Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Garzii Financiare

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Garzii Financiare

  Publicat: 23 Feb 2010       55377 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Garzii Financiare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 19/02/2010

Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,

CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - (1) Garda Financiara este institutie publica de control, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care exercita controlul operativ inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte ce au ca efect frauda si evaziunea fiscala, precum si alte fapte date prin lege in competenta sa.

(2) Garda Financiara functioneaza ca un corp specializat de control, iar comisarii Garzii Financiare sunt functionari publici cu statut special, investiti cu autoritatea publica a statului pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor si obligatiilor de serviciu .

(3) Garda Financiara coopereaza cu institutiile cu atributii similare din alte state, pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, in cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor incheiate in acest sens, dupa caz, in colaborare cu structura de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) Garda Financiara poate indeplini si alte atributii dispuse de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile competentelor stabilite de lege, in scopul realizarii fara intarziere a obiectivelor acesteia.

Art. 2. - (1) Functiile utilizate de Garda Financiara in realizarea atributiilor stabilite de lege sunt functii publice specifice, functii publice generale si functii de natura contractuala.

(2) In exercitarea atributiilor sale Garda Financiara efectueaza, in mod permanent, controlul operativ inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz, cu privire la:

a) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea operatiunilor ilicite;

b) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici;

c) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte interzise de lege, conform competentei materiale;

d) participarea, cu personal propriu sau in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala.

(3) Garda Financiara poate, la solicitarea procurorului, sa efectueze constatari cu privire la faptele care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza, intocmind procese-verbale prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operatiunilor verificate, care sunt acte procedurale ce pot constitui mijloace de proba, potrivit legii.

(4) Garda Financiara, in exercitarea atributiilor proprii, incheie, ca urmare a controalelor executate, acte de control pentru stabilirea starii de fapt fiscale, pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor, precum si pentru stabilirea imprejurarilor privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala, sesizand, dupa caz, organele de urmarire penala competente, potrivit competentelor prevazute de lege.

(5) Garda Financiara efectueaza atat controale curente pe baza legitimatiilor de control, a insignei de imputernicire si a ordinului de serviciu, cat si controale tematice in baza ordinelor date de catre ministrul finantelor publice, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau a deciziilor comisarului general.

(6) Persoana care dispune controlul tematic stabileste obiectivele de verificat, entitatile supuse controlului, perioada asupra careia se efectueaza verificarea, durata si momentul declansarii controlului.

(7) Pentru exercitarea controlului operativ inopinat, comisarii Garzii Financiare prezinta legitimatia de control insotita de insigna de imputernicire, precum si ordinul de serviciu, care este de regula general, cu caracter permanent, si care indica numele comisarului si competenta teritoriala a acestuia.

(8) La orice actiune de control participa minimum 2 comisari.

(9) Constatarile rezultate ca urmare a controalelor efectuate se consemneaza in acte de control, in care se descriu faptele, se mentioneaza prevederile legale incalcate, se aplica sanctiuni si se dispun masurile prevazute de lege.

(10) La constatarea imprejurarilor privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal, organele Garzii Financiare intocmesc procese-verbale prin care stabilesc implicatiile fiscale ale acestora, in baza carora sesizeaza organele de urmarire penala competente si dispun, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, luarea masurilor asiguratorii ori de cate ori exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea.

(11) Valorificarea constatarilor privind starea fiscala, inscrise in procesele-verbale, se face in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, un exemplar al procesului-verbal fiind comunicat organului fiscal competent in gestionarea dosarului fiscal al contribuabilului.

(12) La actiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de comisari pot fi insotite de membri ai structurilor specializate de interventie rapida ale Ministerului Administratiei si Internelor.

(13) In exercitarea atributiilor de serviciu, comisarii sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice, beneficiind de protectie, potrivit legii.CAPITOLUL II
Structura de organizare si functionare a Garzii FinanciareArt. 3. - (1) Garda Financiara are urmatoarea structura organizatorica:

a) Comisariatul General;

b) sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti.

(2) Comisariatul General este structura centrala a Garzii Financiare, organizata in divizii, servicii, birouri si compartimente, care, sub conducerea comisarului general, asigura realizarea strategiei de control, urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti, stabileste masuri operative pentru eficienta controlului curent si a controlului tematic. Comisarii din Comisariatul General al Garzii Financiare au competenta de control pe intregul teritoriu al tarii.

(3) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt unitati teritoriale ale Garzii Financiare, cu personalitate juridica. Comisarii din sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti au competenta de control pe teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in care isi desfasoara activitatea .

(4) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare sunt subordonate conducerii Comisariatului General al Garzii Financiare, presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ministrului finantelor publice.

(5) Numarul de posturi de conducere si de executie pentru sectiile judetene si pentru Sectia Municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, potrivit legii, acestea fiind distribuite din numarul total de posturi aprobate.CAPITOLUL III
Atributii si obligatii

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Garzii Financiare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Garda Financiara    ANAF    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Impozit pe venitul persoanelor nerezidente. Calculul. Majorari si penalitati pentru neretinerea si nedepunerea in termen a impozitului
Pronuntaţă de: Decizia nr.417 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxa pe valoare adaugata. Bunuri importate in sistem de leasing
Pronuntaţă de: Decizia nr.291 din 30 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Impozit pe profit. Nerealizarea de venituri. Derularea unor credite bancare neperformante, prin folosirea acestora in alte scopuri decat acelea pentru
Pronuntaţă de: Decizia nr.188 din 23 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Impozit pe venitul persoanelor nerezidente. Calculul. Majorari si penalitati pentru neretinerea si nedepunerea in termen a impozitului
Pronuntaţă de: Decizia nr.417 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxa pe valoare adaugata. Bunuri importate in sistem de leasing
Pronuntaţă de: Decizia nr.291 din 30 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Impozit pe profit. Nerealizarea de venituri. Derularea unor credite bancare neperformante, prin folosirea acestora in alte scopuri decat acelea pentru
Pronuntaţă de: Decizia nr.188 din 23 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Impozit pe venitul persoanelor nerezidente. Calculul. Majorari si penalitati pentru neretinerea si nedepunerea in termen a impozitului
Pronuntaţă de: Decizia nr.417 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro