Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 6 noiembrie

Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 6 noiembrie

  Publicat: 06 Nov 2012       1191 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Instrument care contine un ansamblu de informatii privind actiunile ce urmeaza a fi intreprinse intr-o anumita perioada,
Actele normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 6 noiembrie, ora 11.00

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Act adoptat de organele de stat,
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act adoptat de organele de stat,
A fost promulgat la 11.09.1865
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Camera inferioara a Parlamentului englez,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Denumire data monedei unice europene.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si
Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul militar, semnat la
Chisinau, la 20 aprilie 2012
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale


II. PROIECTE DE ORDONANTA DE URGENTA
1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind prorogarea termenelor prevazute la alin.(1) si (2) ale art.IV din Ordonanta Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derularii afacerilor in domeniul comertului cu seminte de consum, precum si pentru modificarea unor acte normative
2. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind aprobarea unor masuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere in anul 2012
3. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002


III. PROIECTE DE HOTARARE
1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Organizatia de Consultanta, Comanda si Control a NATO (NC3O) reprezentata prin Agentia de Consultanta, Comanda si Control a NATO (NC3A) referitor la cooperarea in cadrul activitatilor C4ISR, semnat la Bucuresti, la 6 iulie 2011 si la Bruxelles la 27 iulie 2011
2. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 si la Bucuresti la 8 februarie 2012, la
Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru finantarea Proiectului privind infrastructura municipala in domeniul protectiei mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 si la Bucuresti la 28 decembrie 2006
3. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la 3 noiembrie 2011 la Bruxelles si 6 decembrie si 15 decembrie 2011 la Bucuresti, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006
4. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.51/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004
5. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.74/2011 privind siguranta jucariilor
6. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie pe anul 2012, cu modificarile ulterioare
7. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate in cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent din judetele Botosani, Dambovita, Iasi si Teleorman, si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
8. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea platii contributiei de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului la bugetul Gruparii Europene de Cooperare Teritoriala ``Reteaua Europeana de Cunostinte in Urbanism`` in perioada 2012-2013
9. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea platii contributiei Romaniei la
Organizarea pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, in calitate de observator in cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2012
10. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.91/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor
11. PROIECT DE HOTARARE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri care se afla in administrarea Administratiei Nationale ``Apele Romane`` si care au pierit
12. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Protocolului de cooperare intre
Ministerul Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Republica Croatia, semnat la Bucuresti, la 2 iulie 2012
13. PROIECT DE HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman la Clubul Sportiv Scolar Turnu Magurele a unui imobil (constructii si teren) si pentru completarea anexei nr.8 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie ``Consolidare DN 67 D km 76+830-108+390 (cu intreruperi) Valea Cernei-Baile Herculane ``, judetele Mehedinti si Caras-Severin
15. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Anexei nr.16 la Hotararea Guvernuluinr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului precum si pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat in administrarea Spitalului General Cai Ferate Ploiesti, unitate aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
16. PROIECT DE HOTARARE privind recunoasterea Asociatiei ``Siguranta Auto`` ca fiind de utilitate publica
17. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Gheorghe Lazar, judetul Ialomita
18. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea modelului proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votarii la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012
19. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului Statistic National Anual 2012


III. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND ELIBERARI/NUMIRI DE PREFECTI/SUBPREFECTI
1. PROIECTE DE HOTARARE privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti
IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierilor in vederea incheierii unui Protocol de modificare a Conventiei intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Izmail la 29 martie 1996, precum si aprobarea semnarii Protocolului respectiv
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Memorandumului de Intelegere intre Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine si Agentia Cipriota de Promovare a Investitiilor
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea si transmiterea raportului Romaniei privind masurile luate la nivel national in vederea aplicarii Conventiei pentru protectia bunurilor culturale in caz de conflict armat, adoptata la 14 mai 1954 si a celui de-al doilea Protocol la Conventia de la Haga din 1954 pentru protectia bunurilor culturale in caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999


V. NOTE
1. NOTA asupra evolutiei negocierilor dintre CNCF CFR SA si EURO STATION NV privind punerea in aplicare a Memorandumului de Intelegere dintre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din Romania si Ministerul Transporturilor din Regatul Belgiei cu privire la cooperarea in domeniul lucrarilor de infrastructura pentru modernizarea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de transport in zona Bucuresti, incluzand complexul "Gara de Nord", cea mai importanta statie de cale ferata din cadrul sectoarelor romanesti ale coridoarelor paneuropene de transport feroviar IV si IX, semnat la Bucuresti la 22 septembrie 2011


VI. INFORMARI
1. INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012
2. INFORMARE privind rezultatele Consiliului de Mediu, Luxemburg, 25 octombrie 2012Citeşte mai multe despre:    Agenda de lucru    Guvernul RomanieiComentează: Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 6 noiembrie
Alte titluri

Proiect de hotarare: Guvernul discuta acordarea de ajutoare de 15 000 de euro pentru producatorii de rosii si producatorii de usturoi
15 May 2019 | 98

Guvernul a infiintat Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila
11 May 2019 | 104

Guvernul a acordat ajutoare de urgenta familiilor afectate de tornada produsa in data de 30 aprilie 2019 la Calarasi
10 May 2019 | 71

Guvernul a aprobat Programul de convergenta 2019-2022
08 May 2019 | 74

A fost aprobat Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania - Cofinantare UE pentru dezvoltare rurala 2014-2020)
07 May 2019 | 77

A iesit din vigoare Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Varsovia la 23 iunie 1994
20 Apr 2019 | 171Articole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: EuroAvocatura.ro

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Ocuparea si angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Marele patriot Mihai Eminescu, un martir ucis la comanda francmasoneriei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Obligarea la emiterea unei hotarari a Guvernului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 551 din 5 februarie 2013

Cerere anulare ordonanta de urgenta si ordin ministerial
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 3298 din 14.10.2009

Personal didactic. Acordare diferente salariale la care se adauga indicele de inflatie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.252 din data 25.02.2010

Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate. Restituire sume platite la asigurari
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1183 din data 25.08.2011