Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane

Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane

  Publicat: 03 Mar 2020       11192 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane - Actualizata 2020

Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Scoatere din circuitul financiar al unei unitati economice a unor fonduri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Spatiu aflat dincolo de atmosfera Pamantului, care nu este supus suveranitatii vreunui stat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Spatiu aflat dincolo de atmosfera Pamantului, care nu este supus suveranitatii vreunui stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Articolul 47

(1) Se interzice folosirea catuselor sau a altor mijloace de imobilizare, a armelor albe sau a armelor de foc, precum si a mijloacelor prevazute la art. 44 impotriva femeilor cu semne vizibile de sarcina, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilitati si copiilor, cu exceptia cazurilor in care acestia infaptuiesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata sau integritatea corporala a uneia ori mai multor persoane .

(2) Politistul este obligat sa permita persoanei aflate in spatiul public, impotriva careia sunt folosite catuse sau alte mijloace de imobilizare, sa adopte masuri adecvate pentru acoperirea fetei si a mijloacelor de imobilizare.

Articolul 48

In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul are obligatia sa poarte asupra sa insigna de politist sau legitimatia de serviciu si mijloacele de constrangere si de protectie din dotare, precum si sa utilizeze mijloacele din dotare necesare indeplinirii atributiilor prevazute de lege.

Articolul 49

(1) Unitatile de politie trebuie sa asigure pregatirea profesionala a politistului cu privire la modul de actiune in situatia aplicarii masurilor politienesti si utilizarea mijloacelor de constrangere. Politistul este obligat sa participe la programele de pregatire profesionale si sa mentina un nivel adecvat de pregatire fizica.

(2) In cadrul pregatirii profesionale a politistului, potrivit alin. (1), va fi avuta in vedere jurisprudenta instantelor judecatoresti si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, in special in ceea ce priveste dreptul la viata, interzicerea torturii, dreptul la libertate si siguranta, dreptul la respectarea vietii private si de familie si interzicerea discriminarii.

Articolul 50

(1) Politia Romana poate interveni in forta, in conditiile legii, impotriva celor care pun in pericol viata, integritatea sau sanatatea persoanelor ori a organelor de ordine, precum si impotriva celor care ameninta cu distrugerea unor cladiri sau bunuri de interes public ori privat.

(2) Folosirea mijloacelor din dotare se face numai dupa avertizarea si somarea, prin mijloace de amplificare sonora, a participantilor la dezordine asupra necesitatii respectarii legii si ordinii publice. Daca dupa avertizare se incalca in continuare ordinea publica si legile, politistul numit ca sef al dispozitivului de ordine sau sefii ierarhici ii someaza pe participanti folosind formula: Prima somatie: "Atentiune, va rugam sa parasiti. . . Vom folosi forta!", urmata de semnale sonore si luminoase. Daca dupa trecerea perioadei de timp necesare dispersarii cei somati nu se supun, se foloseste o ultima somatie, astfel: Ultima somatie: "Parasiti. . .Se va folosi forta!"

(3) Daca in astfel de situatii, precum si in cele prevazute de art. 47 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare*), se impune uzul de arma, in prealabil se va folosi o ultima somatie, astfel: "Parasiti...Se vor folosi armele de foc!"

*) A se vedea si prevederile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Folosirea mijloacelor de impiedicare si constrangere inceteaza de indata ce s-a restabilit ordinea publica.

Articolul 51

Fiecare situatie in care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta ierarhic. De indata ce va fi posibil, raportul va fi intocmit in scris. Daca in urma uzului de arma s-a produs moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se comunica de indata procurorului competent, potrivit legii.

Articolul 52

(1) Politistul este obligat sa ia masurile necesare pentru inlaturarea pericolelor care ameninta ordinea publica sau siguranta persoanelor, in toate situatiile in care ia cunostinta direct ori cand este sesizat despre acestea.

(2) Politistul este indreptatit sa patrunda, in orice mod, intr-o locuinta sau intr-un spatiu delimitat ce apartine ori este folosit de o persoana fizica sau juridica, fara consimtamantul acesteia sau al reprezentatului legal, pentru:

a) a salva viata sau integritatea corporala a unei persoane, daca exista indicii ca in acel spatiu este o persoana aflata in pericol;

b) a preveni raspandirea unei epidemii, daca exista indicii ca in acel spatiu este o persoana decedata;

c) a prinde autorul unei infractiuni flagrante, comisa prin folosirea unei arme ori substante explozive, narcotice sau paralizante, prin violenta, ori de catre o persoana mascata, deghizata sau travestita, daca exista indicii ca acesta se afla in acel spatiu;

d) a prinde autorul unor acte de terorism, daca exista indicii ca acesta se afla in acel spatiu .

(3) Dreptul prevazut la alin. (2) se exercita inclusiv prin folosirea fortei:

a) daca exista motive temeinice pentru a anticipa rezistenta armata sau alte tipuri de violenta ori exista un pericol cu privire la distrugerea probelor;

b) in cazul unui refuz sau daca nu a fost primit niciun raspuns la solicitarile politistului de a patrunde in acel spatiu .

(4) Inainte de a patrunde in spatiul privat, politistul are obligatia de a raporta verbal despre aceasta, ierarhic, cu exceptia situatiei in care nu este posibil. In acest caz, raportarea se face in cel mai scurt timp posibil.

(5) Dupa inlaturarea pericolului ori prinderea autorului infractiunii sau actelor de terorism, politistul are obligatia de a parasi spatiul respectiv, cu exceptia situatiei in care obtine consimtamantul de a ramane din partea persoanei indreptatite. Cu aceasta ocazie nu se efectueaza acte specifice perchezitiei domiciliare.

(6) In situatia in care este necesara luarea unor masuri de conservare a locului savarsirii infractiunii si de ridicare sau conservare a mijloacelor materiale de proba, politistul este indreptatit sa indeparteze temporar persoanele din spatiul respectiv sau sa solicite acestora sa ramana pe loc pana la identificarea lor.

(7) Cu privire la patrunderea in spatiul privat si masurile adoptate, politistul intocmeste un proces-verbal. O copie a procesului-verbal se preda persoanelor carora le apartine sau care folosesc spatiul in care a patruns politistul.

Articolul 53

In toate situatiile in care ia cunostinta direct ori cand este sesizat despre posibile cazuri de abuz, neglijare, exploatare si orice forma de violenta asupra copilului, politistul este obligat sa sesizeze directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, pentru luarea masurilor prevazute de lege.

Articolul 54

(1) Politistul este obligat sa ia masurile necesare pentru ocrotirea vietii, sanatatii si integritatii corporale a persoanelor a caror paza o asigura si, in special, sa ia imediat masuri ca ingrijirile medicale sa le fie acordate de fiecare data cand acestea se impun.

(2) Politistul este indreptatit sa solicite interventia autoritatilor competente sau sa sesizeze reprezentantul legal, atunci cand, in exercitarea atributiilor de serviciu, identifica persoane care, din cauza varstei sau starii fizice ori psihice se afla in dificultate si este necesara luarea unor masuri de protectie . Autoritatile competente sau reprezentantul legal au/are obligatia de a interveni de indata.

Articolul 55

(1) In vederea asigurarii protectiei persoanelor prevazute la art. 26 alin. (1) pct. 13 si 14, unitatea de politie competenta elaboreaza un plan de protectie care va cuprinde cel putin urmatoarele: date privind persoana a carei protectie se acorda, temeiul legal al protectiei, masurile de protectie instituite, resursele logistice, umane sau de alta natura alocate, perioada in care se acorda protectia, situatiile in care protectia inceteaza.

(2) Protectia se acorda daca persoana care face obiectul masurilor de protectie sau, dupa caz, reprezentantul acesteia:

a) isi exprima acordul cu privire la masurile de protectie;

b) ofera informatiile necesare implementarii masurilor de protectie;

c) se conformeaza masurilor de protectie stabilite;

d) se abtine de la orice activitate care pune in pericol viata, sanatatea sau integritatea corporala, a sa, a politistilor care asigura protectia ori a altei persoane, sau ordinea publica.

(3) Protectia inceteaza in cazul in care una dintre conditiile prevazute la alin. (2) nu mai este indeplinita. In cazul in care masura de protectie a fost instituita in baza normelor de procedura penala, pentru incetarea acesteia unitatea de politie sesizeaza organul judiciar care a dispus-o.

Articolul 56

(1) In scopul realizarii activitatilor de prevenire, depistare, investigare sau urmarire penala a infractiunilor sau executarii pedepselor, prevenire si combatere a altor fapte ilegale, precum si de mentinere a ordinii si sigurantei publice:

a) actiunile politistului in spatii publice, precum si interventia realizata in conditiile art. 52 ori pentru executarea unui mandat pot fi inregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fara consimtamantul persoanelor vizate;

b) Politia Romana este autorizata sa fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din dotare, momente operative cu privire la activitati publice desfasurate in locuri publice, fara consimtamantul persoanelor vizate, in cazul in care exista motive verosimile pentru a banui ca in aceste locuri publice ar putea fi comise infractiuni sau alte fapte ilegale ori tulburata ordinea si siguranta publica.

(2) Politia Romana este autorizata sa acceseze, in mod direct si gratuit, sistemele de supraveghere a spatiilor publice ce sunt instalate in scopul prevenirii criminalitatii, pazei bunurilor si protectiei persoanelor sau supravegherii traficului rutier si care apartin organelor administratiei publice centrale sau locale, cu exceptia celor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, atunci cand:

a) exista motive verosimile pentru a banui ca imaginile fotografice ori inregistrarile audio si/sau video prelucrate prin aceste sisteme pot servi la identificarea:

1. persoanelor care pregatesc, savarsesc sau au savarsit o infractiune;

Afişează Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 218/2002    Legea 218/2002 republicata    Legea politiei romane actualizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 145/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Conflict negativ de competenta. Contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 298/2013

Modul de sesizare a instantei de judecata in cazul infractiunilor comise de politisti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite

Competenta dupa calitatea persoanei. Organe de cercetare ale politiei judiciare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , sectia penala, decizia nr. 47 din 5 ianuarie 2006Articole Juridice

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta instantelor dupa calitatea persoanei in cazul infractiunilor savarsite de ofiterii de politie
Sursa: PNA.ro | Autor: Aurelian Niculita