Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » CJUE confirma validitatea Directivei privind tarifele de aeroport

CJUE confirma validitatea Directivei privind tarifele de aeroport

  Publicat: 12 May 2011       2059 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Aeroportul Luxemburg-Findel intra in domeniul de aplicare al directivei intrucat are cel mai mare trafic anual de pasageri si se bucura de o pozitie privilegiata in calitate de punct de intrare in Luxemburg

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Practicile comerciale anticoncurentiale (inclusiv exploatarea incorecta a clientilor sau eliminarea concurentilor) in care o firma dominanta se poate angaja, pentru a-si mentine sau intari pozitia pe piata.
O firma ocupa o pozitie dominanta atunci cand este in masura sa actioneze independent de concurentii, clientii, furnizorii sai si, in final, de consumatorul final.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitatea clientilor unei firme, local, avocat, medic etc.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Aeroport civil avand mai mult de 50.000 de miscari pe an, o miscare insemnand o decolare sau o aterizare,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitatea clientilor unei firme, local, avocat, medic etc.
Aeroport civil avand mai mult de 50.000 de miscari pe an, o miscare insemnand o decolare sau o aterizare,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Aeroport civil avand mai mult de 50.000 de miscari pe an, o miscare insemnand o decolare sau o aterizare,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Luxemburgul a sesizat Curtea de Justitie cu o actiune in anularea partiala a Directivei 2009/12/CE care stabileste principii comune pentru perceperea tarifelor1 platite de companiile aeriene in beneficiul aeroporturilor din Uniunea Europeana2. Directiva se aplica aeroporturilor, deschise traficului comercial, cu un trafic anual ce depaseste 5 milioane de pasageri sau, daca intr-un stat membru niciun aeroport nu atinge acest prag minim, aeroportului cu cel mai mare trafic anual de pasageri care se bucura de o pozitie privilegiata, in calitatea sa de punct de intrare in acest stat .
In temeiul acestei directive, statele membre trebuie sa se asigure ca tarifele de aeroport nu discrimineaza utilizatorii (companiile aeriene). Trebuie stabilita o procedura obligatorie de consultare a utilizatorilor sau a reprezentantilor sau asociatiilor de utilizatori de catre organul de administrare al aeroportului respectiv (cel putin o data pe an) in ceea ce priveste functionarea sistemului, nivelul tarifelor si, daca este cazul, calitatea serviciilor.
Luxemburgul contesta faptul ca Aeroportul Luxemburg-Findel, singurul aeroport din acest stat, cu un trafic anual de 1,7 milioane de pasageri, este supus obligatiilor administrative si financiare prevazute de directiva, spre deosebire de alte aeroporturi regionale apropiate care nu sunt incluse in domeniul de aplicare al directivei, desi genereaza un trafic superior. Luxemburgul a citat cu titlu exemplificativ aeroporturile din Charleroi (Belgia) si din Hahn (Germania) - al caror trafic se ridica la 2,9 milioane si, respectiv, 4 milioane de pasageri pe an -, precum si aeroporturile din Bordeaux (Franta) si din Torino (Italia), situate in proximitatea unui centru urban de o anumita dimensiune sau care se caracterizeaza printr-un anumit nivel al activitatii economice - cu un trafic anual de 3,4 milioane si, respectiv, 3,5 milioane de pasageri.
Potrivit Luxemburgului, desi directiva urmareste evitarea oricarui risc de abuz de pozitie dominanta a aeroporturilor care intra in domeniul sau de aplicare, un astfel de risc nu exista in cazul Aeroportului Findel, care se afla, dimpotriva, in concurenta cu aeroporturile invecinate pe care opereaza companii ``cu pret redus`` situate la Hahn (Germania) sau la Charleroi (Belgia), precum si cu aeroporturi care constituie placi turnante (``hubs``) precum cele din Frankfurt (Germania) sau din Bruxelles (Belgia).
Pe langa incalcarea principiului egalitatii de tratament prin tratamentul inegal aplicat unor situatii comparabile - Aeroportul Findel fiind inclus in sfera directivei in timp ce aeroporturi regionale de aceleasi dimensiune nu sunt incluse - Luxemburgul invoca, printre altele, o incalcare a principiului egalitatii de tratament pentru ca Aeroportul Luxemburg-Findel ar fi tratat in mod identic cu aeroporturi cu un trafic anual ce depaseste 5 milioane de pasageri, desi acesta nu ar avea nici aceeasi pozitie de forta in raport cu companiile aeriene, nici aceeasi putere economica precum aceste aeroporturi.
In hotararea pronuntata Curtea de Justitie constata ca trebuie sa se considere ca Aeroportul Luxemburg-Findel se bucura de o pozitie privilegiata in calitatea sa de ``punct de intrare`` in acest stat membru in sensul directivei. In consecinta, faptul ca acesta este inclus in domeniul sau de aplicare nu este contrar principului egalitatii de tratament.
Curtea arata ca, prin adoptarea directivei, legiuitorul Uniunii a apreciat ca nu era necesar sa includa in domeniul de aplicare al acestei directive toate aeroporturile Uniunii, ci numai doua categorii de aeroporturi: cele care depasesc pragul minim de 5 milioane de pasageri pe an si cele care, precum Luxemburg-Findel, inregistreaza cel mai mare trafic anual de pasageri intr-un stat membru in care niciun aeroport nu atinge acest prag minim. Prin adoptarea acestui cadru comun, legiuitorul Uniunii a dorit ca anumite cerinte, precum transparenta tarifelor, consultarea companiilor aeriene si nediscriminarea intre acestea, sa fie respectate.
Dupa ce a examinat situatia aeroporturilor principale din perspectiva acesteia in raport cu companiile aeriene, Curtea considera ca in statele membre in care niciun aeroport nu atinge pragul minim prevazut de directiva, aeroportul cu cel mai mare trafic anual de pasageri trebuie considerat drept punctul de intrare in statul membru in cauza, ceea ce ii confera o pozitie privilegiata in raport cu companiile aeriene. Astfel, aceste aeroporturi principale sunt situate in general in apropierea unui mare centru politic si/sau economic ce poate atrage, in mare parte, o clientela de afaceri pentru care pretul biletelor este numai unul dintre criterii si care poate fi sensibila in special la localizarea aeroportului, la posibilitatile de conectare cu alte mijloace de transport, precum si la calitatea serviciilor furnizate. Pentru acest segment de piata mediu sau superior, companiile aeriene au asadar un interes strategic major de a propune zboruri de pe si spre un aeroport principal precum Luxemburg-Findel - mai degraba decat spre un aeroport secundar precum Hahn - fara ca valoarea tarifelor de aeroport sau volumul concret al traficului anual de pasageri sa poata fi considerate drept criterii decisive pentru aceste companii .
Prin urmare, Aeroportul Luxemburg-Findel, in calitate de aeroport principal, trebuie sa fie supus obligatiilor prevazute de directiva referitoare la riscul de a abuza de pozitia sa privilegiata in ceea ce priveste stabilirea tarifelor.
In schimb, aeroporturile secundare - nesupuse obligatiilor prevazute de directiva - nu pot fi in principiu considerate drept ``punct de intrare`` in sensul directivei, indiferent de traficul anual de pasageri si chiar daca unele dintre acestea sunt situate in proximitatea unui centru urban, precum aeroporturile din Bordeaux sau din Torino. In plus, aceste aeroporturi secundare, in special cele nesituate in proximitatea unui mare centru urban, se pot dovedi mai atragatoare pentru asa-numitele companii ``cu preturi reduse``. Astfel, aceste companii, care se orienteaza in principiu dupa o strategie diferita, se adreseaza unei clientele care, spre deosebire de clientela de afaceri, este mai sensibila la preturile biletelor si mai dispusa sa parcurga o distanta mai mare intre orasul deservit si aeroport . In aceste conditii, legiuitorul nu a comis o eroare vadita si nu a depasit limitele puterii sale prin faptul ca a considerat ca aeroporturile secundare nu se afla in aceeasi situatie precum aeroporturile principale.
In plus, faptul ca situatia unui aeroport precum cel din Findel nu este identica cu cea a aeroporturilor al caror trafic depaseste 5 milioane de pasageri pe an nu inseamna ca supunerea celor doua categorii de aeroporturi acelorasi obligatii de transparenta tarifara prevazute de directiva contravine principiului egalitatii de tratament. Astfel, faptul ca acestea aeroporturi se bucura de o pozitie privilegiata in raport cu companiile aeriene justifica aplicarea directivei.
In aceasta privinta, cadrul principiilor comune stabilit de directiva este apt si necesar pentru a realiza obiectivul directivei. In ceea ce priveste caracterul proportional, sarcinile care rezulta din sistemul instituit de directiva nu sunt vadit disproportionate in raport cu avantajele care decurg din acesta. In special, nu rezulta ca, astfel cum sustine Luxemburgul, costurile legate de procedura de consulare instituita de directiva si obligatorie pentru Findel pot determina companiile aeriene sa decida abandonarea acestui aeroport . In sfarsit, in ceea ce priveste principiul subsidiaritatii, legiuitorul Uniunii a considerat, in mod intemeiat, ca nu era necesar sa fie incluse in domeniul de aplicare al directivei aeroporturile cu un trafic mai mic de 5 milioane de pasageri pe an, in cazul in care acestea nu constituie aeroportul principal din statul membru in care se afla.1 Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport (JO L 70, p. 11). Un tarif de aeroport este ``o prelevare obtinuta in beneficiul organului de administrare a aeroportului si platita de catre utilizatorii aeroportului pentru utilizarea facilitatilor si a serviciilor care le sunt puse la dispozitie in exclusivitate de organul de administrare a aeroportului si care au legatura cu aterizarea, decolarea, iluminarea si gararea aeronavelor si cu tratamentul pasagerilor si al marfurilor``.
2 Directiva trebuia sa fie transpusa de statele membre, cel mai tarziu la 15 martie 2011.Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Aeroport    Avion    Pasageri    Transport aerian

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Sase companii care ofera servicii de food & beverage in incinta Aeroportului Otopeni amendate pentru fixarea preturilor, concurenta neloiala
27 Mar 2021 | 1062

CJUE: Se preconizeaza reluarea sedintelor de audiere a pledoariilor incepand cu 25 mai 2020
30 Apr 2020 | 1540

Agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie 2020
26 Mar 2020 | 972

Intrare in functie a unui nou avocat general la CJUE
23 Mar 2020 | 1064

Consecintele retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana asupra Curtii de Justitie a Uniunii Europene
04 Feb 2020 | 982

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 4 noiembrie 2019
04 Nov 2019 | 1899Articole Juridice

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Simpla deviere a unui zbor catre un aeroport apropiat nu confera un drept la o compensatie forfetara
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta este scutit de obligatia de a obtine o viza pentru a intra pe teritoriul statelor membre
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020