Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Calendarul obligatiilor fiscale in luna iulie 2012

Calendarul obligatiilor fiscale in luna iulie 2012

  Publicat: 22 May 2012       2025 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Calendarul obligatiilor fiscale in luna iulie 2012

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile si parametrii de functionare, pentru activitatile existente si pentru cele noi, pe baza acordului de mediu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
10 iulie
- Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096. Au obligatia depunerii formularului 096 persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

16 iulie
- Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta. Au obligatia depunerii formularului special antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse .
- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta. Au obligatia depunerii situatiei operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si alte produse alcoolice).
- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta. Au obligatia depunerii situatiei destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precendenta. Au obligatia depunerii situatiei operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.
- Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta. Au obligatia depunerii situatiei antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
- Depunerea situatiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendenta. Au obligatia depunerii situatiei Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.
- Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut de catre micii producatori de vinuri linistite.
- Depunerea Declaratiei privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut de catre micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinatarul din Romania prevazut la alin. (25).
- Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
- Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
25 iulie
- Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala (prima rata) pentru contribuabilii care obtin venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusive.
- Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100, pentru contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. , 1.2., 1.3., 1.4.( depunere lunara, trimestriala, semestriala, alte termene).
- Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104 de catre asocierile fara personalitate juridica constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din C.F.
- Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedent. Au obligatia depunerii persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.
- Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent de catre notarii publici.
- Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224. Depun formularul 224 persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
- Depunerea Declaratiei privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pe trimestrul precedent Formular 225. Au obligatia depunerii formularului 225 contribuabilii care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
- Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.(lunar, trimestrial, semestrial, anual - dupa caz).
- Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 de catre persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.
- Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES de catre Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
- Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.), Formular 394. Au obligatia depunerii formularului 394 :
- Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1).
- Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.Citeşte mai multe despre:    Obligatii fiscale    Declaratii fiscale    TVA    ANAF

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

ANAF: Bonificatii pentru depunerea pana la 30 iunie 2020 a Declaratiei unice 2020
10 Jun 2020 | 778

Perioada pentru care nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente
21 Mar 2020 | 488

Noi modificari ale Codului Fiscal: organele fiscale competente nu inregistreaza in scopuri de TVA societatea impozabila cu risc fiscal ridicat!
09 Oct 2019 | 519

Camera Consultantilor Fiscali a publicat data si tematica pentru sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019
10 Sep 2019 | 521

S-a injumatatit termenul de solutionare a cererilor de inscriere in Registrul entitatilor/unitatilor de cult
18 Apr 2019 | 293

Guvernul a prorogat o serie de termene privind indeplinirea unor obligatii fiscale in anul 2019
15 Mar 2019 | 669Articole Juridice

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Decizia C.C.R. nr. 833/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 16/2019 - O hotarare judecatoreasca in materie civila, referitoare la restituirea despagubirilor acordate in baza Legii nr. 10/2001 este asimilata, in vederea executarii, unui titlu executoriu referitor la creante bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie