Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 146/1997, actualizata 2011, privind taxele judiciare de timbru

Legea 146/1997, actualizata 2011, privind taxele judiciare de timbru

  Publicat: 10 Jan 2011       349381 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Documente atasate
Norma metodologica pentru aplicarea Legii taxelor de timbru.htm
Legea 146/1997, actualizata 2011, privind taxele judiciare de timbru

Actualizata prin Legea nr. 202/2010 ("legea micii reforme in justitie") publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010.

Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana care a creat o inventie.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
A fost promulgat la 11.09.1865
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

s) cereri de infiintare a popririi 10 lei;
s) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor - 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata;
t) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive sau irevocabile 2 lei;
t) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie in parte 1 leu/pagina;
t1)cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata sau cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora 1 leu;
u) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti, de fiecare comunicare 4 lei;
v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate 1 leu;
x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor 19 lei.
Art. 31.-(1)Cererile introduse la instantele judecatoresti, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, se taxeaza potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.
(2)Taxarea cererilor prevazute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de parti. In cazul in care valoarea declarata de parti este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la aceasta din urma valoare .
(3)Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si la taxarea cererilor in materie de mostenire.
(4)Instantele de judecata vor solicita la inceputul fiecarui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscriptia teritoriala a instantei.
Art. 32.-(1)In cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, instanta de judecata va solicita extras de carte funciara pentru bunurile imobile ce au carte funciara deschisa sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciara deschisa, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale si dovada debitelor la zi ale cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.
(2)Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se aplica in mod corespunzator.
(3)In cazul acestor cereri, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
Art. 4.-Cererile pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri pentru inregistrarea partidelor politice 39 lei;
b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 19 lei.
Art. 5.-Cererile formulate in domeniul drepturilor de autor si de inventator se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea de masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora 39 lei;
b) cereri pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 39 lei.
Art. 6.-In materie comerciala, se taxeaza urmatoarele cereri:
a) cereri pentru inregistrarea sau autorizarea societatilor comerciale, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si lichidare a unei societati comerciale 39 lei;
b) cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic 39 lei;
c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004 120 lei;
d) Abrogat prin art. unic pct. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2008
Art. 7.-Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele:
a) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei 39 lei;
b) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum si in cazul in care reclamantul nu realizeaza venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe tara 8 lei;
c) pentru cererile de stabilire a locuintei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de incredintare a copiilor minori, introdusa separat de actiunea de divort, pentru cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divortului, pentru actiunea introdusa de un parinte care a recunoscut unul sau mai multi copii, in scopul purtarii numelui sau, precum si pentru cererile de incredintare a copiilor minori din afara casatoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei 6 lei.
Art. 8.-Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notarialenr. 36/1995se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile notarilor publici 8 lei;
b) plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial 8 lei;
c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei 4 lei.
Art. 81.-(1)Cererile pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive si irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de mostenitor, masa succesorala, cotele si bunurile ce revin fiecarui mostenitor, daca nu s-a platit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit dispozitiilor art. 3 lit. c).
(2)Dupa plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotararile judecatoresti prevazute la alin. (1) se taxeaza cu 2 lei.
Art. 82.-Cererile formulate potrivit Legiinr. 188/2000privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti 8 lei;
b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita 8 lei;
c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc 4 lei.
Art. 9.-(1)Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgentanr. 212/2008incepand cu 16.07.2009.
(2)Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgentanr. 212/2008incepand cu 16.07.2009.
(3)Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgentanr. 212/2008incepand cu 16.07.2009.
(4)Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgentanr. 212/2008incepand cu 16.07.2009.
Documente Atasate
Norma metodologica pentru aplicarea Legii taxelor de timbru.htm

Afişează Legea 146/1997, actualizata 2011, privind taxele judiciare de timbru pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Taxe de timbru    Taxe de timbru 2011    Legea 146/1997 actualizata 2011    Legea taxelor de timbru actualizata 2011    Legea 147/1996    Legea 146 actualizata    Legea 146 actualizata 2011

Consultă un avocat online
Formular contact online.
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de despagubire pentru vatamarea produsa prin emiterea unui act administrativ nelegal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5036 din 16 noiembrie 2010

Invocarea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune pentru prima oara in fata instantei de recurs
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 5529 din 20 septembrie 2012

Acord de mediere intr-o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic
Pronuntaţă de: Judecatoria Chisineu Cris - sentinta civila nr.285/4.04.2012 pronuntata in dosarul nr. 313/210/2012

Incetarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Sectia civila, Decizia nr. 27 din 06.02.2012

Reziliere contract de inchiriere. Evacuare chirias. Plata suma reprezentand chirie restanta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1747 din data 18.05.2011

Anularea procesului verbal. Distribuirea sumei este gresita
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 536 din data 14.05.2012

Somatie de plata. Respingere contestatie in anulare
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 12 din data 14.02.2012Articole Juridice

Obligativitatea sau neobligativitatea Statului Roman de a achita taxele judiciare de timbru
Sursa: CSM

Cheltuielile de judecata in procesul civil
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stingerea obligatiei fiscale
Sursa: EuroAvocatura  Arhiva Stirilor juridice din anul 2007
  Publica pe EuroAvocatura.ro