Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020

  Publicat: 15 Jan 2020       39731 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/2018, actualizata 2020, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin:
- Ordonanta de urgenta nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 09-ian-2020.

Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Comune, orase, municipii si judete.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
A fost promulgat la 11.09.1865
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Domeniu de activitate in care conditiile sunt de asemenea natura incat
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia incetarii raporturilor de munca sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

Articolul 42

(1) Nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (3) , art. 35 alin. (3) , art. 36 alin. (2) - (4) , art. 37-39 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50. 000 lei la 100. 000 lei.

(Din 09-ian-2020 Art. 42, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 1/2020)

(2) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii se fac de catre organele de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice si de Curtea de Conturi .

(3) Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile legale care reglementeaza regimul juridic al contraventiilor.

Articolul 43

Operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, distribuie si vireaza in conditiile legii, in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2018, sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat, in cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alte rezerve, in conditiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, regasite in conturile de disponibilitati banesti existente in casa si conturi la banci precum si cele aferente investitiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 si care la aceeasi data nu sunt angajate, prin contracte de achizitie, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finantare .

Articolul 44

Prevederile art. 19 lit. b) si c) ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, se aplica in mod corespunzator si in perioada 2019-2021.

Articolul 45

Prevederile art. 10 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 80/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in anul 2019.

Articolul 46

(1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, prim-ministrul si ministrul finantelor publice semneaza o declaratie de raspundere prin care se atesta, exclusiv, corectitudinea si integralitatea informatiilor din Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2019-2021.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicata, prim - ministrul si ministrul finantelor publice semneaza o declaratie ce atesta exclusiv incadrarea proiectului de buget pe anul 2019 si perspectiva 2020-2022 in tintele, obiectivele si prioritatile asumate prin Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2019-2021.

(3) Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicata, nu se aplica pentru planificarea bugetara pe anul 2019 si perspectiva 2020-2022.

Articolul 47

(1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2019, incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoarea a legii bugetului de stat pe anul 2019, ministrul finantelor publice poate aproba lunar, pana la finele lunii in curs pentru luna urmatoare, limite lunare de credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finantati integral de la bugetul de stat, in cadrul carora ordonatorii principali de credite deschid si repartizeaza credite bugetare pentru bugetul propriu si pentru institutiile publice subordonate.

(2) In vederea mentinerii echilibrului bugetar, in anul 2019, incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoarea a legii bugetului de stat pe anul 2019, ministrul finantelor publice poate aproba limite lunare pentru creditele de angajament, pentru ordonatorii principali de credite finantati integral de la bugetul de stat, in cadrul carora pot fi incheiate angajamente legale pe tot parcursul anului 2019 pentru bugetul propriu si pentru institutiile publice subordonate.

(3) Se autorizeaza ministrul finantelor publice sa aprobe modificarea limitelor unor ordonatori principali de credite stabilite potrivit alin. (1) si (2) in cazuri deosebite si pe baza fundamentarilor justificate, precum si ca urmare a utilizarii, in conditiile legii, a fondurilor la dispozitia Guvernului.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica in mod corespunzator si in anii 2020 si 2021.

(Din 09-ian-2020 Art. 47, alin. (3) din capitolul II completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 1/2020)

Articolul 48

(1) Ordonatorul principal de credite aproba in bugetul Politiei Romane, Politiei de Frontiera Romane si Directiei Generale Anticoruptie un depozit in lei sau in valuta pentru actiunile structurilor specializate privind pregatirea, organizarea, asigurarea suportului logistic si/sau punerii in executare a actiunilor privind protectia martorilor, constatarea infractiunilor flagrante, folosirea investigatorilor sub acoperire, colaboratorilor ori informatorilor, testarea integritatii profesionale a personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum si pentru actiunile privind utilizarea metodelor speciale de supraveghere sau cercetare prevazute de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de legile de organizare si functionare a acestora.

(2) Depozitul prevazut la alin. (1) se constituie la capitolul 61. 01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 20 "Bunuri si servicii", alineatul 20. 30. 30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" si se stabileste in limita bugetului aprobat institutiilor care fac parte din structurile specializate, conform prevederilor legale.

(3) In contabilitatea generala, documentele privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor din depozitul prevazut la alin. (1) , aprobate de ordonatorul de credite sau persoana imputernicita conform prevederilor legale in vigoare, reprezinta documentele justificative de trecere imediata pe cheltuieli .

(4) Modul de planificare, evidenta, utilizare, justificare si control al depozitului prevazut la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Articolul 49

In perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019 se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, cu modificarile ulterioare.

Articolul 50

In perioada 2019-2021 nu se aplica prevederile art. 8 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 51

Termenul prevazut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2021, inclusiv.

Articolul 52

Termenul prevazut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2021, inclusiv.

Articolul 53

(1) Incepand cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevazuti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010. cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a plati o taxa lunara reprezentand 2% calculata la totalul taxelor de participare incasate lunar.

(2) Taxa mentionata la alin. (1) se calculeaza, se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au incasat taxele de participare.

(3) Modalitatea de calcul al taxei prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Modalitatea de declarare si plata a taxei prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(Din 15-feb-2019 Art. 53, alin. (3) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 38/2019)

CAPITOLUL III: Modificarea si completarea unor acte normative

Articolul 54

- Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"- Art. 4

(1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza integral din venituri proprii. "

Articolul 55

Dupa alineatul (4) al articolului 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (41) , cu urmatorul cuprins:

" (41) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) , personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control din invatamant beneficiaza:

a) incepand cu 1 ianuarie 2019 de prima transa de 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018;

b) incepand cu 1 ianuarie 2020 de a doua transa de 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018;

Afişează OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 114/2018    OUG 1/2020    OUG 114/2018 actualizata 2020    OUG 114/2018 aplicabila in 2020    OUG 114/2018 modificata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro