Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 4 noiembrie 2019

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 4 noiembrie 2019

  Publicat: 04 Nov 2019       1898 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


In sedinta din 4 noiembrie 2019, Guvernul Romaniei a adoptat sau a luat act de urmatoarele acte normative:

Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
1. Drapel care poarta semnele distinctive ale unui stat si care se arboreaza in diferite imprejurari, potrivit legislatiei interne si uzantelor internationale.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

I. PROIECTE ANALIZATE IN PRIMA LECTURA
1. PROIECT DE HOTARARE pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata


II. HOTARARI
1. HOTARARE privind acordarea unor ajutoare de urgenta
2. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infrastructura Bazei 57 Aeriana din cazarma 888 Mihail Kogalniceanu"
3. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Punct control si cai de acces in cazarma 727 Borcea"
4. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Realizare pavilioane noi - centru instruire, magazii, soproane si cazarma 525 Focsani"
5. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Lucrari de interventie la pavilionul A din cazarma 901 Timisoara"
6. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare
7. HOTARARE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru construirea si operarea unei banci nationale de sange, plasma umana si celule stem
8. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "SPITAL REGIONAL DE URGENTA CRAIOVA"
9. HOTARARE privind comasarea, modificarea denumirii, codului de clasificatie, datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Sanatatii
10. HOTARARE privind inchirierea unor spatii din domeniul public al statului si administrarea Institutului Oncologic "prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucuresti, unitate sanitara din subordinea Ministerului Sanatatii
11. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu"
12. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia"
13. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Corp invatamant - cazare si bazin de antrenamente"
14. HOTARARE privind transmiterea unui bun imobil-constructie aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale-Autoritatea Nationala Fitosanitara
15. HOTARARE privind trecerea din domeniul privat al statului, in domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ``C.F.R``-S.A a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate ``C.F.R``-S.A -Sucursalele Regionale de Cai Ferate Brasov si Constanta
16. HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau
17. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Vorona, judetul Botosani
18. HOTARARE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava
19. HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 30 august 2019 si la Paris la 18 septembrie 2019 intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului ``Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori``
20. HOTARARE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Lucrari de constructii si instalatii in cazarma 3041 Bucuresti``
21. HOTARARE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Realizare pavilion sala de sport, reabilitare parc auto, imprejmuire si SISOM in cazarma 807 Craiova``
22. HOTARARE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Lucrari de modernizare si reabilitare instalatii tehnologice in cazarma 2770 Balotesti``
23. HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national privind obiectivul de investitii ``Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti``
24. HOTARARE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Valcea precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea
25. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru orasul Aninoasa, judetul Hunedoara
26. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru orasul Uricani, judetul Hunedoara
27. HOTARARE pentru numirea vicepresedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
28. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte
29. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati administrativ-teritoriale din judetul Arges
30. HOTARARE privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operatiunilor de urgenta si de recuperare intreprinse in scopul inlaturarii pagubelor provocate de dezastre naturale in Romania


III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Notificare in vederea inlocuirii unui membru titular si desemnarea unui membru supleant din partea Asociatiei Municipiilor din Romania in cadrul delegatiei Romaniei la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada ramasa din mandatul 2015-2020


IV. RAPOARTE
1. RAPORT privind activitatea de audit intern din sectorul public din Romania, pentru anul 2018


V. NOTE
1. NOTA DE INFORMARE cu tema:
Aprobarea platilor minime pentru a permite Romaniei recuperarea si mentinerea
dreptului de vot in cadrul Agentiei Spatiale Europene (ESA)
2. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Braila, judetul Braila, in scopul adoptarii unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situate in municipiul Braila, Cartier Viziru 3, Aleea Mecanizatorilor nr.1, bloc U, parter, judetul Braila, inscris in cartile funciare ale municipiului Braila, nr.70368-C1-U 23 si nr.93468, nr.cadastral 93468, din domeniul public al municipiului Braila in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale, pentru functionarea unui centru militar de sanatate


VI. INFORMARI
1. INFORMARE privind sinteza activitatilor desfasurate de institutiile cu atributii in organizarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei in perioada 22-28 octombrie 2019Citeşte mai multe despre:    Sedinta de Guvern    4 noiembrie    Salariul minim brut pe economie    Ajutoare de urgenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Legea 19/2020: Guvernul a stabilit modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
19 Mar 2020 | 1578

30 iunie 2020: termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si pe mijloacele de transport
14 Mar 2020 | 692

Proiectele de acte normative adoptate in cadrul sedintei din 6 noiembrie 2019
06 Nov 2019 | 1892

Presedintele Romaniei a semnat decretul pentru numirea Guvernului Romaniei
04 Nov 2019 | 1641

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 28 octombrie 2019
29 Oct 2019 | 1546Articole Juridice

Serviciul de garda. Organizarea timpului de lucru in cazul activitatilor exercitate de militari
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Jurisprudenţă

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Desfiintarea postului ocupat de salariat. Nerelevanta culpei angajatorului pentru situatia financiara dificila in examinarea legalitatii deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2020/2016 din 19.04.2016

Reorganizarea societatii. Proces de evaluare a salariatilor dupa criterii de performanta individuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2024/2016 din data de 19.04.2016

Majorare pensie de intretinere. Debitorul locuieste permanent in alt stat
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Decizie nr. 4 din data 21.01.2010