Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

  Publicat: 29 Dec 2019       26864 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


ORDONANTA DE URGENTA nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(Din 28-nov-2014 Art. 29, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 25. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(5) La solicitarea vizei de intrare in Romania strainii trebuie sa se prezinte personal la autoritatile competente sa acorde viza.

(6) Pot face exceptie de la prevederile alin. (3) si (5) personalitatile marcante ale vietii sociale, culturale, politice sau economice ori cazurile in care strainii trebuie sa parcurga o distanta foarte mare pentru a se prezenta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular si numai daca nu exista niciun dubiu cu privire la buna-credinta a solicitantului, precum si in cazul unor grupuri organizate, cand un organism recunoscut si demn de incredere raspunde de buna-credinta a solicitantilor.

NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

"- Art. 29: Conditii cu privire la solicitarea vizei de lunga sedere

(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(1) Cererea de acordare a vizei de lunga sedere trebuie sa fie insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, care indeplineste conditiile de valabilitate, potrivit art. 28 alin. (2) , in care sa poata fi aplicata viza, de documente care sa justifice scopul si conditiile calatoriei, precum si de dovada ca strainul poseda mijloace de intretinere pe timpul sederii in Romania si pentru a parasi teritoriul Romaniei.

(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(2) Pot fi acceptate ca dovada a mijloacelor de intretinere sumele de bani in valuta convertibila, cecurile de calatorie, carnetele de cec asupra unui cont in devize, cartile de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult doua zile inaintea solicitarii vizei de lunga sedere, sau orice alte mijloace care dovedesc existenta resurselor financiare corespunzatoare.

(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

a) nu este depusa cu cel mult 3 luni inainte de data preconizata a sosirii in Romania;

(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

b) solicitantul nu prezinta formularul de cerere completat, semnat si doua fotografii conforme standardelor;

c) atunci cand taxa de viza nu a fost platita.

(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(5) La solicitarea vizei de lunga sedere, strainii trebuie sa se prezinte personal la autoritatile competente sa acorde viza.

(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(6) Pot face exceptie de la prevederile alin. (3) si (5) personalitatile marcante ale vietii sociale, culturale, politice sau economice, strainii care trebuie sa parcurga o distanta foarte mare pentru a se prezenta la misiunea diplomatica ori la oficiul consular si numai daca nu exista dubiu cu privire la buna-credinta a solicitantului, precum si grupurile organizate, cand un organism recunoscut si demn de incredere raspunde de buna-credinta a solicitantilor. A

(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(3) La depunerea cererii de acordare a vizei de lunga sedere, solicitantul este, de regula, chemat la interviu.

(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(4) Cererea de acordare a vizei de lunga sedere nu se preia, fiind considerata inadmisibila, iar examinarea dosarului de viza este oprita, in urmatoarele cazuri:

(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

Articolul 291: Cooperarea cu prestatorii externi de servicii

(1) Prin exceptie de la art. 29 alin. (5) , cererile de acordare a vizelor pot fi depuse si prin intermediul prestatorilor externi de servicii contractati de Ministerul Afacerilor Externe potrivit legii.

(2) Conditiile si modalitatile de cooperare cu prestatorii externi de servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(Din 16-mai-2018 Art. 29^1, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 652/2018)

(3) Prestatorilor externi de servicii nu li se permite accesul la Sistemul national de informatii privind vizele si nu le pot fi delegate atributii privind examinarea cererilor, efectuarea interviurilor cu solicitantii de vize, decizia asupra cererilor, tiparirea si aplicarea colantelor de vize.

(4) Pe baza contractelor de cooperare incheiate cu Ministerul Afacerilor Externe, prestatorii externi de servicii pot indeplini, dupa caz, una sau mai multe dintre urmatoarele sarcini:

a) furnizarea de informatii privind conditiile de acordare a vizelor si formularele pentru cererile de viza;

b) informarea solicitantului cu privire la documentele justificative solicitate, pe baza unei liste de control;

c) colectarea datelor, inclusiv, dupa caz, a elementelor biometrice de identificare si a cererilor de acordare a vizelor, precum si transmiterea acestora, in conditiile legii, catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei competente;

d) perceperea taxelor de viza si transferul acestora catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei competente;

e) gestionarea programarilor pentru prezentarea in persoana la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei competente;

f) depunerea si ridicarea documentelor de calatorie la si de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei si returnarea acestora solicitantilor.

(5) Ministerul Afacerilor Externe urmareste ca taxele suplimentare de servicii percepute de prestatorii externi de servicii sa fie proportionale cu cheltuielile suportate de acestia pentru indeplinirea sarcinilor care le-au fost incredintate si sa nu depaseasca jumatate din cuantumul taxei aferente procesarii unei cereri de viza.

(6) Cooperarea cu prestatorii externi de servicii nu exclude posibilitatea depunerii cererilor de acordare a vizei direct la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

(7) In eventualitatea incetarii cooperarii cu un prestator extern de servicii, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei competente asigura continuitatea furnizarii de servicii complete in materie de acordare a vizelor.

(Din 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 26. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, art. 291 se abroga.

(Din 28-nov-2014 Art. 29^1 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 5. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

Articolul 30: Organele competente sa acorde viza romana

(1) Viza romana se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

(2) Lista statelor ai caror cetateni au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriul Romaniei este cea prevazuta in anexa nr. I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor externe si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr. 81 din 21 martie 2001.

(3) Viza de scurta sedere se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, astfel:

a) fara aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii care provin din statele prevazute in lista mentionata la alin. (2) , pentru care nu este necesara procedura invitatiei;

b) cu aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii care provin din statele mentionate in lista prevazuta la art. 37 alin. (2) , precum si in cazul in care sunt necesare verificari suplimentare pentru solutionarea cererilor depuse de strainii care provin din statele prevazute in lista mentionata la alin. (2) , pentru care nu este necesara procedura invitatiei.

Afişează OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 194/2002    Vize de sedere in Romania    Permise de munca 2020    Drept de sedere    Permise de munca BREXIT    permis de sedere in scop de detasare    OUG 194/2002 actualizata 2020    Permis de sedere    Permis de sedere BREXIT

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SENTINTA CIVILA NR. 1527/07. 04. 2009