Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

  Publicat: 14 Feb 2020       3725 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

(21) Membrilor Consiliului le sunt aplicabile toate drepturile, beneficiile si obligatiile specifice functiei publice."

13. La articolul 48, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Verificarea anuala a starii de sanatate aprofundata a consilierilor de solutionare include si examen psihologic si, dupa caz, examen psihiatric la indicatia medicului de medicina muncii."

14. Dupa articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu urmatorul cuprins:

"Art. 481. -

(1) Constatarea abaterilor disciplinare savarsite de membrii Consiliului revine comisiei de disciplina care se constituie in cadrul Consiliului.

(2) Comisia de disciplina are un numar de 3 membri, dintre care unul este numit de presedintele Consiliului, unul este ales de membrii Consiliului, cu majoritate simpla, si un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) La propunerea comisiei de disciplina, sanctiunile disciplinare se aplica de presedintele Consiliului, cu exceptia sanctiunii destituirii din functia publica, care se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica."

15. La articolul 50, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) In termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia sa o publice in SEAP".

16. La articolul 50, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) In cazul procedurilor de atribuire a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica contestatia si celorlalti operatori economici interesati/implicati in procedura, in termen de o zi lucratoare de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevazut de legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz."

17. La articolul 50, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Prevederile art. 17 alin. (3) si art. 19 alin. (1) se aplica in mod corespunzator."

18. La articolul 51, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile lucratoare de la comunicare . Recursul se judeca de sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, in complet specializat in achizitii publice."

19. Dupa articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 52, cu urmatorul cuprins:

"Art. 52. -

(1) Contestatia introdusa la instanta judecatoreasca competenta se taxeaza conform prevederilor art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz.

(2) Recursul formulat impotriva hotararii de solutionare a contestatiei se taxeaza cu 50% din taxa prevazuta la art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz.

(3) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru prevazuta la alin. (2) recursurile formulate de autoritatile contractante.

(4) Prevederile art. 56 alin. (5) sunt aplicabile in mod corespunzator."

20. La articolul 55, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Hotararea pronuntata in cazul litigiilor de la art. 53 alin. (1) poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile lucratoare de la comunicare, la sectia contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, care judeca in complet specializat in achizitii publice. Recursul este solutionat de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 30 de zile lucratoare de la data sesizarii legale a instantei.

(4) Calea de atac prevazuta la alin. (3) si (31) suspenda executarea si se judeca de urgenta si cu precadere, fiind aplicabile in mod corespunzator dispozitiile art. 50 alin. (5) si (6).

(5) In caz de admitere a recursului, respectiv a apelului, instanta rejudeca, in toate cazurile, litigiul in fond ."

21. La articolul 55, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"(31) Hotararea pronuntata in cazul litigiilor de la art. 53 alin. (11) poate fi atacata numai cu apel, in termen de 10 zile de la comunicare, la instanta ierarhic superioara. Apelul este solutionat de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 30 de zile lucratoare de la data sesizarii legale a instantei."

22. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 56. -

(1) Cererile introduse la instantele judecatoresti potrivit prevederilor prezentului capitol se taxeaza cu 2% din valoarea estimata a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care procedura de atribuire este organizata pe loturi, taxele de timbru se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot contestat. In cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, cuantumul taxei judiciare se raporteaza la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intentioneaza a se atribui in baza acordului-cadru respectiv.

(3) Recursul/apelul se taxeaza cu 50% din taxa prevazuta la alin. (1) si/sau alin. (2), dupa caz.

(4) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru prevazuta la alin. (1) si/sau alin. (2) recursurile formulate de autoritatile contractante.

(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare."

23. La articolul 611, alineatele (1), (2), (5) - (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sesizarii Consiliului, o cautiune stabilita dupa cum urmeaza:

a) 2% din valoarea estimata a contractului, in cazul in care aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei;

b) 2% din valoarea ofertei declarate castigatoare in cadrul raportului procedurii, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 88.000 lei;

c) 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei;

d) 2% din valoarea ofertei declarate castigatoare in cadrul raportului procedurii, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 880.000 lei.

(2) In cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) se raporteaza la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intentioneaza a se atribui in baza acordului-cadru respectiv.

. . . . . . . . . .

(5) Cautiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii CNSC. Cautiunea nu se restituie celui care a depus-o in masura in care autoritatea contractanta face dovada ca asupra acesteia a formulat cerere in fata instantei pentru plata despagubirii cuvenite pana la implinirea termenului de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii.

(6) Cererea de restituire se depune la CNSC si la autoritatea contractanta dupa expirarea termenului reglementat la alin. (5). Cu toate acestea, cautiunea se restituie de indata daca autoritatea contractanta declara in mod expres ca nu urmareste obligarea contestatorului care a constituit cautiunea la despagubiri pentru prejudiciile cauzate ca urmare a depunerii contestatiei.

(7) Consiliul, dupa caz, se pronunta asupra cererii de restituire a cautiunii cu respectarea principiilor reglementate la art. 15, in termen de 5 zile, printr-o incheiere supusa plangerii la instanta competenta potrivit art. 32 alin. (1) sau (2) in termen de 5 zile de la comunicare . Plangerea este suspensiva de executare ."

24. La articolul 611, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

"(21) In cazul unei proceduri de atribuire impartite pe loturi, prevederile alin. (1) se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot contestat.

(22) In cazul in care procedura de atribuire a acordului-cadru este organizata pe loturi, prevederile alin. (1) se raporteaza la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intentioneaza a se atribui in baza acordului-cadru respectiv aferent fiecarui lot contestat."

25. Articolul 612 se abroga.

Afişează OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 23/2020    Achizitii publice    contract de achizitie publica    contract de achizitie publica 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia Curtii Constitutionale nr. 738/2018 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Contract de achizitie publica. Inserarea unei clauze arbitrale. Nelegalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.3483 din 29 iunie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

SEAP. Contestatie privind atribuirea de servicii publice. Oferta cea mai avantajoasa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.908 din data 29.10.2009

Incheierea unui act aditional la un contract de achizitie publica aflat in curs de executare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 34/2006
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1126 din 1 martie 2012

Termenul de contestare a procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2211/28.10.2010

Achizitii publice. Vicierea sistemului de evaluare a ofertelor. Consecinte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - decizia nr. 366/CA din 10 iulie 2008

Achizitii publice. Momentul de la care curge termenul de constatare. Termen aplicabil in raport de calificarea contractului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizie nr. 458/RC/2008

Achizitii publice. Lucrari de impadurire. Calificare contract. Termen de contestare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia nr. 692/RC/2008Articole Juridice

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Concediu fara plata pentru rezolvare situatii personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Munca la negru definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice. Art. 489 - 503 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Decizia CE ref. existenta unui acord anticoncurential este obligatorie pentru autoritatile publice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul Uniunii nu se opune, in principiu, unui contract de achizitii publice de produse ecologice
Sursa: EuroAvocatura.ro