din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3431 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anularea procesului verbal. Distribuirea sumei este gresita

Anularea procesului verbal. Distribuirea sumei este gresita

  Publicat: 04 Oct 2012       6670 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice p�na la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dob�nditorul subsecvent
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sinaia sub nr. 89/310/2012 contestatorul C. P. P. I. B. a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta in contradictoriu cu intimatii B. V. si BEJ P. B. Sinaia sa se dispuna anularea procesului verbal din 16.01.2012 deoarece distribuirea sumei de 46728,56 lei este gresita. In motivarea cererii contestatorul a aratat ca a formulat obiectiuni cu ocazia procesului verbal - obiectiuni privind tardivitatea executarii respectiv faptul ca sumele ce se executa nu sunt prevazute in titlu .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Totalitatea conditiilor cerute de lege pentru ca o fapta sa constituie infractiune.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In sustinerea cererii s-au depus la dosarul cauzei proces verbal din 16.01.2012, sentinta civila nr. .../2011 a Judecatoriei sector 1 Bucuresti, Decizia nr. ../R/2007 a Curtii de Apel Bucuresti,.
In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 570 Cod procedura civila. Legal citat intimatul B. V. a formulat intampinare la data de 03.02.2012 prin care a solicitat respingerea contesatiei ca inadmisibila. A aratat intimatul ca obiectiile contestatoarei din procesul verbal contestat au fost formulate cu rea credinta si numai din dorinta de a tergiversa eliberarea sumei in executare catre unicul creditor, intimatul B. V.
Prin cerera inregistrata pe rolul Judecatoriei Sinaia sub nr. 230/310/2012 contestatorul B. V. a solicitat ca in contradictoriu cu intimata C. P. P. I. B pe calea contestatiei la executare sa se anuleze partial procesul verbal din 16.01.2012, sa se indrepte acesta in sensul ca reprezinta process verbal de eliberare sin u de distribuire suma, sa se dispuna continuarea executarii, sa fie amendat executorul judecatoresc P. B. in caz de refuz de reluare a executarii; cu cheltuieli de judecata .
In motivarea cererii contestatorul a aratat ca obiectiile contestatoarei din procesul verbal contestat au fost formulate cu rea credinta si numai din dorinta de a tergiversa
eliberarea sumei in executare catre unicul creditor . S-a aratat ca a fost stabilita creanta prin expertiza fata de care intimate nu a formulat obiectii.
In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art. 570 Cod procedura civila.
Prin incheierea din sedinta publica de la 08.03.2012 s-a admis exceptia de conexita a pricinilor invocata de instanta din oficiu si s-a dispus conexarea dosarului nr. .. ./310/201 la dosarul nr. .. 7310/2012 retinandu-se ca intre cele doua cauze exista stransa legatura in c priveste partile, obiectul si cauza conform si cu art. 164 Cod procedura civila.
S-a invocat la acelasi termen si exceptia de tardivitate a contestatiei din cau2 conexata, dosar nr. .../310/2012 fiind unita aceasta cu fondul prin incheierea din sedin publica de la 09.04.2012 conform art. 137 alin. 2 Cod procedura civila.
La cererea partilor s-au incuviintat acestora probe cu inscrisuri si interogator reciproce; din oficiu s-a dispus atasarea dosarului executional nr. ../2011.
La termenul din 07.05.2012 s-a invocat de catre intimatul contesator B. V. except: lipsei calitatii procesuale pasive a paratului BEJ P. B. Sinaia.
Examinand actele dosarului instat retine in fapt urmatoarele:
La solicitarea creditorului B. V. s-a constituit dosarul executional nr. ../11.04.201 pentru punerea in executare silita a Deciziei civila nr. .../R/13.12.2007 a Curtii de Ap Bucuresti.
La data de 16.01.2012 s-a intocmit procesul verbal de distribuire suma.
In cuprinsul acestuia s-a retinut ca partile au fost legal convocate, aspect dovedit c inscrisurile aflate la filele 70, 71 fiind prezent numai reprezentantul debitoarei care formulat obiectiuni - in sensul ca suma executata nu este correct calculate, ca exist ape r contestatie la executare si ca executarea este tardiva.
S-a stabilit ca suma de 53.645 lei se va distribui astfel: suma de 6.916,44 lei cheltuie de executare silita din care suma de 906,3 lei se va elibera creditorului B. V. reprezentati taxe de timbru si c/val expertiza contabila; diferenta de 6.010,14 lei s-a stabilit ca se va vii in contul BEJ P. B.. S-a mai stabilit ca suma de 46.728,56 lei se va elibera creditorului I V.
impotriva acestui proces verbal s-a formulat contestatie de catre C. P. P. I. B la dai de 17.01.2012.(dosarnr. .../310/2012)
La data de 03.02.2012 a formulat contestatie impotriva aceluiasi act creditorul I V.(dosarnr. .../310/2012)
Procesul verbal nu a fost comunicat partii lipsa desi legal citata, creditorul B. V.
Potrivit art. 102 Cod procedura civila termenele incep sa curga de la dai comunicarii actelor de procedura, daca legea nu dispune altfel. Termenele incep sa curga impotriva partii care a cerut comunicarea de la data cand a cerut-o.
In alte conditii principiul echipolentei nu actioneaza.
Astfel fiind se va retine ca exceptia tardivitatii contestatiei din dosarul nr. .. ./310/2012 este neintemeiata si va fi respinsa
Potrivit art. 570 Cod procedura civila (l)Despre eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, executorul va intocmi de indata un proces-verbal, care se va semna de persoanele interesate care sunt prezente.(2)Cel nemultumit de modul stabilit pentru
eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare poate cere executorului sa consemneze obiectiile sale in procesul-verbal, care poate fi contestat in termen de 3 zile . Contestatia suspenda de drept eliberarea sau, dupa caz, distribuirea.
Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesulae pasive a intimatului BEJ P. B. Sinaia se vor retine urmatoarele.
Potrivit Art. 39 din Legea nr. 188/2000
(1) Executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a
Executorilor Judecatoresti.
(3) Executorii judecatoresti nu pot conditiona punerea in executare a hotararilor judecatoresti de plata anticipata a onorariului.
(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, cu exceptia cazului in care creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel.
Aceste dispozitii ale legii speciale in deplin acord cu art. 371 indice 7 Cod procedura civila conduc la concluzia de certitudine ca pentru o parte a cheltuielilor de executare executorul judecatoresc este el insusi creditor al debitorului urmarit astfel cum dealtfel rezulta si din procesul verbal contestat.
Considerentele de fapt si de drept expuse conduc la concluzia ca exceptia lipsei calitatii procesuale passive a intimatului BEJ P. B. Sinaia invocata de intimatul contestator B. V. este neintemeiata si va fi respinsa.
Cu privire la fondul cauzei se vor retine urmatoarele:
Contestatoarea C. P. P. I. B a formulat sustineri pe care le-a inserat si ca obiectiuni in procesul verbal contestat in sensul ca suma executata nu este corect calculata, ca exista pe rol contestatie la executare si ca executarea este tardiva. Aceste aparari nu pot fi antamate in procedura speciala de fata reglementata de art. 570 Cod procedura civila si care contestatie poate privi numai continutul intelectual al acestui act si respectiv "modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare". Dealtfel toate aceste aparari au fost antamate si in contestatia de drept comun ce face obiectul dosarului
nr /310/2011 in care cadru s-a si suspendat executarea la data de 17.01.2012 - in ziua
imediat urmatoare procesului verbal contestat.
Astfel fiind cum nu s-au formulat critici legate strict de acest act de executare in cadrul conferit de art. 570 Cod procedura civila se va aprecia aceasta contesattie neintemeiata si se va respinge ca atare.
Cu privire la contestatia conexata se va retine ca singura critica este legata de o pretinsa eroare materiala in ce priveste sintagma "eliberare/distribuire suma".
S-a argumentat anterior in sensul ca formula folosita de executorul judecatoresc - de
distribuire a sumei - corespunde situatiei reale executorul fiind din punct de vedere tehnic creditor pentru propriul onorariu astfel cum rezulta din dispozitiile legale invocate - art. 371 indice 7 Cod procedura civila, art. 39 din Legea nr. 188/2000.
A mai solicitat contesatorul B.V. in pricina conexata continuarea executarii
suspendate si amendare executorului in caz de refuz. Niciuna din aceste solicitari nu
este intemeiata intrucat in cauza executarea suspendata in puterea legii se reia de asemeni i puterea legii prin solutionarea prezentei, daca nu mai este aceasta suspendata in dosarul n .../310/2011. Pentru considerentele expuse nici solicitarea amendarii executoruli judecatoresc nu are nici un suport.
Se va lua act de solicitarea intimatului B. V. privind solicitarea cheltuielilor c judecata pe cale separata.
Pronuntata de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 536 din data 14.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sinaia    Judecatoria Sinaia    Judecatoria Sector 1 Bucuresti    Curtea de Apel Bucuresti    Exceptia de conexita a pricinilor    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Executare silita    Debitori    Creditori    Legea 188/2000
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012

Plata sumei reprezentand plata nedatorata. Imbogatire fara just temei
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 744 din data 02.06.2010

Obligarea la plata sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de internet si telefonie
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 696 din data 26.05.2010

Constatarea unicului mostenitor. Atribuirea intregii mase succesorale
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 447 din data 06.04.2010

Anularea actelor de executare din dosarul executional. Suspendarea executarii silite
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 432 din data 02.04.2010

Constatarea valabilitatii promisiunii de vanzare. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 133 din data 05.02.2010

Constatarea valabilitatii conventiei materializate in inscrisul sub semnatura privata
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1543 din data 22.01.2010

Cerere de ordonanta presedintiala. Evacuare vremelnica
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr.1489 din data 16.12.2009

Revendicare. Lasarea in deplina proprietate si linistita posesie a terenului
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1228 din data 03.11.2009

Servitute de vedere. Obligarea la inchiderea ferestrelor de vedere
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 1068 din data 21.10.2009