Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea nr. 149/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Legea nr. 149/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

  Publicat: 13 Jul 2011       13814 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 149/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 490, din 11 iulie 2011.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea clientilor unei firme, local, avocat, medic etc.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Sistem de distributie in care furnizorul incheie intelegeri verticale cu un numar limitat de distribuitori, alesi in aceeasi zona geografica.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 1, alineatele (2) si (3) ale articolului 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Prin intreprindere in sensul prezentei legi se intelege orice operator economic angajat intr-o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare, astfel cum este definita in jurisprudenta Uniunii Europene.
(3) Cand intreprinderile, definite potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), participa la o grupare realizata pe cale conventionala prin acord, intelegere, pact, protocol, contract si altele asemenea, fie ea explicita, publica ori ascunsa, dar fara personalitate juridica si indiferent de forma - alianta, coalitie, grup, bloc, federatie si altele asemenea - pentru actele si faptele prevazute la alin. (1), savarsite in cadrul participarii la o asemenea grupare, dispozitiile prezentei legi se aplica fiecarei intreprinderi, tinandu-se seama de principiul proportionalitatii.``

2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 3. -(1) Punerea in aplicare a prezentei legi este incredintata Consiliului Concurentei ca autoritate nationala in domeniul concurentei. Consiliul Concurentei este autoritate administrativa autonoma, investita in acest scop, in conditiile, modalitatile si limitele stabilite prin dispozitiile prezentei legi.``

3. La articolul I punctul 3, partea introductiva a alineatului (1) si litera b) a alineatului (2) ale articolului 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 5. -(1) Sunt interzise orice intelegeri intre intreprinderi, decizii ale asociatiilor de intreprinderi si practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect impiedicarea, restrangerea ori denaturarea concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia, in special cele care:................................................................................................
b) impun intreprinderilor in cauza doar acele restrictii care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;``

4. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Se prezuma, pana la proba contrara, ca una sau mai multe intreprinderi se afla in pozitie dominanta, in situatia in care cota ori cotele cumulate pe piata relevanta, inregistrate in perioada supusa analizei, depasesc 40%.``

5. La articolul I punctul 6, alineatul (4) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica acordurilor care contin oricare dintre urmatoarele restrictii grave:
a) in ceea ce priveste acordurile dintre concurenti, astfel cum sunt definite la art. 8 alin. (1), restrictiile care, in mod direct sau indirect, izolat ori in combinatie cu alti factori aflati sub controlul partilor au ca obiect:
1. fixarea preturilor de vanzare a produselor catre terti;
2. limitarea productiei sau a vanzarilor;
3. impartirea pietelor sau a clientilor;
b) in ceea ce priveste acordurile dintre neconcurenti, astfel cum sunt definite la art. 8 alin. (1), restrictiile care, in mod direct sau indirect, izolat ori in combinatie cu alti factori aflati sub controlul partilor au ca obiect:
1. restrangerea capacitatii cumparatorului de a-si stabili pretul de vanzare, fara a aduce atingere posibilitatii furnizorului de a impune un pret de vanzare maxim sau de a recomanda un pret de vanzare, cu conditia ca acestea din urma sa nu fie echivalente cu un pret de vanzare fix ori minim stabilit in urma presiunilor exercitate de una dintre parti sau a masurilor de stimulare practicate de aceasta;
2. restrangeri teritoriale sau privind clientii carora cumparatorul le poate vinde bunurile ori serviciile care fac obiectul contractului, cu exceptia cazului in care este vorba de una dintre urmatoarele restrictii care nu sunt grave: (i) restrangerea vanzarilor active catre teritoriul exclusiv sau catre o clientela exclusiva rezervate furnizorului ori cedate de furnizor unui alt cumparator, atunci cand o asemenea restrictie nu limiteaza vanzarile efectuate de clientii cumparatorului; (ii) re strangerea vanzarilor catre utilizatorii finali realizate de un cumparator care actioneaza pe piata in calitate de comerciant cu ridicata; (iii) restrangerea vanzarilor catre distribuitori neautorizati realizate de membrii unui sistem de distributie selectiva; (iv) restrangerea capacitatii cumparatorului de a vinde componente destinate incorporarii unor clienti care ar putea sa le utilizeze pentru fabricarea de produse asemanatoare celor produse de furnizor;
3. restrangerea vanzarilor active sau a vanzarilor pasive catre utilizatori finali realizate de membrii unui sistem de distributie selectiva care actioneaza pe piata in calitate de vanzatori cu amanuntul, fara a aduce atingere posibilitatii de a interzice unui membru al sistemului sa isi desfasoare activitatile dintr-un sediu secundar neautorizat;
4. restrangerea livrarilor incrucisate intre distribuitori in cadrul unui sistem de distributie selectiva, inclusiv intre distribuitori care actioneaza la diferite niveluri ale comertului;
5. restrictia convenita intre un furnizor de componente si un cumparator care incorporeaza aceste componente, care limiteaza posibilitatea furnizorului de a vinde aceste componente ca piese separate utilizatorilor finali, unor reparatori sau altor prestatori de servicii care nu au fost desemnati de cumparator pentru repararea ori intretinerea bunurilor sale;
c) in ceea ce priveste acordurile intre concurenti, astfel cum sunt definite la art. 8 alin. (1), atunci cand concurentii actioneaza, in sensul acordului, la niveluri diferite ale lantului de productie sau de distributie, oricare dintre restrictiile grave enumerate la lit. a) si b) .``

6. La articolul I punctul 7, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 9. -(1) Sunt interzise orice actiuni sau inactiuni ale autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale si ale entitatilor catre care acestea isi deleaga atributiile, care restrang, impiedica sau denatureaza concurenta, precum:..............................................................................................
(2) In cazul in care autoritatile sau institutiile administratiei publice centrale ori locale sau entitatile catre care acestea si-au delegat atributiile nu se conformeaza, in termenul stabilit, masurilor dispuse prin decizie de catre Consiliul Concurentei in scopul restabilirii mediului concurential, acesta poate introduce actiune in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, solicitand instantei, dupa caz, anularea, in tot sau in parte, a actului care a condus la restrangerea, impiedicarea ori denaturarea concurentei, obligarea autoritatii sau institutiei in cauza sa emita un act administrativ ori sa efectueze o anumita operatiune administrativa.``

7. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) In masura in care crearea unei societati in comun, reprezentand o concentrare potrivit prevederilor alin. (1), are ca obiect sau efect coordonarea comportamentului concurential al intreprinderilor ramase independente, o astfel de coordonare este evaluata in conformitate cu criteriile prevazute la art. 5 alin. (1)-(3), precum si cu cele ale art. 101 alin. (1) si (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru a se stabili daca operatiunea este sau nu compatibila cu un mediu concurential normal.``

8. La articolul I, dupa punctul 13 se introduc patru noi puncte, punctele 131-134, cu urmatorul cuprins:
``131. La articolul 17, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: A«Art. 17. -(1) Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial si este format din 7 membri, dupa cum urmeaza: un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 consilieri de concurenta . Numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei se realizeaza de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Colegiului Consultativ al Consiliului Concurentei, cu avizul Guvernului si dupa audierea candidatilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Respingerea unei nominalizari se poate face doar cu conditia prezentarii motivelor pe care aceasta se bazeaza
(2) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurentei este de 5 ani, acesta putand fi reinnoit o singura data . Membrii Plenului indeplinesc atributii conform regulamentelor aprobate de catre Plen sau conform delegarii Presedintelui
(3) Presedintele, vicepresedintii si consilierii de concurenta trebuie sa aiba o independenta reala si sa se bucure de o inalta reputatie profesionala si probitate civica.A»
132. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins: A«(31) Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurentei, o persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) a absolvit studii superioare dovedite cu diploma;
e) da dovada de inalta competenta profesionala in domeniul concurentei;
f) beneficiaza de o buna reputatie;

Afişează Legea nr. 149/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 149/2011    Legea concurentei    OUG 75/2010    Legea 21/1996

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro