Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 27 iunie 2012

Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 27 iunie 2012

  Publicat: 27 Jun 2012       2106 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Instrument care contine un ansamblu de informatii privind actiunile ce urmeaza a fi intreprinse intr-o anumita perioada,
Actele normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 27 iunie 2012, ora 11.30

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Denumire data monedei unice europene.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul român in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
Mijloc de proba, prevazut in cap. II, t. III, C. proc.pen., partea generala.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2011
2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011


II. PROIECTE DE ORDONANTA DE URGENTA
1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea unor acte normative in domeniul serviciilor de plata
2. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare
3. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei


III. PROIECTE DE HOTARARE
1. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1470/2007
2. PROIECT DE HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011
4. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Senatului Romaniei
5. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
6. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Supraetajarea Clinicii de Obstretica si Recompartimentarea etajelor 8 si 9 din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures``
7. PROIECT DE HOTARARE privind unele masuri pentru organizarea Zilei Justitiei in anul 2012
8. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sediu Tribunal Teleorman si Judecatoria Alexandria"
9. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Centrul International pentru Dezvoltarea Politicilor in domeniul Migratiei pentru finantarea si implementarea proiectului ``Procesul Praga:Continuarea Dialogului pentru Crearea de Parteneriate in domeniul Migratiei``, semnat la Bucuresti la 14 septembrie 2011 si la Viena la 21 septembrie 2011
10. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii "Refacere pod pe DN 11 km 93+704"
11. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii "Reparatii pod pe DN 1 km 117 + 388 peste Valea lui Bogdan la Sinaia"
12. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii "Ancorare zid de sprijin, ridicare la cota pe DN 15 B km 10 + 800 - 10 + 810"
13. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii "Consolidare versant pe DN 28 B, km 63 + 800 - 64 + 200"
14. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii "Ridicare platforma la cota pe DN 26 km 53 + 100 - km 53 + 850"
15. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de interes national si utilitate publica ``Dezvoltarea capacitatii feroviare in Sectorul Fluvio-Maritim al Portului Constanta (danele 86-103)"
16. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii "Reparatii pod pe DN 1 km 128+470 peste Paraul Izvor la Poiana Tapului
17. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei nr.3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare aprobate, prin Hotararea nr. 1294/2004
18. PROIECT DE HOTARARE privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala din subordinea Academiei Romane
19. PROIECT DE HOTARARE privind revocarea si numirea unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si numirea presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor


IV. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND ELIBERARI/NUMIRI DE PREFECTI/SUBPREFECTI
1. PROIECTE DE HOTARARE privind eliberari/numiri de prefecti si sau/subprefecti


V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: stadiul derularii acordului stand-by de tip preventiv al Romaniei cu Fondul Monetar International si Comisia Europeana />2. MEMORANDUM cu tema: Cooperarea inter-institutionala in domeniul implementarii Strategiei Europa 2020 si a Pactului Euro Plus
3. MEMORANDUM cu tema: aprobarea Raportului delegatiei romane, participante la lucrarile primei Sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale romano-ucrainene de colaborare economica, industriala si tehnico-stiintifica (Kiev, 10-11 aprilie 2012)
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Protocolului Comisiei mixte interguvernamentale de cooperare economica Romania-Republica Turcia, semnat la Ankara, la data de 5 aprilie 2012, si a Planului de actiuni pentru implementarea prevederilor Protocolului Comisiei mixte
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind amendarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economica, industriala si tehnico-stiintifica, semnat la Bucuresti, la 16 noiembrie 2005
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii amendamentului la Aranjamentul de implementare intre Autoritatile Desemnate ale Statelor Unite si Romaniei privind operatiunile cu proprietati imobiliare si managementul proprietatii imobiliare pentru implementarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul Romaniei, semnat la Bucuresti, la 31 octombrie 2007
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii aranjamentului de implementare intre Autoritatile Desemnate ale Statelor Unite si Romaniei privind folosirea terenului din jurul Bazei Deveselu
8. MEMORANDUM cu tema: Aspecte legate de cooperarea cu Statul Kuweit relevate cu ocazia vizitei ministrului afacerilor externe, Andrei Marga, in aceasta tara (11 iunie 2012)
9. MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii si semnarii ``Protocolului de colaborare intre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din Romania si Ministerul Educatiei din Republica Moldova pentru anii de invatamant 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015``


VI. NOTE
1. NOTA privind masurile necesare pentru evitarea suspendarii Programelor Operationale finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionale (FEDR) si Fondul de Coeziune (FC)
2. NOTA privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor (infrigement procedures), declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei, pentru care a fost transmis un raspuns Comisiei, care contine angajamente neindeplinite si al actiunilor pentru care nu s-a indeplinit termenul procedural de raspuns
3. NOTA privind indeplinirea obligatiei de transpunere si de notificare a masurilor de transpunere a directivelor
4. NOTA privind persoanele care au castigat in instanta, definitiv si irevocabil, la nivelul fiecarui minister, in urma destituirilor si concedierilor efectuate ilegal
5. NOTA privind demersurile efectuate si etapele necesare pentru identificarea unei solutii privind rezolvarea problemei restituirii proprietatilor
6. NOTA referitoare la unele initiative legislative parlamentare asupra carora Parlamentul a solicitat punctul de vedere al Guvernului
7. NOTA cu privire la punctele de vedere ale ministerelor/institutiilor initiatoare asupra unor proiecte de legi aflate in procedura parlamentara la momentul preluarii guvernarii
8. NOTA privind propunerile de acordare a avizului Guvernului Romaniei pentru ocuparea unor posturi vacante unice


VII. INFORMARI
1. INFORMARE privind finalizarea proceselor electorale in cele 5 circumscriptii electorale in care s-a repetat turul I al alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale si desfasurarea celui de-al II-lea tur de scrutin in circumscriptia electorala unde candidatii s-au aflat in situatie de balotaj
2. INFORMARE referitoare la necesitatea modificarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatiiCiteşte mai multe despre:    Agenda de lucru    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Documentele pentru obtinerea somajului tehnic se depun, din 1 mai, prin aplicatia aici.gov.ro
30 Apr 2020 | 1259

Agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie 2020
26 Mar 2020 | 518

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 707

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020
11 Mar 2020 | 632

Peste 65.000 de elevi vor beneficia de extinderea programului „Masa calda”
06 Feb 2020 | 916

Guvernul a deblocat decontarea transportului elevilor
06 Feb 2020 | 716Articole Juridice

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Jurisprudenţă

Dreptul persoanei vatamate printr-o ordonanta declarata neconstitutionala sa aprecieze asupra obiectului actiunii in contencios
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1765/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect "anulare act administrativ"
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Obligarea la emiterea unei hotarari a Guvernului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 551 din 5 februarie 2013