Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordinul MAI 256/2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului MAI

Ordinul MAI 256/2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului MAI

  Publicat: 29 Nov 2011       8196 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 256/2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 836 din 25 noiembrie 2011.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Circumsatnta atenuanta prevazuta in scetiunea II, cap. V, t. III, art. 73, C. pen., partea generala.
Reprezinta o circumstanta atenuanta cand infractiunea a fost savarsita sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Regula fundamentala a dreptuilui international contemporan,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Avand in vedere prevederile art. 171 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulter ioare, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republica ta, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, tinand seama de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2005 privind operationalizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 383/2005, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin .

Art. 1. Prezentul ordin stabileste procedura de testare a integritatii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare M.A.I.

Art. 2. Testarea poate fi efectuata la initiativa Directiei Generale Anticoruptie, denumita in continuare D.G.A., sau la solicitarea structurilor M.A.I.

Art. 3. Subiect al testarii poate fi orice persoana care face parte din personalul M.A.I.

Art. 4. Testul are ca obiectiv prevenirea faptelor de coruptie in care ar putea fi implicat personalul M.A.I.

Art. 5. (1) Testul se va desfasura cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, a demnitatii umane si profesionale ale subiectilor supusi testarii
(2) Se interzice folosirea activitatii de testare care are ca scop stirbirea autoritatii, prestigiului, imaginii persoanelor testate ori intereselor legale circumscrise functiei pe care o detin
(3) In activitatea de testare este interzisa provocarea persoanei supuse testarii la savarsirea de fapte cu caracter penal si/sau disciplinar
(4) Prin provocare se intelege actiunea politistilor D.G.A. de a incita sau instiga la comiterea de infractiuni/abateri disciplinare.

Art. 6. Selectarea personalului ce urmeaza a fi testat se face in functie de zonele si locurile cu riscuri si vulnerabilitati la coruptie.

Art. 7. (1) Persoanele care participa la realizarea testului fac parte din cadrul D.G.A. si, de regula, desfasoara activitatile specifice in mod conspirat
(2) Testarea se realizeaza numai cu aprobarea conducerii D.G.A.

Art. 8. (1) La efectuarea testarii se utilizeaza mijloace de inregistrare audiovideo, de transport si de comunicatii din dotarea M.A.I., precum si documente de acoperire, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare
(2) Daca situatia o impune, se pot folosi mijloace si din alte surse, numai cu consimtamantul prealabil al proprietarului ori al persoanei care le are in folosinta, cu evitarea producerii deconspirarii sau altor consecinte negative.

Art. 9. Realizarea testarii va fi condusa nemijlocit de un ofiter din structura de profil a D.G.A., desemnat de catre conducerea acestei unitati, care va consemna intr-un raport aspectele rezultate in urma testului.

Art. 10. In cazul in care, cu ocazia testarii profesionale, se constata comiterea unor fapte de natura penala de catre personalul M.A.I., politistii din cadrul D.G.A. se sesizeaza din oficiu, incheind un proces-verbal in acest sens, in conformitate cu prevederile Codului de procedura penala.

Art. 11. (1) In cazul in care persoana testata a solicitat sau a primit bani ori alte foloase utilizate in activitatea de testare, iar, in urma sesizarii, organele competente constata ca fapta nu constituie infractiune, D.G.A. il informeaza pe seful structurii/institutiei din care face parte persoana supusa testarii, care dispune masuri disciplinare si/sau administrative, conform dispozitiilor legale, care se aduc la cunostinta D.G.A
(2) D.G.A. pune la dispozitia sefului structurii/institutiei, la solicitarea acestuia, copii de pe materialele realizate in testare
(3) In situatiile in care, in urma efectuarii testului, rezulta alte situatii de incalcare a sarcinilor si indatoririlor profesionale, care nu au legatura cu activitatile specifice de testare, seful structurii/institutiei dispune masuri in conformitate cu actele normative in vigoare.

Art. 12. D.G.A. va comunica rezultatul si constatarile activitatii de testare sefului structurii/institutiei, in cazul in care personalul supus testarii a dat dovada de integritate .

Art. 13. Sefii structurilor/institutiilor personalului supus testarii au obligatia de a prelucra cu personalul din subordine cele mai importante aspecte evidentiate in urma realizarii testului.

Art. 14. Pentru realizarea testarii, D.G.A. utilizeaza resurse financiare destinate acestei activitati din bugetul alocat M.A.I.

Art. 15. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul administratiei si internelor, Constantin-Traian Igas
Bucuresti, 16 noiembrie 2011

Afişează Ordinul MAI 256/2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului MAI pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Politisti    Testare    Legislatie    Ordinul 256/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 439/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 109 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Concedierea pe motiv de forta majora este mai usor de contestat decat concedierea individuala si decat concedierea colectiva?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut