Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 25 iunie 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 25 iunie 2019

  Publicat: 25 Jun 2019       125 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
In sedinta Guvernului Romaniei din data de 25 06 2019, acesta a luat act sau a aprobat urmatoarele proiecte de acte normative:

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Act adoptat de organele de stat,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala


II. ORDONANTE DE URGENTA
1. ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european
2. ORDONANTA DE URGENTA privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto
3. ORDONANTA DE URGENTA privind operarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta ``RO-ALERT``
4. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
5. ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul imbunatatirilor funciare
6. ORDONANTA DE URGENTA privind Codul administrativ al Romaniei
7. ORDONANTA DE URGENTA privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica ale localitatilor si pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
8. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane
9. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 16/2018 privind asigurarea masurilor necesare organizarii si desfasurarii unor proiecte culturale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
10. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje


III. HOTARARI
1. HOTARARE pentru modificarea si completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr.838 din 2015 pentru aprobarea participarii Romaniei la Studiul International pentru Procesul de Predare-Invatare, dezvoltat de OECD-TALIS 2018
2. HOTARARE privind abrogarea art. 24 din Normele de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1546/2003
3. HOTARARE privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflata sub autoritatea Ministerului Mediului, in domeniul public al orasului Tautii Magheraus, jud. Maramures
4. HOTARARE privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, precum si inscrierea unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Spitalului Clinic Cai Ferate Iasi, unitate in subordinea Ministerului Transporturilor si modificarea Anexei nr.16 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTARARE privind aprobarea modelului steagului municipiului Campina, judetul Prahova
6. HOTARARE pentru modificarea anexelor 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi
7. HOTARARE pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018 si pentru modificarea sectiunii A din anexa la aceasta
8. HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor si Padurilor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru realizarea in regim de urgenta a unor lucrari de investitii de prevenire si inlaturare a efectelor calamitatilor naturale produse de inundatii in perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apa din judetele Arges, Bihor, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramures, Mures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Timis, Vaslui, Vrancea
9. HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019
10. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala etapele I si II
11. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Buzau de catre domnul Dimian Leonard
12. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Tulcea de catre domnul Marinov Gabriel-Teodosie


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Prezentarea optiunilor pentru utilizarea instrumentelor de finantare specificate de Directiva (UE) 2018/410 si decizia Romaniei privind implementarea acestora
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de catre Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri catre Consiliul General al municipiului Bucuresti, privind emiterea unei hotarari care are ca obiect trecerea a doua terenuri cu suprafetele de 388,10 mp si 390,15 mp, situate in bd. Mircea Voda, nr. 44, sector 3, Bucuresti, din proprietatea municipiului Bucuresti, in domeniul public al statului, in vederea darii acestora in administrarea Ministerului Finantelor Publice
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG V-a Romania-Ungaria, in vederea transmiterii acestuia catre Comisia Europeana si mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa realizeze eventualele modificari ulterioare ale acestei variante a Programului, ca urmare a procesului de negociere cu Comisia Europeana si sa retransmita documentul catre Comisia Europeana
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatului negocierilor intre parti privind Acordul de Modificare si Reconfirmare a Acordului intre Creditori privind Initiativa IMM si a celui de-al doilea Acord de Modificare a Acordului de Finantare privind Initiativa IMM, si ca din partea Romaniei, aceste documente sa fie semnate de catre domnul Daniel-Vasile Suciu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publiceCiteşte mai multe despre:    Proiecte de acte normative    Guvernul Romaniei    Sedinta de Guvern    Legea privind modificarea Codului de procedura penala    Legea 135/2010Comentează: Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 25 iunie 2019
Alte titluri

MAE a publicat o lista a unor tratate internationale intrate in vigoare in ultimele luni
29 Jul 2019 | 87

Decrete semnate de Presedintele Romaniei in data de 25.07.2019
25 Jul 2019 | 173

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 24 iulie 2019
24 Jul 2019 | 125

A fost ratificat Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobandirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor
18 Jul 2019 | 113

Actele normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 17 iulie 2019
17 Jul 2019 | 85

Decrete de promulgare semnate de Presedintele Romaniei in data de 12.07.2019.
12 Jul 2019 | 135Articole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Ocuparea si angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Marele patriot Mihai Eminescu, un martir ucis la comanda francmasoneriei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia nr. 404/2019 referitoare la admiterea obiectiilor de neconstitutionalitate referitoare la Strategia "Romania 2040"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect "anulare act administrativ"
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti