Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Ordonanta pentru modificarea Codului de procedura fiscala a fost aprobata

Ordonanta pentru modificarea Codului de procedura fiscala a fost aprobata

  Publicat: 26 Jan 2012       3602 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Guvernul a aprobat Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, noile reglementari avand ca scop cresterea eficientei activitatii de administrare a creantelor fiscale.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Confirmare intr-o anumita functie
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Titlu de credit care poate sa fie transferat de la un proprietar la altul fara consimtamantul emitentului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,

De asemenea, modificarea Codului de procedura fiscala prin ordonanta a Guvernului se impune si datorita necesitatii transpunerii Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE. Aceasta directiva trebuie sa fie implementata incepand cu 1 ianuarie 2013.


Masuri cu impact pozitiv asupra mediului economic
- S-a reglementat expres data in functie de care se apreciaza situatia fiscala viitoare, in cazul emiterii unui acord de pret in avans . In acest sens, s-a precizat aceasta data ca fiind data depunerii cererii de catre contribuabilul solicitant al unui acord de pret in avans;
- Preluarea la nivelul Codului de procedura fiscala a dispozitiilor referitoare la inregistrarea domiciliului fiscal din normele metodologice care privesc aplicarea acestui act normativ, aprobate prin HG nr.1050/2004;
- Reglementarea procedurii de colaborare dintre organul fiscal si contribuabil in scopul emiterii unei solutii fiscale individuale anticipate sau unui acord de pret in avans . Astfel, se reglementeaza:
- posibilitatea organului fiscal de a se deplasa la sediul contribuabilului sau in alt loc stabilit de comun acord cu acesta pentru analizarea documentatiei in vederea fundamentarii proiectului de solutie fiscala individuala anticipata sau acord de pret in avans;
- obligatia organului fiscal de a prezenta contribuabilului proiectul SFIA/APA in scopul acordarii posibilitatii contribuabilului de a-si spune punctul de vedere cu privire la continutul SFIA/APA;
- reglementarea unui termen de 60 de zile lucratoare in care contribuabilul solicitant al unei solutii fiscale individuale anticipate sau acord de pret in avans poate sa furnizeze clarificarile solicitate de organul fiscal sau sa prezinte punctul de vedere asupra proiectului solutiei fiscale individuale anticipate sau acordului de pret in avans;
- Eliminarea prevederilor referitoare la cea de a doua situatie in care se restituie tariful achitat de contribuabilul solicitant al unei SFIA/APA, avand in vedere faptul ca institutia intreruperii procedurii de emitere a SFIA/APA nu este reglementata si nici nu este cazul a fi reglementata. In fapt, fiind vorba de solutionarea unei cereri, procedura nu poate fi intrerupta, organul fiscal fiind obligat sa o solutioneze, fie prin admiterea cererii si emiterea SFIA/APA, fie prin respingerea cererii;
- S-a reglementat posibilitatea de inregistrare fiscala la solicitarea platitorilor de venit cu regim de retinere la sursa a impozitelor calificate ca fiind finale si pentru persoanele juridice nerezidente;
- Reglementarea posibilitatii unui contribuabil rezident in Romania ale carui venituri cad sub incidenta unei conventii de evitare a dublei impuneri si care considera ca impozitarea nu este conforma cu prevederile acesteia, de a declansa procedura amiabila prevazuta de conventie prin depunerea unei cereri la ANAF;
- Reglementarea unei proceduri pentru eliminarea dublei impuneri in cazul ajustarii unor tranzactii dintre persoane romane afiliate in sensul ca ajustarea fiscala realizata de organul fiscal unui contribuabil va fi realizata in oglinda si de contribuabilul afiliat acestuia, fiind de asemenea opozabila organului sau fiscal;
- Reglementarea accesului contribuabililor la fisele de evidenta analitica pe platitor, asigurandu-se, in acest fel, transparenta in ceea ce priveste informatiile existente in acestea, procedura urmand a fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
- Reglementarea posibilitatii solicitarii certificatului de atestare fiscala de persoanele care detin parti sociale la o societate comerciala, in scopul cunoasterii de catre acestea a situatiei fiscale a societatii;
- Reglementarea obligatiei organului fiscal de a restitui din oficiu, in termen de 5 zile lucratoare, sumele incasate prin poprire in plus fata de creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi. Aceasta situatie apare, de regula, urmare infiintarii popririi la mai multe banci la care debitorul are deschise conturi;
- Reglementarea dreptului contribuabilului de a solicita dobanzi in situatia in care organul fiscal nu restituie in termenul de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumele incasate prin poprire in plus fata de creantele fiscale pentru care s-a infiintat poprirea;
- S-a prevazut expres ca nerespectarea termenului de doua zile pentru ridicarea masurilor de executare silita atrage raspunderea statului pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de functionarii publici, urmand ca atragerea raspunderii acestora din urma sa se faca in conditiile Statutului functionarilor publici si al Legii nr. 324/2009;
- Reglementarea obligatiei organului fiscal de a ridica masura popririi pentru sumele indisponibilizate care depasesc creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, in situatia in care, din informatiile comunicate de banci, rezulta ca sumele indisponibilizate sunt suficiente pentru a stinge creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, tinand cont si de dreptul contribuabilului de a dispune plata salariilor din sumele indisponibilizate. Obligatia priveste si situatia in care masura poririi nu se mai justifica ca urmare a faptului ca nu mai sunt indeplinite conditiile pentru care poprirea a fost infiintata (ex. creanta a fost stinsa, titlul executoriu a fost anulat etc.);
- Clarificarea efectului pe care il produce adresa de infiintare a popririi, in sensul precizarii limitei pana la care se intinde poprirea bancara ca fiind suma inscrisa in adresa de infiintare a popririi.


Imbunatatirea administrarii fiscale
- Reglementarea conditiei in care bancile accepta platile pentru salarii din sumele indisponibilizate. Astfel, conditia consta in depunerea de catre debitor sau reprezentantul legal al acestuia a unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa ca debitorul nu detine alte disponibilitati banesti din care sa efectueze plata drepturilor salariale. Sanctiunea pentru declaratiile incorecte este atragerea raspunderii solidare cu debitorul a reprezentantului legal in privinta sumelor sustrase de la indisponibilizare urmare declaratiei incorecte;
- Revizuirea procedurii de comunicare a actului administrativ fiscal. Astfel, in vederea eliminarii dificultatilor aparute in practica in legatura cu aplicarea actualului text si pentru a oferi textului o mai mare claritate, la art. 44 se prevede:
- comunicarea directa prin remitere sub semnatura, fax, e-mail etc., numai daca prin aceasta modalitate se realizeaza comunicarea;
- comunicarea prin posta, ca regula generala, care se va realiza in conditiile in care actul nu s-a comunicat prin remitere, fax, e-mail etc., aceste din urma modalitati fiind utilizate doar in cazul special al asigurarii comunicarii;
- comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate numai in cazul in care comunicarea acestuia nu s-a realizat prin posta;
- Reglementarea obligatiei contribuabililor de a prezenta organului fiscal, la solicitarea acestuia, dosarul tranzactiilor efectuate cu parteneri care sunt situati intr-un stat cu care nu exista un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.


De asemenea, prin aprobarea Ordonantei s-a asigurat transpunerea Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal.Citeşte mai multe despre:    Noul cod de procedura fiscala    Codul de procedura fiscala 2012    Creante fiscale    OUG 29/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

MFP supune dezbaterii publice proiectul Legii noului Cod fiscal si al noului Cod de procedura fiscala
02 Jul 2014 | 1156

ANAF: Proiect Ordin privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala
19 Sep 2011 | 3062

APEC: Principalele modificari aduse prin OG 29/2011 Codului de Procedura Fiscala
13 Sep 2011 | 3822

Noul Cod de procedura fiscala: Cand se anuleaza debitele fiscale ?
12 Sep 2011 | 3652Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 16/2019 - O hotarare judecatoreasca in materie civila, referitoare la restituirea despagubirilor acordate in baza Legii nr. 10/2001 este asimilata, in vederea executarii, unui titlu executoriu referitor la creante bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 72/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2331 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Nu se poate vorbi despre o suma nedatorata cata vreme plata acesteia s-a efectuat in baza unei decizii a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467, in sedinta publica din 9 martie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017