Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » ICCJ: 8 RIL-uri admise si 2 respinse in sedinta din data de 17 octombrie 2011

ICCJ: 8 RIL-uri admise si 2 respinse in sedinta din data de 17 octombrie 2011

  Publicat: 19 Oct 2011       3347 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
In sedinta din 17 octombrie 2011, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii, legal constituit in fiecare dintre cauze, a solutionat un numar de 10 recursuri in interesul legii, fiind pronuntate urmatoarele solutii:

Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Decizia nr.14 in dosarul nr. 10/2011.

Admite recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si in consecinta:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 447 alin. 2 din Codul de procedura penala raportat la art. 84 si art. 864 din Codul penal stabileste ca:

Sesizarea instantei in vederea revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei sau a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile stabilite prin hotararea de condamnare, trebuie facuta inainte de expirarea termenului de incercare, indiferent daca judecarea cauzei are loc anterior sau ulterior expirarii acestui termen.

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedura penala.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 17 octombrie 2011.

Decizia nr.15 in dosarul nr. 17/2011.

Admite recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art.53 din Legea nr.18/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are calitate procesuala activa de a formula plangere impotriva hotararilor comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art.III alin.2 din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr.18/1991, stabileste ca Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are calitate procesuala activa de a formula actiuni in constatarea nulitatii absolute a actelor emise cu incalcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedura civila.

Pronuntata, in sedinta publica, azi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.16 in dosarul nr. 19/2011.

Admite recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 136 alin.1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca, in cazul cererilor intemeiate pe dispozitiile legale evocate, instanta de judecata se dezinvesteste dupa desemnarea expertilor, stabilirea obiectivelor expertizei, a onorariului expertilor si a modalitatii de plata, pronuntand, in procedura necontencioasa, o incheiere impotriva careia poate fi exercitata calea de atac a recursului, conform art.336 din Codul de procedura civila

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedura civila.

Pronuntata, in sedinta publica, azi 17 octombrie

Decizia nr.17 in dosarul nr. 23/2011.

Admite recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si in consecinta:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art.1608a alin. 2 teza a II a si alin. 6 teza a II a din Codul de procedura penala stabileste ca:

Instanta de judecata, in cadrul examenului de temeinicie a cererii de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cautiune, in cazul in care constata ca temeiurile care au determinat arestarea preventiva subzista, verifica in ce masura buna desfasurare a procesului penal este ori nu impiedicata de punerea in libertate provizorie sub control judiciar sau pe cautiune a invinuitului ori inculpatului.

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedura penala.

Pronuntata, in sedinta publica, azi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.18 in dosarul nr. 16/2011.

Admite recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Stabileste ca, in aplicarea dispozitiilor art.324 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr.44/1998, modificata si completata prin Legea nr.99/1999, despagubirile acordate societatilor comerciale de institutiile publice implicate in procesul de privatizare, urmare retrocedarii unor imobile, se raporteaza la valoarea contabila a imobilului, astfel cum aceasta este reflectata in bilant la momentul iesirii efective a bunului din patrimoniul societatii, valoare ce trebuie actualizata cu indicele de inflatie de la momentul platii despagubirii.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedura civila.

Pronuntata, in sedinta publica, azi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.19 in dosarul nr. 18/2011.

Admite recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In interpretarea dispozitiilor art.2 lit.e), art.78 si art.164 alin.(1) si (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si ale art.1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabileste ca:

Formele de retribuire obtinute in acord global, prevazute de art.12 alin.1 lit.a) din Legea nr.57/1974 privind retribuirea dupa cantitatea si calitatea muncii, vor fi luate in considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public, daca au fost incluse in salariul brut si, pentru acestea, s-a platit contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedura civila.

Pronuntata, in sedinta publica, azi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.20 in dosarul nr. 20/2011.

Admite recursurile in interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava in sensul ca:

Stabileste ca dispozitiile art.1 din Legea nr.118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, raportat la art.150 (fost art. 145) din Codul Muncii, art.103 lit.a) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile ulterioare, si art.7 din Hotararea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, sunt incidente cererilor formulate de personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat ce au ca obiect acordarea indemnizatiei de concediu de odihna aferenta anului scolar 2009-2010, dupa intrarea in vigoare a Legii nr.118/2010, respectiv 3 iulie 2010.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedura civila.

Pronuntata, in sedinta publica, azi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.21 in dosarul nr. 22/2011.

Respinge ca inadmisibil recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind masura de siguranta a confiscarii speciale prevazuta de art.118 alin.1 lit.a din Codul penal, in cazul infractiunii de contrabanda prevazuta de art.270 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, concomitent cu obligarea legala a inculpatului la plata sumelor reprezentand datoria vamala .

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedura penala.

Pronuntata, in sedinta publica, azi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.22 in dosarul nr. 24/2011.

Respinge, ca inadmisibil, recursul in interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Galati privind competenta functionala a tribunalelor (civil sau comercial si de contencios administrativ si fiscal) in solutionarea recursului in materia contestatiei la executare propriu-zisa, prevazuta de dispozitiile art. 399 din Codul de procedura civila.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. (4) din Codul de procedura civila.

Pronuntata, in sedinta publica, astazi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.23 in dosarul nr. 26/2011.

Admite recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta,

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 1/2000 si art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, raportat la art. 55 alin. 5 din Legea nr. 45/2009 referitor la trecerea terenurilor aflate in administrarea institutiilor prevazute de art. 9 alin. 1 si art. 9 alin. 11 din Legea nr. 1/2000, din domeniul public al statului in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale, stabileste ca sintagma ``in conditiile legii``, din cuprinsul Legii nr. 1/2000 trebuie inteleasa in sensul trimiterii la conditiile prevazute de Legea nr. 213/1998 cu privire la obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public in domeniul privat, prin hotarare a guvernului, emisa cu privire la terenurile delimitate in conditiile art. 9 si art. 12 din Legea nr. 1/2000.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. (4) din Codul de procedura civila.

Pronuntata, in sedinta publica, astazi 17 octombrie 2011.

Dupa redactarea considerentelor si semnarea deciziilor, acestea se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Citeşte mai multe despre:    Recurs in interesul legii    ICCJ

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

ICCJ: Termenul din Legea 50/1991 stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei este unul de recomandare
01 Jul 2021 | 791

ICCJ: Actele procedurale depuse prin fax sau email dupa terminarea programului instantei sunt depuse in termen
24 Jun 2020 | 1690

Aplicatia de ”Dosar electronic” devine operationala si pentru Sectia de contencios administrativ si fiscal a ICCJ
06 Jun 2020 | 1033

ICCJ: Hotararea pronuntata in prima instanta in procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se ataca cu recurs
25 May 2020 | 918

ICCJ: Titular unei intreprinderi individuale poate avea calitatea de functionar public
13 May 2020 | 1257

ICCJ: Veniturile la Fondul pentru mediu nu constituie obligatie fiscala
08 Apr 2020 | 1111Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea acordului de recunoastere a vinovatiei
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020