Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

  Publicat: 29 Dec 2019       27550 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


ORDONANTA DE URGENTA nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instalatii sau infrastructura necesare pentru a ajunge la clienti si / sau pentru a permite concurentilor sa-si exercite activitatile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Acord si Conventie). Prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg si Olanda au convenit sa renunte treptat la controlul la frontierele comune si sa introduca libera circulatie pentru toti cetatenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terte tari.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Articolul 5: Politica in domeniul imigratiei

(1) Anual, prin hotarare a Guvernului, se stabilesc:

a) [Art. 5, alin. (1) , litera A. din capitolul I a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014]

b) cuantumul alocatiilor necesare pentru hranirea, intretinerea si cazarea in centre, precum si al celor pentru asistenta medicala si spitalizare;

c) cuantumul sumelor reprezentand mijloacele corespunzatoare atat pentru intretinerea pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) .

(2) Guvernul poate stabili, prin hotarare, ori de cate ori este cazul, introducerea ori suspendarea unor facilitati pe termen scurt, la acordarea dreptului de a intra sau, dupa caz, la prelungirea dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei, pentru anumite categorii de straini, precum si perioadele pentru care se acorda, respectiv se suspenda aceste facilitati . Pe termen lung, Guvernul stabileste strategia nationala in domeniul imigratiei.

(3) Guvernul Romaniei, prin institutiile abilitate, transmite Comisiei Europene si guvernelor celorlalte state membre in timp util si nu mai tarziu de momentul in care sunt facute publice, informatii privind:

a) proiectele de acte normative care propun masuri cu privire la lucratorii din state terte si membrii lor de familie, in ceea ce priveste intrarea, sederea si angajarea in munca, precum si realizarea egalitatii de tratament in conditiile de viata si de munca, drepturile salariale si alte drepturi economice, promovarea integrarii in forta de munca autohtona si in societate si returnarea voluntara in tara de origine a unor astfel de persoane;

b) proiecte de acorduri cu privire la subiectele prevazute la lit. a) , precum si proiectele de acorduri de cooperare pe care intentioneaza sa le negocieze sau sa le renegocieze cu state terte, cand aceste acorduri contin prevederi referitoare la subiectele mentionate la lit. a) ;

c) proiecte de acorduri privind conditiile de sedere si angajare in munca a propriilor cetateni care lucreaza in state terte si a membrilor de familie ai acestora, pe care intentioneaza sa le negocieze sau sa le renegocieze cu statele respective.

(4) Guvernul Romaniei transmite Comisiei Europene si guvernelor celorlalte state membre textele actelor normative in vigoare, precum si textele acordurilor incheiate cu state terte, care reglementeaza subiectele mentionate la alin. (3) lit. a) .

CAPITOLUL II: Dispozitii generale privind intrarea, sederea si iesirea strainilor

SECTIUNEA 1: Intrarea strainilor pe teritoriul Romaniei

Articolul 6: Conditii cu privire la intrarea strainilor

(1) Intrarea pe teritoriul Romaniei poate fi permisa strainilor care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul roman;

b) poseda viza sau permis de sedere acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta sau, dupa caz, poseda orice autorizatie care confera titularului drept de tranzit ori de sedere pe teritoriul Romaniei in baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii si aplicabile pentru Romania, daca prin intelegeri internationale nu s-a stabilit altfel;

(Din 31-iul-2011 Art. 6, alin. (1) , litera B. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 157/2011)

c) prezinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, documente care justifica scopul si conditiile sederii lor si care fac dovada existentei unor mijloace corespunzatoare atat pentru intretinere pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat in care exista siguranta ca li se va permite intrarea;

d) prezinta garantii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinatie sau ca vor parasi teritoriul Romaniei, in cazul strainilor aflati in tranzit;

e) pe numele lor nu sunt introduse semnalari in Sistemul informatic national de semnalari in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman;

(Din 28-nov-2014 Art. 6, alin. (1) , litera E. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 5. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

f) [Art. 6, alin. (1) , litera F. din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 9. din Legea 157/2011]

g) pe numele lor nu sunt introduse semnalari in Sistemul de informatii Schengen in scopul refuzului intrarii;"

(Din 28-nov-2014 Art. 6, alin. (1) , litera G. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 5. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

h) nu sunt semnalati de autoritatile competente ca prezinta un pericol pentru apararea si securitatea nationala, ordinea si sanatatea publica;

(Din 10-nov-2018 Art. 6, alin. (1) , litera H. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 247/2018)

(2) Cetatenilor straini - membri de familie ai cetatenilor romani, precum si strainilor titulari ai unui drept de sedere permanenta pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene ii se permite intrarea pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d) .

(21) Cetatenilor straini titulari ai unui permis de mic trafic de frontiera li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) .

(Din 01-mar-2010 Art. 6, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 12/2010)

(3) Strainilor care stationeaza in zonele de tranzit international ale aeroporturilor, in zonele de tranzit la frontiera de stat sau in centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit, precum si strainilor imbarcati pe navele ori ambarcatiunile ancorate in porturi maritime si fluviale sau care se afla in tranzit pe Dunare ori in apele de frontiera nu li se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la conditiile de intrare si de sedere a strainilor pe teritoriul Romaniei.

(Din 31-iul-2011 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 157/2011)

NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, alin. 3 art. 6 va avea urmatorul cuprins: A(3) Strainilor care stationeaza in zonele de tranzit international ale aeroporturilor, in zonele de tranzit la frontiera de stat sau in centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit, precum si strainilor care nu debarca de pe navele ori ambarcatiunile ancorate in porturi maritime si fluviale nu li se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la conditiile de intrare si de sedere a strainilor pe teritoriul Romaniei. A

(Din 28-nov-2014 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 43, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(4) Intrarea strainilor pe teritoriul Romaniei se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului international de persoane .

(5) Trecerea frontierei de stat de catre straini se poate face si prin alte locuri, in conditiile stabilite in acorduri si intelegeri bilaterale, sau prin alte puncte de trecere a frontierei, numai cu aprobarea autoritatii competente.

(Din 31-iul-2011 Art. 6, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 157/2011)

Articolul 7: Obligatiile transportatorilor

(1) Este interzisa aducerea in Romania de catre companiile de transport aeriene, navale sau terestre a strainilor fara documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate sau ascunsi in mijloacele de transport ori care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) .

(Din 31-iul-2011 Art. 7, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 157/2011)

(2) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (1) , compania de transport respectiva este obligata sa asigure transportul imediat al strainilor in cauza la locul de imbarcare sau intr-un alt loc pe care strainii il accepta si unde sunt acceptati. Daca acest lucru nu este posibil, transportatorul este obligat sa asigure cheltuielile determinate de acordarea drepturilor prevazute la art. 9 alin. (4) , precum si cele de punere in executare a masurii nepermiterii intrarii in Romania.

(Din 28-nov-2014 Art. 7, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(3) Obligatiile prevazute la alin. (2) sunt aplicabile si companiilor de transport cu care sosesc in Romania strainii aflati in tranzit, daca:

a) transportatorul care urmeaza sa-i preia pentru a-i duce in tara de destinatie refuza sa-i imbarce;

b) autoritatile statului de destinatie nu permit intrarea strainilor si ii returneaza in Romania.

Articolul 8: Nepermiterea intrarii in Romania

Afişează OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 194/2002    Vize de sedere in Romania    Permise de munca 2020    Drept de sedere    Permise de munca BREXIT    permis de sedere in scop de detasare    OUG 194/2002 actualizata 2020    Permis de sedere    Permis de sedere BREXIT

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SENTINTA CIVILA NR. 1527/07. 04. 2009