul II, sectiunea 9 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 307/2018)

[textul din Art. 37, alin. (3) din titlul II, capitolul II, sectiunea 9 a fost abrogat la 23-aug-2018 de Actul din Decizia 307/2018]

Articolul 38

Finantarea invatamantului preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala este asigurata de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei si alte institutii cu atributii in domeniile apararii, informatiilor, ordinii publice si securitatii nationale din fondurile alocate din bugetul de stat .

Articolul 39

Certificatele de absolvire si competente profesionale dau dreptul detinatorilor legali, dupa trecerea in rezerva, in conditiile legii, sa ocupe functii echivalente cu cele ale absolventilor institutiilor civile de invatamant cu profil apropiat si de acelasi nivel.

Articolul 40

Institutiile de invatamant preuniversitar din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si specializarile/calificarile profesionale din cadrul acestora se supun mecanismelor de asigurare a calitatii, ca si institutiile de invatamant civil.

Articolul 41

Afişează Legea educatiei nationale, actualizata 2020. Legea nr. 1/2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 1/2011    Legea 1/2011 actualizata    Legea 1/2011 actualizata 2020    Legea educatiei nationale actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Principiul repararii integrale a prejudiciului suferit ca efect al esalonarii titlurilor executorii impune si acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia I Civila, Decizia civila nr. 132/A/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Calitatea procesuala pasiva in litigiile cadrelor didactice avand ca obiect plata salariilor si a dobanzilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila, Decizia civila nr. 93/A/2017, in sedinta publica din 25.01.2017

Necompensarea in bani a zilelelor de concediu neefectuate
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures, Sectia I Civila, Sentinta nr. 505 din data de 15.04.2016

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Constatare prin hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava, Sectia I Civila, Decizia nr. 390 din data de 07.04.2016

Angajarea raspunderii patrimoniale a angajatului se poate realiza doar in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Aplicabilitatea legislatiei muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava, Sectia I Civila, Decizia nr. 433 din data de 19 aprilie 2016Articole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu