Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane

Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane

  Publicat: 03 Mar 2020       12697 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane - Actualizata 2020

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act procedural, prevazut in sectiunea IV, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Autovehiculul dotat cu un grup propulsor
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este activitatea procesuala exercitata de organele de urmarire penala sau de instanta de judecata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri care se afla ascunse, si care, daca ar fi descoperite ar contribui la aflarea adevarului intr-o cauza penala.
Este activitatea procesuala exercitata de organele de urmarire penala sau de instanta de judecata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri care se afla ascunse, si care, daca ar fi descoperite ar contribui la aflarea adevarului intr-o cauza penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,

c) aceasta solicita sprijinul sau interventia organelor de politie ori cand din cauza varstei, starii de sanatate, dizabilitatii, consumului de alcool sau altor substante psihoactive ori a altor asemenea circumstante necesita sprijinul organelor abilitate;

d) descrierea acesteia corespunde unei persoane cautate potrivit legii, detine asupra sa bunuri sau se deplaseaza cu un vehicul, ambarcatiune ori aeronava care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport cautate potrivit legii;

e) aceasta desfasoara o activitate supusa, potrivit legii, unor autorizari, avize sau inregistrari ori este implicata intr-o procedura legala in fata unei autoritati sau institutii publice;

f) aceasta incearca sa patrunda sau se afla intr-un spatiu in care accesul este controlat;

g) cu ocazia unor controale sau razii, efectuate in conditiile art. 31 alin. (1) lit. g);

h) exista obligatia legala de a se stabili identitatea acesteia.

(2) Politistul este obligat sa aduca la cunostinta persoanei, verbal, motivul legitimarii.

(3) Stabilirea identitatii unei persoane se face pe baza actelor de identitate. Atunci cand persoana nu poate prezenta un act de identitate, stabilirea identitatii se realizeaza pe baza unui act prevazut cu fotografie sau a declaratiilor acesteia, precum si a verificarilor politistului, realizate pe loc, in bazele electronice de date la care are acces potrivit legii.

(4) La solicitarea politistului, persoana are obligatia de a inmana acestuia actele prevazute la alin. (3) si de a comunica informatiile necesare stabilirii sau, dupa caz, verificarii identitatii sale.

(5) Atunci cand masurile prevazute la alin. (3) nu au permis stabilirea identitatii, pentru realizarea acestui scop, politistul este indreptatit sa procedeze la:

a) identificarea unei alte persoane care poate oferi informatii cu privire la identitate, daca este posibil;

b) fotografierea, luarea si procesarea amprentelor, semnalmentelor si semnelor particulare ale persoanei;

c) sa faca publica, prin orice mijloace, o fotografie, inregistrare, schita sau descriere a persoanei, daca exista o convingere rezonabila ca aceasta masura va ajuta la stabilirea identitatii persoanei.

(6) Masurile prevazute la alin. (5) se realizeaza chiar si in lipsa consimtamantului persoanei. Publicitatea se realizeaza exclusiv in scopul identificarii persoanei, cu respectarea prezumtiei de nevinovatie.

(7) Datele cu caracter personal preluate potrivit alin. (5) se sterg din bazele de date ale politiei imediat dupa identificarea persoanei, prin proceduri ireversibile, cu exceptia situatiei in care sunt utilizate in cadrul unei proceduri judiciare in curs, caz in care acestea urmeaza regimul probelor aplicabil procedurii judiciare.

Articolul 35

(1) Politistul este indreptatit sa efectueze controlul corporal al persoanei legitimate si, dupa caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta, numai in scopul:

a) ridicarii bunurilor supuse confiscarii, interzise la detinere, cautate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probe intr-o procedura judiciara, atunci cand exista motive verosimile pentru a banui ca persoana are asupra sa ori sub controlul sau astfel de bunuri;

b) identificarii si ridicarii unor arme, obiecte sau substante, ce pot fi folosite impotriva politistului, a altor persoane sau pentru autovatamare, atunci cand persoana face obiectul masurii conducerii la sediul politiei ori al unui mandat de aducere, ordonante de retinere, mandat de arestare sau de executare a pedepselor;

c) identificarii unor documente sau inscrisuri care pot servi la stabilirea identitatii unei persoane aflate in stare de inconstienta;

d) identificarii si ridicarii unor arme, obiecte sau substante periculoase, atunci cand persoana incearca sa patrunda sau se afla in locuri in care este interzis accesul cu acestea.

(2) Controlul vehiculului se poate efectua si in scopul identificarii unei persoane date in urmarire sau cautata potrivit legii, atunci cand exista motive verosimile pentru a banui ca aceasta este prezenta in vehicul . In intelesul prezentei legi, prin controlul vehiculului se intelege controlul oricarui mijloc de transport pe cale rutiera, feroviara, aeriana sau pe apa.

(3) Controlul corporal se efectueaza, cu respectarea demnitatii umane, de catre o persoana de acelasi sex cu persoana controlata si presupune examinarea externa a corpului si imbracamintei unei persoane, vizual, precum si prin palpare si apasare, imbracamintea groasa putand fi examinata separat. Atunci cand prin examinare sunt identificate obiecte, la solicitarea politistului, persoana este obligata sa le prezinte.

(4) Controlul bagajului presupune examinarea externa a acestuia, vizual, precum si prin palpare si apasare. La solicitarea politistului, persoana are obligatia de a le deschide si de a prezenta continutul bagajului.

(5) Vehiculul se examineaza prin vizualizarea compartimentelor care, prin constructie, sunt destinate transportului pasagerilor si marfurilor. La solicitarea politistului, persoana are obligatia de a deschide si prezenta continutul compartimentelor.

(6) In situatia in care persoana nu da curs solicitarilor prevazute la alin. (3) - (5), politistul poate proceda personal la efectuarea activitatilor solicitate, inclusiv prin folosirea fortei.

(7) Obiectele se examineaza la exterior fara a fi desfacute sau demontate. Corespondenta nu se deschide sau citeste si nu se acceseaza telefonul, un sistem informatic ori alt mijloc de comunicare sau de stocare a datelor.

(8) Nu constituie control corporal actiunea politistului de a deposeda persoana de o arma de foc sau arma alba a carei detinere este vizibila sau cunoscuta.

(9) La efectuarea controlului pot fi folosite animale de serviciu si/sau mijloace adecvate pentru detectarea obiectelor sau substantelor.

(10) Rezultatul controlului se consemneaza intr-un proces- verbal, care se semneaza de politist si de persoana in cauza sau de reprezentantul legal. O copie a procesului-verbal se preda persoanei in cauza sau reprezentantului legal, refuzul semnarii sau primirii consemnandu-se in cuprinsul documentului.

(11) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dreptului politistului de a efectua, dupa caz, perchezitia corporala sau perchezitia vehiculului, in cazurile si conditiile prevazute de normele de procedura penala sau de cele privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate.

Articolul 36

(1) Politistul este indreptatit sa conduca o persoana la sediul politiei, atunci cand:

a) in conditiile art. 34 alin. (3), nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori exista motive verosimile pentru a banui ca identitatea declarata nu este reala sau documentele prezentate nu sunt veridice;

b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstantelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creeaza motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala;

c) prin actiunile sale pericliteaza viata, sanatatea sau integritatea corporala, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publica;

d) luarea unor masuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publica.

(2) Politistul are obligatia de a raporta sefului sau ierarhic despre conducerea persoanei la sediul politiei, in cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu.

(3) Persoana este condusa la cea mai apropiata unitate de politie la care se poate realiza identificarea sa, verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, luarea masurilor legale.

(4) Verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, luarea masurilor legale fata de persoana condusa la sediul politiei se realizeaza de indata.

(5) Politistul are obligatia de a permite persoanei sa paraseasca, de indata, sediul politiei dupa finalizarea activitatilor conform alin. (4) sau a masurilor legale care se impun.

(6) Se interzice introducerea persoanei aflate in sediul politiei intr-un centru de retinere si arestare preventiva.

(7) Daca in cadrul verificarilor se constata existenta unor indicii cu privire la savarsirea unei infractiuni, se procedeaza conform normelor de procedura penala. Dispozitiile alin. (5) si (6) nu se aplica in cazul in care s-a dispus retinerea ori arestarea preventiva.

Articolul 37

Daca persoana legitimata sau condusa la sediul politiei sau al altor institutii prezinta simptome vizibile care releva necesitatea acordarii asistentei medicale de urgenta, in cel mai scurt timp, politistul solicita serviciilor specializate acordarea acestei asistente.

Articolul 38

(1) Persoana condusa la sediul politiei are urmatoarele drepturi:

a) de a fi informata cu privire la motivele conducerii la sediul politiei;

b) de a fi informata cu privire la drepturile ce ii revin;

c) de a formula contestatie impotriva dispunerii masurii, potrivit art. 39;

Afişează Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 218/2002    Legea 218/2002 republicata    Legea politiei romane actualizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 145/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Conflict negativ de competenta. Contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 298/2013

Modul de sesizare a instantei de judecata in cazul infractiunilor comise de politisti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite

Competenta dupa calitatea persoanei. Organe de cercetare ale politiei judiciare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , sectia penala, decizia nr. 47 din 5 ianuarie 2006Articole Juridice

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta instantelor dupa calitatea persoanei in cazul infractiunilor savarsite de ofiterii de politie
Sursa: PNA.ro | Autor: Aurelian Niculita