Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » CSM a aprobat normele privind asigurarea de raspundere civila profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor.

CSM a aprobat normele privind asigurarea de raspundere civila profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor.

  Publicat: 13 Jun 2019       1555 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
In Monitorul Oficial nr. 482 din 13.06.2019 a fost publicata Hotararea nr. 114/2019 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea de raspundere civila profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor.

Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Timp calendaristic de-a lungul caruia obiectele muncii parcurg, intr-o veriga structurala, toate etapele procesului de productie, incepand cu momentul intrarii in veriga respectiva si pana in momentul iesirii acestuia in forma finita.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,

Raspunderea civila a judecatorilor si procurorilor, inclusiv a celor care nu mai sunt in functie, poate interveni pentru eroarea judiciara cauzata in exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta, in conditiile legii.
Fiecare judecator si procuror este obligat sa se asigure profesional, prin incheierea unui contract de asigurare de raspundere civila profesionala, pentru riscurile rezultate ca urmare a erorilor judiciare cauzate de exercitarea functiei cu grava neglijenta, conform legii.
Contractul de asigurare de raspundere civila profesionala nu acopera riscurile rezultate ca urmare a erorilor judiciare cauzate de exercitarea functiei cu rea-credinta.
Judecatorii si procurorii eliberati din functie pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme pot incheia contracte de asigurare de raspundere civila profesionala pentru evenimentele si riscurile produse intr-o perioada anterioara, convenita cu asiguratorul.


Contractul de asigurare se incheie pe o perioada de 12 luni, daca partile nu au stabilit o alta durata . Contractul de asigurare poate fi incheiat si pentru o perioada de mai multi ani. Dovada incheierii contractului de asigurare se face prin polita de asigurare, care poate fi emisa inclusiv prin mijloace electronice.
Plata primelor de asigurare se face de catre judecator sau procuror, integral sau in rate, conform acordului dintre asigurat si asigurator. Contractul de asigurare produce efecte si in cazul in care rata primei de asigurare nu a fost platita la termenul convenit, daca asiguratorul nu si-a exercitat dreptul de reziliere a contractului.


Contractul de asigurare se incheie individual de catre judecatorul sau procurorul asigurat.
Contractul poate fi incheiat, cu acordul judecatorului sau procurorului, si de catre instanta sau parchetul cu personalitate juridica care are calitatea de angajator pentru judecatorul sau, dupa caz, procurorul asigurat. Contractul se incheie in numele si pentru fiecare persoana asigurata, care va fi mentionata intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecareia, conform optiunii exprimate. In acest caz, angajatorul retine si vireaza primele de asigurare in numele si pentru fiecare persoana asigurata.


Asigurarea acopera prejudiciul constatat prin hotararea definitiva a instantei pronuntata in actiunea in regres exercitata de statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, impotriva judecatorului sau procurorului asigurat care a cauzat erori judiciare in exercitarea functiei cu grava neglijenta, precum si cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, conform art. 2.223 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.


Suma asigurata si primele de asigurare se stabilesc prin contractul de asigurare. Limita de despagubire se poate stabili pentru intreaga perioada asigurata, cumulat, pentru toate evenimentele asigurate intervenite pe durata de valabilitate a asigurarii. Partile pot negocia si stabilirea unor sublimite de despagubire pentru fiecare eveniment asigurat in parte .


Normele pot fi consultate integral aici.Citeşte mai multe despre:    CSM    Asigurare de raspundere civila profesionala    Magistrati    Raspunderea magistratilor    Hotararea 114/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Consiliul Superior al Magistraturii a lansat proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instante judecatoresti”
01 Nov 2019 | 1288

CSM a aprobat organizarea, in data de 15.12.2019 a concursului de promovare in functii de executie, pe loc, a judecatorilor.
17 Oct 2019 | 1315

CSM a aprobat calendarul, tematica si bibliografia pentru Concursul de admitere la INM - septembrie 2019 – februarie 2020
17 Sep 2019 | 3069

CSM a publicat detaliile privind organizarea concursului de admitere la INM in perioada septembrie 2019 – februarie 2020
17 Sep 2019 | 1777

CSM a publicat detaliile concursului de promovare pe loc in functii de executie a procurorilor
12 Sep 2019 | 808Articole Juridice

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Jurisprudenţă

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Camelia Bogdan impotriva Romaniei. dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de asigurare de raspundere civila profesionala incheiat de avocat. Introducerea unei clauze de anterioritate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 46 din 16 ianuarie 2020

Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020